2023 Proje Bütçesi Erasmus+ KA131 (Avrupa) Staj Başvuruları// 2023 Project Budget Erasmus+ KA131 European Student Mobility for Traineeship Applications

 

*English Below

Erasmus+ Avrupa Stajı için başvurular 12.02.2024- 12.03.2024 tarihleri arasında saat 17:00'ye kadar yapılacaktır. Başvuru detayları aşağıda yer almaktadır.

 

 

ÖNEMLİ

 

-Staj faaliyeti, belirli bir müfredat kapsamında araştırma ödevleri veya analiz çalışmaları gibi akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi için kullanılamaz. Öğrencilerin bilimsel araştırma ve proje gibi kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek amacıyla yürüttükleri faaliyetler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olarak kabul edilebilmesi için akademik çalışmalarda değil, ilgili sektörde ekonomik olarak uygulanabilir mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

-Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ staj faaliyeti için uygun değildir:

 

·        

AB kurum ve kuruluşları https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies_en

·        

AB programlarını yürüten Ulusal Ajanslar ve benzeri kurumlar

 

 -Staj faaliyetinin başarıyla tamamlandığında bölümler tarafından tanınacağından emin olun.

 

Kimler başvurabilir?

 

-Başvuru sahipleri, başvuru sırasında ODTÜ'de tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmalıdır. Öğrenci statüsü Aktif olmalıdır.

-Başvuru sahiplerinin ODTÜ'de en az bir yarıyılı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

-Bilimsel Hazırlık öğrencileri ve Temel İngilizce Bölümünde okuyan öğrenciler başvuramaz.

 

Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

 

Başvuru süresi 12.02.2024- 12.03.2024 tarihleri arasındadır. Başvuru süresi saat 17:00'de sona erecektir.

 

Nasıl Başvuru Yapılır?

 

Öğrenciler https://turnaportal.ua.gov.tr/  linki üzerinden Program aracılığıyla online başvuru yaparlar. 

 

Başvuru rehberine Türkçe ve İngilizce olarak erişebilirsiniz.

 

Online başvurular sırasında başvuru sahiplerinden sisteme kabul mektubu göndermeleri istenecektir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Kabul mektupları imzalı, kaşeli ve antetli kağıda yazılmalı ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 

- staj tarihleri ve konusu

- stajın gerçekleşeceği kurumun adı

- mektubu imzalayan kişinin adı ve görevi

 

Kabul mektuplarında, başvuru sahiplerinin araştırmacı olarak değil stajyer olarak çalışacakları belirtilmelidir. "Araştırma" veya "bilimsel çalışma" gibi kavramları içeren mektuplar kabul edilmeyecektir.

 

Stajın 31 Aralık 2024 tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Örnek Kabul Mektupları (Buraya Tıklayınız)

 

Başvurunun geçerli olabilmesi için kabul mektuplarının yukarıda sıralanan kriterlere göre hazırlanmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde kabul mektuplarında değişiklik yapılması mümkün olacaktır.

Başvurunun 12.03.2024 tarihi saat 17:00'ye kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Kabul mektubunun uygunluğuna, bu saate kadar online başvuru sistemine yüklenen son versiyon üzerinden karar verilecektir. Bu nedenle, son başvuru tarihinden sonra düzenlenmiş herhangi bir belgenin yüklenmesi mümkün olmayacaktır.

 

Sisteme yüklenen kabul mektupları ICO tarafından geri bildirim almayacaktır.  Ancak, kabul mektuplarınızın ICO tarafından kontrol edilmesini istiyorsanız, bu talebinizi mektubu europeanmobility@metu.edu.tr adresine e-mail yoluyla göndererek iletebilirsiniz.

 

Başvuru için minimum CGPA Koşulu

 

Erasmus programına başvurmayı düşünen lisans öğrencilerinin en az 2,5 ; yüksek lisans öğrencilerinin ise 4,0 üzerinden en az 3,0 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

Değişim Programları için İngilizce Yeterlilik Sınavı

 

***Başvuru sahiplerinin, son 5 yıl içinde alınan İngilizce dil puanlarından herhangi birini başvuru döneminin son tarihinden önce sunmaları gerekmektedir.

 

Kabul Edilen İngilizce Dil Sınavları:

 

-ODTÜ tarafından tanınan İngilizce dil sınavları (EPE, TOEFL, IELTS, PTE, vb.). Uluslararası tanınırlığı olan sınavların (IELTS ve TOEFL) kabul edilen sınavlar için özel gereksinimleri olduğunu lütfen unutmayın, ODTÜ Öğrenci İşleri tarafından verilen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlik-sinavlari-es-degerlik-tablosu 

-ÖSYM tarafından düzenlenen İngilizce dil sınavları (YDS/e-YDS/YÖKDİL).

