GENERAL DOCUMENTS 

2022 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (by Turkish National Agency)   

2023 Sözleşme Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (by Turkish National Agency)  

Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

Erasmus+TraineeshipFlowchart (Your Guide to Follow the Process Step by Step)

Harçsız Pasaport Yazısı (For students over 25 years old)

Grant and Day Calculation Document (Please use this document to fill your grant agreement and write your acceptance letter dates and the amount of grant to calculate)

Vize Yazısı Alma Kılavuzu

How to fill the Learning Agreement for Traineeship

Eramus Staj Bilgi Notu

Erasmus Staj Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

International Student Practice Course Information

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTS REQUIRED BEFORE THE MOBILITY

1) Acceptance Letter (Kabul Mektubu)

2) Visa (Vize)

3) Learning Agreement (Before) (Öğrenim Anlaşması)- 

4) Grant Agreement for 2023 Project (2023 Projesi için Hibe Sözleşmesi)

5) Insurance (Health, Accident, Liability//Kaza, Sağlık ve Sorumluluk Sigortası)

6) Traineeship Academic Approval Form-Departure (Staj Akademik Onay Formu-Gidiş) **Not needed for students who graduated/Mezun durumunda olan öğrenciler için gerekmemektedir. 

DOCUMENTS REQUIRED DURING THE MOBILITY (*If necessary/Gerekli durumlarda)

1) Learning Agreement (During) (Öğrenim Anlaşması)

2) Additional Grant Agreement (Ek Hibe Sözleşmesi)

3) Mobility Extention Request Form (Hareketlilik Süres, Uzatma Talep Formu)

 

DOCUMENTS REQUIRED AFTER THE MOBILITY

1) Learning Agreement (After) (Öğrenim Anlaşması)

2) Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası)

3) Entry-Departure Document from E-Devlet (E-Devlet üzerinden alınacak Yurda Giriş-Çıkış Belgesi)

4) EU Survey

5) Traineeship Academic Approval Form-Return (Staj Akademik Onay Formu-Dönüş)**Not needed for students who graduated/Mezun durumunda olan öğrenciler için gerekmemektedir.