 

Uluslararası İş Birlikleri Ofisi, 29 Aralık 2021 tarihli Üniversite Senatosu kararına dayanarak artık Değişim Programları için İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPEEP) düzenlememektedir.

 

Bu karar nedeniyle, 2023 yılındaki yeni başvuru dönemimizden itibaren, ODTÜ tarafından tanınan sınavlara ek olarak, ICO ÖSYM (YDS/e-YDS/YÖKDİL) tarafından düzenlenen İngilizce dil sınavlarını da kabul edecektir. Erasmus+, Yurtdışı Değişim veya Mevlana gibi ICO programlarına başvurmak isteyen öğrenciler, son başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde alınmış bu İngilizce dil puanlarından herhangi birini sunabileceklerdir.

 

Lütfen ÖSYM tarafından hangi sınavların düzenlendiğini linkten kontrol ediniz ve geçerli puanınızı hazırlayınız.

Equivalence Table for English Exams

 

**** Tam zamanlı uluslararası öğrenciler, İngilizce sınavından muaf olduklarına dair Uluslararası Öğrenciler Ofisi'nden (ISO) aldıkları e-postayı yükleyebilirler. Bu öğrencilerin başvuru sırasında İngilizce puanı olarak "Üniversite Kendi Sınavı" seçeneğini seçmeleri ve notlarını 100 olarak yazmaları gerekmektedir.

 

 

Seçim Kriterleri

Türkiye Ulusal Ajansı'nın yönetmeliğine göre, Erasmus öğrenci seçiminde genel not ortalamasının %50'si ve İngilizce dil sınavı puanının %50'si dikkate alınır.

Ayrıca, genel not ortalamasının %50'si hesaplanmadan önce, başvuru sahibinin bölüm ve dönem bilgilerine göre genel not ortalamasına aşağıdaki gibi bir katsayı uygulanır:

Öğrenci CGPA: 3.15

İlgili bölümün başvuru sahibi ile aynı dönemdeki öğrencilerinin genel not ortalaması: 2.89

Oran: 3,15/2,89 = 1,09

25*+1.09=26.09

Genel Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18

*CGPA'nın %50'sini hesaplamak için yakınsak faktör = 25

- Şehit ve gazi çocuğu olan öğrencilerin genel puanına 15 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin başvuru süresi içerisinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- Engelli öğrencilerin genel puanına 10 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin başvuru süresi içinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altında olan öğrencilerin genel puanına 10 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin başvuru süresi içinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- Kendisi veya birinci derece yakını AFAD'dan yardım alan öğrencilerin genel puanına 10 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin (AFAD yardımını gösterir belge e-devlet sisteminden indirilebilir) başvuru süresi içerisinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- Dijital Fırsat Stajları kapsamında (siber güvenlik, büyük veri, dijital pazarlama, yazılım geliştirme, sosyal medya yönetimi vb) staj faaliyeti yapacak öğrencilerin genel puanına 5 puan eklenecektir. Bu seçeneği çevrimiçi başvurunuz sırasında seçebilirsiniz ve kabul mektuplarınız, stajınızın içerik olarak bu kapsamda olduğunu doğrulamak için ICO tarafından incelenecektir. Bu ekstra puanı almak için mektuplarda stajın Dijital Fırsat Stajı kapsamında olacağı açıkça belirtilmelidir.

- Uluslararası öğrencilerden vatandaşı oldukları ülkeler için başvuru yapanların genel notundan 10 puan düşülecektir.

- Erasmus KA103/131 Hareketlilik programlarına her bir katılım için (öğrenim veya staj için) öğrencilerin genel puanından 10 puan düşülecektir.

- Hem Erasmus öğrenci hem de staj hareketliliğine başvuran öğrencilerden tercihlerinden birine öncelik vermeleri beklenecektir. Tercih online başvuru sırasında belirtilecektir. Öncelik verilmeyen tercihten 10 puan düşülecektir. 

 

Faaliyet Süresi

Faaliyetin süresi, her bir kademe için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ila 12 ay arasındadır. Staj süresi 2 aydan (60 gün) az olamaz.

Öğrenciler Erasmus programına birden fazla kez katılabilirler. Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir öğrenim döngüsü (lisans, yüksek lisans ve doktora) için toplam 12 aya kadar hareketlilik süreleri için hibe alabilir. Bu, Erasmus staj hareketliliği ve Erasmus öğrenci hareketliliği için ve bir öğrenci için belirli bir öğrenim döngüsünde Erasmus hibelerinin süresinin en fazla 12 ay olabileceği anlamına gelmektedir.

Ancak, daha fazla sayıda öğrenciye hareketlilik imkânı sağlamak amacıyla ve bütçe sınırlamaları nedeniyle, hibe verilen dönemin azami süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Bu dönem için seçilen Erasmus+ kursiyerleri 3 aylık bir dönem için Erasmus hibesi alabileceklerdir.

 

2023 Erasmus+ Staj Hibeleri Avro cinsinden (aylık)


1.     

ve 2. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn,

Norveç, İsveç, Belçika, Kıbrıs (Güney Kıbrıs),

Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, Malta, Birleşik Krallık*, İsviçre*

750 €

 

 

 

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan

600 €

 

* İngiltere ve İsviçre için ayrı bir hibe kontenjanı verilmektedir (15 öğrenci)

 

 

Ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan ve 3294 sayılı kanun (Sosyal Yardımlaşma Teşviki) kapsamında muhtaç aylığı alan öğrenciler, seçim sürecinden sonra ek fon (aylık ek 100 Euro) alacaktır. Öğrenci bu durumu kanıtlamak için resmi belgeleri sunmalıdır.

 

Bütçe kısıtlaması olması durumunda herhangi bir hibe almadan da programa katılmak mümkündür. Programa hibesiz olarak katılmak isteyen adayların başvuru yapmaları ve başvurularının diğerleri gibi değerlendirilmesi gerekmektedir. Hibesiz katılımcılar programın hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

Erasmus staj programından çekilmek isteyen öğrencilerin en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar çekilme kararlarını İCO'ya bildirmeleri gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında 30 Haziran 2024 tarihinden sonra programdan çekilen öğrencilerin, aynı öğrenim döngüsünde (akademik düzeyde) gelecekteki Erasmus başvuruları için 10 puan kaybedeceklerini lütfen unutmayın.

 

Erasmus Staj Veritabanı 2009-2020

 

Geçmiş öğrencilerin staj deneyimlerini kurum isimleri ile birlikte incelemek için yukarıdaki linke gidebilirsiniz.

 

Öğrenciler ayrıca Erasmus stajyeri arayan kurumları görmek için "Opportunities" sayfasına göz atabilirler.

 

 

Başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi: Sonuçlar 2024 yılı Mart ayı sonuna doğru açıklanması beklenmektedir.

 

 

ÖNEMLİ UYARI

 

Önceki yıllardaki öğrencilerin deneyimleri nedeniyle Dpoint Group ve Anidra Halk Üniversitesi'nden alınan kabul mektupları kabul edilmeyecektir. Lütfen staj yerinizi dikkatlice seçiniz.

 

Berlin merkezli "Traineeland" adlı kuruluşun Avrupa'nın farklı ülkelerinden öğrenciler tarafından dolandırıcı bir kuruluş olarak rapor edildiğini lütfen unutmayın. Size sunacakları herhangi bir potansiyel staj fırsatı için Traineeland ile iletişime geçmemenizi tavsiye ederiz. Traineeland'dan gelen kabul mektupları Erasmus+ stajları için kabul edilmeyecektir. 

 

Öğrencilerin staj dönemi için vize almaları gerekebilir. Lütfen vize işlemlerinin uzun sürebileceğini ve öğrencilerin vize başvurusu için ücret ödemeleri gerekebileceğini unutmayın (ücret miktarları değişiklik gösterebilir). Lütfen ilgili ülkenin büyükelçiliğine danışınız.

 

- Erasmus hareketliliğine katılım konusunda bölümleriniz tarafından belirlenen bazı kurallar olabilir. Bize bildirilen bölüm kısıtlamaları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 

https://ico.metu.edu.tr/departments-restrictions-outgoing-students

 

Lütfen tüm bölüm kısıtlamaları için bilgilendirilmeyebileceğimizi unutmayın. Bu nedenle, bölümünüzün Erasmus koordinatörlerine danışmalı ve daha fazla ayrıntı için bölümlerinizin web sayfalarını kontrol etmelisiniz.

 

http://ico.metu.edu.tr/departmental-coordinators

 

 

Sorularınız için iletişime geçebilirsiniz: europeanmobility@metu.edu.tr 

 

 

Bilgi Belgeleri:

https://ico.metu.edu.tr/useful-documents-1 

 

Bilgilendirme toplantılarına ve sunumlara buradan ulaşabilirsiniz: https://ico.metu.edu.tr/duyuru/erasmus-ka131-ogrenci-ogrenimstaj-hareketlilikleri-basvuru-takvimi-ve-bilgilendirme-toplanti

 

 

 

The applications for Erasmus+ European Traineeship will be held between 12.02.2024– 12.03.2024, by 17:00. The details of the application can be found below.

 

IMPORTANT

 

Please bear in mind that:

 

-Traineeship activity cannot be used to carry out academic and scientific studies such as research assignments or analysis studies within the scope of a specific curriculum. Activities conducted by students in order to complete or support their own scientific studies like scientific researches and projects are not accepted as internship activities. In order for these activities to be accepted as traineeship activities, they should be carried out as professional activities that are economically viable in the related sector, not in academic studies.

 

-The following organizations are not eligible for Erasmus + traineeship activity:

 

·        EU institutions and agencies https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies_en

·        National Agencies and similar institutions carrying out EU programs

 -Make sure that traineeship activity will be recognized by the departments upon successful completion.

 

 

Who can apply?

 

·       Applicants must be registered at METU as full-degree students at the time of application. Student status should be Active.

·       Applicants must complete at least one semester at METU.

·       Conditional Program (Bilimsel Hazırlık) students and students studying in the Department of Basic English are not eligible to apply.

Start and End Dates of the Application

 

The application period is 12.02.2024– 12.03.2024. The application period ends by 17:00.

 

 

How to Apply?

 

Students apply online via Program through link https://turnaportal.ua.gov.tr/  

 

You can access the application guide in Turkish and English. 

 

During the online applications, applicants will be asked to submit an acceptance letter to the system. Late submissions will not be accepted. 

 

The acceptance letters should be signed, stamped and written on a headed paper (antetli kağıt) and include:

- dates & subject of the traineeship

- name of the institution where the traineeship will take place

- name and function of the person who signs the letter

 

In the acceptance letters, it should be specified that the applicants will work as a trainee rather than a researcher. Those letters including such notions as “research” or “scientific study” will not be accepted. 

 

The traineeship should be completed before 31 December 2024.

 

Sample Acceptance Letters (Click Here)

 

For the application to be valid, the acceptance letters should be prepared according to the criteria listed above. It will be possible to make changes in the acceptance letters during the application period.

The application should be completed by 12.03.2024 before 17:00. The appropriateness of the acceptance letter will be decided on the last version that is uploaded to the online application system by this time. Hence, it will not be possible to upload any edited document after the deadline.

 

The acceptance letters uploaded to the system will not receive feedback from ICO.  But, if you want your acceptance letters to be checked by the ICO, you can send them to europeanmobility@metu.edu.tr during the application period.

 

 

Minimum CGPA requirement for Application

 

Undergraduate students who are considering applying for the Erasmus program should have at least 2,5 CGPA and graduate students should have at least 3,0 CGPA over 4,0.

 

 

English Proficiency Exam for Exchange Programs

 

***Applicants need to submit any of these English language scores taken within the last 5 years before the application period deadlines.

Accepted English Language Exams:

-English language exams recognized by METU (EPE, TOEFL, IELTS, PTE, etc)Please bear in mind that Internationally recognized exams (IELTS and TOEFL) have specific requirements for accepted exams, consult the below link by the METU Registrar: https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlik-sinavlari-es-degerlik-tablosu 

-English language exams organized by OSYM (YDS/e-YDS/YÖKDİL).

 

International Cooperations Office is no longer holding English Proficiency Exam for Exchange Programs (EPEEP) based on the University Senate decision given on December 29, 2021.

Due to this decision, effective of our new applications period in 2023, in addition to the exams that are recognized by METU, ICO will accept English language exams that are organized by OSYM (YDS/e-YDS/YÖKDİL). Students interested in applying to ICO programs such as Erasmus+, Overseas Exchange or Mevlana will be able to submit any of these English language scores taken within the last 5 years before the application period deadlines.

Please check which exams are organized by OSYM from the link and prepare your valid score.

Equivalence Table for English Exams

**** Full-time international students can upload the e-mail that they received from International Students Office (ISO) about their exemption from English exam during their registration to METU. During the application process, these students need to choose “Üniversite Kendi Sınavı” option as English score and write their grade as 100.

 

Selection Criteria

 

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are taken into account in electing prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89
Ratio: 3.15/2.89 = 1.09
25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25


-  15 points will be added to the overall score of the students who are the children of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

-  10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

-  10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828 Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

10 points will be added to the overall score of the students who themselves or their first-degree relatives receive aid from AFAD. The proving documents (the document which shows the AFAD aid could be downloaded from e-devlet system) must be submitted to the online application system during the application period.

- 5 points will be added to the overall score of the students who will do a traineeship activity that’s in scope of Digital Opportunity Traineeships (cybersecurity, big data, digital marketing, software development, social media management etc.). You can select this option during your online application and your acceptance letters will be examined by ICO to confirm that your traineeship is in this scope in content. The letters should clearly mention that the traineeship will be within the scope of a Digital Opportunity Traineeship to receive this extra point.


- 10 points will be deduced from the overall grade of those international students who apply for the countries that they have their citizenships.

-  10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103/131 Mobility programs (either for studies or traineeships).

- The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference will be indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized.

 

Duration of the Activity

The duration of the activity is between 2 and 12 months, valid separately for each degree level. The traineeship period cannot be less than 2 months (60 days). 

Students can participate in the Erasmus program more than once. The same student may receive grants for mobility periods totaling up to 12 months per each cycle of study (UG, MS, Ph.D.), independently from the number and type of mobility activities. This means the duration of Erasmus grants for Erasmus traineeship mobility and Erasmus student mobility and in a specific cycle of study for a student can be maximum of 12 months.

 

However, in order to provide mobility opportunities for a higher number of students and because of the budget limitations, the maximum duration of the granted period is limited to 3 months. The Erasmus+ trainees selected for this period will be able to receive an Erasmus grant for a 3 months-period.


2023 Erasmus traineeship grants in Euros (monthly)

 

2.     

and 2. Group Program Countries

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein,

Norway, Sweden ,Belgium, Cyprus (Güney Kıbrıs),

Germany, Greece, Iceland, Luxemburg, The Netherlands, Portugal, Spain, Malta, UK*, Switzerland*

750 €

 

 

 

3.     

Group Program Countries

Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland,

Romania, Slovakia, Macedonia,Czech Republic, Crotia,

Slovenia, Serbia

600 €

 

*A separate grant quota is given for UK and Switzerland (15 students)

 

The students who are economically disadvantaged and getting needles pension under the law numbered 3294 (Incentive for Social Solidary) will get additional funding (additional 100 euros per month) after the selection process. The student should submit the official documents to prove this situation.

 

In the case of budget limitations, it is also possible to participate in the program without receiving any grant. Those applicants who would like to participate in the program without a grant need to make the application and their applications need to be evaluated as the others. Those participants with zero grants have to fulfill the rights and obligations of the program.

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus traineeship program should inform ICO about the withdrawal decision latest by June 30, 2024. Please bear in mind that students who withdraw from the program after June 30, 2024 except for the force- majeure cases, will lose 10 points for their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

 

 

Erasmus Traineeship Database 2009-2020

 

You can go to the above link to examine previous traineeship experiences of past students with the names of the institutions.

 

Students may also have a look at "Opportunities" page to see the institutions that are looking for an Erasmus trainee.

 

Announcement date of application results: The results will be announced towards the end of March, 2024 (expected)

 

IMPORTANT NOTICE 

 

Due to previous years’ students’ experiences, the acceptance letters taken from Dpoint Group and Anidra People’s University will not be accepted. Please select your traineeship place carefully.

 

Please note that it is come to our notice that Berlin-based organization named "Traineeland" is being reported by students from different countries in Europe as a scamming organization. We advise you not to engage with Traineeland for any potential traineeship opportunity they would offer. Acceptance letters from Traineeland will not be accepted for Erasmus+ traineeships

 

Students may be required to obtain a visa for the traineeship period. Please keep in mind that visa procedures may take a long time and students may have to pay fees for visa application (fee amounts vary). Please consult with the embassy of the related country.

 

·        

There may be some rules set by your departments regarding participation to Erasmus mobility. You may find the departmental restrictions list notified to us in the below link:

 

https://ico.metu.edu.tr/departments-restrictions-outgoing-students

Please note that we might not be notified for all departmental restrictions. Therefore, you should consult with your departmental Erasmus coordinators and should check your departments’ web pages for further details. 

 

http://ico.metu.edu.tr/departmental-coordinators

 

 

For the questions, you can contact: europeanmobility@metu.edu.tr 

 

 

Information Documents:

https://ico.metu.edu.tr/useful-documents-1 

 

You can access the information meetings and presentations here: https://ico.metu.edu.tr/duyuru/erasmus-ka131-ogrenci-ogrenimstaj-hareketlilikleri-basvuru-takvimi-ve-bilgilendirme-toplanti