Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve Uygulama Esasları / 2017-2018 Akademik Yılı (AB Üyeleri ve Program Ülkeleri)

 

1.0. Asil ve Yedek Sonuç Listesi

 

2017-2018 Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan idari personel listesi bu linkte sunulmuştur.

Asil ve yedek sıralı listede hareketlilik hibesi kazanan personellerimiz, kendilerine e-mail ile iletilen başvuru numarasını kullanarak sonuçları kontrol edebilirler. Başvuru numarasını unutan/kaybeden personelimiz europeanmobility@metu.edu.tr adresi ile iletişime geçerek başvuru numarasını tekrar öğrenebilir. 

Listelerde kullanılan ODTÜ hizmet süreleri, 27 Temmuz 2017 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığı’ndan edinilmiştir. Önceki program katılımları ve buna bağlı hesaplamalar yapılırken, adayların 7 Ağustos 2017 tarihine kadar gerçekleştirmiş oldukları hareketlilikler dikkate alınmıştır.

Asil adaylardan çekilen olması durumunda açılan kontenjan, yedek listedeki adaylara puan sırası baz alınarak kullandırılacaktır ve ilgili katılımcıyla Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından bilgi sağlanacaktır.  

 

2.0. Seçim Kriterleri

 

2017-2018 yerleştirmelerinde kullanılan ve 3 Kasım 2016 tarihli ODTÜ Değişim Programları Komisyon toplantısında onaylanan kriterler Ofisimizin aşağıdaki web sayfasında ilan edilmiştir:

http://ico.metu.edu.tr/training-mobility-stt

 

3.0. Seçilen Personelin İzlemesi Gereken Süreç

 

Başvuru sırasında gidilmesi planlanan kurumdan alınan resmi kabul mektubunu teslim etmemiş olan katılımcıların 8 Eylül 2017 tarihine kadar ilgili kurumdan imzalı ve mühürlü davet mektubunu edinmeleri ve europeanmobility@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Programa katılmaktan vazgeçen adayların 25 Ağustos 2017 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi’ni bilgilendirmeleri gerekmektedir. Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne bu tarihten sonra bildirilen çekilme kararları için adayların bir sonraki başvurularında 10 puan kesinti uygulanacaktır.

Gidilecek kurumun üniversite olması durumunda ilgili üniversite ile ODTÜ arasında anlaşma olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak üniversitenin Erasmus+ beyannamesi olması şartı aranmaktadır. Erasmus+ kapsamında beyanname almaya hak kazanan üniversitelerin listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en

Ayrıca hareketlilik kapsamında üniversite dışı kurumlara da gidilebilmektedir. ODTÜ’nün mevcut anlaşma listesine ise aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ico.metu.edu.tr/erasmus-partners

Ofisimize iletilen Erasmus+ eğitim alma hareketliliği ilanlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ico.metu.edu.tr/training-mobility-stt

Gidilebilecek kurumların listesi bu ilanlarla sınırlı değildir.

Önemli Not: Katılımcıların hareketlilik faaliyetlerini başvuru sırasında ibraz ettikleri kurumlarda gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Program kapsamında ülke gruplarının farklı hibe miktarları bulunduğundan, katılımcıların gidecekleri ülke grubunu değiştirmeleri ve günlük hibe ve seyahat desteği miktarının daha yüksek olduğu bir ülke grubuna geçmeleri mümkün olamayacaktır.

 

 

4.0. Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 

İdari personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Bu sebeple program süresinin 6 günü geçmemesi (5 gün faaliyet+1 gün seyahat) gerekmektedir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz, yapılan hibe ödemesi de geri alınır.

2017 Proje dönemi için Erasmus+ KA103 İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliğinin gerçekleşebileceği resmi tarihler 01.06.2017-31.10.2018 olarak belirlenmiştir. Fakat 2017 proje döneminde Üniversitemize tahsis edilmiş olan hibe miktarı henüz Üniversite hesabımıza transfer edilmemiştir ve hibelerin Eylül-Ekim 2017 tarihlerinde aktarılması beklenmektedir. Bu nedenle katılımcıların hareketlilik faaliyetlerini bu tarihten sonra gerçekleştirmeleri önerilmektedir.

 

Önemli Not: Yerleştirme sürecinde katılımcıların başvurular sırasında ibraz etmiş oldukları hareketlilik süreleri dikkate alınmış ve ilgili süreler sonuç ilanında belirtilmiştir. Bütçe kısıtı sebebiyle katılımcıların ibraz etmiş oldukları hareketlilik sürelerinden daha uzun sürede (hibeli şekilde) programdan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

 

5.0. 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde Kullanılacak Belgeler

 

Hareketlilik Öncesinde

 

  • Karşı kurumdan alınmış resmi davet/kabul mektubunun UİO’ya teslim edilmesi

 

  • Erasmus+ HE Staff Mobility agreement – training formunun doldurulması ve gerekli kurumlardan imza alınarak UİO’ya teslim edilmesi (katılımcıların eğitim alma faaliyetine ilişkin programlarını ilgili formun “activities to be carried out” kısmına, programın her gününe bir eğitim alma faaliyeti olacak şekilde detaylıca eklemeleri gerekmektedir)

 

  • ODTÜ Vakıfbank şubesinde açılmış Euro hesabı bilgilerinin UİO’ya iletilmesi ve

 

 

Hareketlilik Sonrasında

 

 

  • Uçak bileti ve/veya biniş kartlarının UİO’ya teslim edilmesi ve

 

  • UİO tarafından iletilecek olan çevrimiçi AB anketinin doldurularak UİO’ya bilgi verilmesi gerekmektedir.  

 

6.0. Erasmus+ Hibeler

 

6.1. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

 

Hareketlilikten faydalanacak idari personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

 

 

 

 

Günlük

 

Hayat pahalılığına

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

hibe

 

göre ülke grupları

miktarları

 

 

 

 

 

(Avro)

 

1. Grup Program

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda,

144 €

 

Ülkeleri

İsveç

 

 

 

 

 

 

 

 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,

 

 

2. Grup Program

Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum

126 €

 

Ülkeleri

Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan,

 

 

 

 

Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

 

 

 

 

 

 

3. Grup Program

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta,

108 €

 

Ülkeleri

Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

 

 

 

 

 

 

 

4. Grup Program

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90 €

 

Ülkeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak UİO danışmanı tarafından hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

 

 

 

 

100-499 km arası

180

 

 

 

500-1999 km arası

275

 

 

 

2000-2999 km arası

360

 

 

 

3000-3999 km arası

530

 

 

 

4000-7999 km arası

820

 

 

 

8000 km ve üzeri

1.100

 

 

 

 

7.0.  Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

 

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

8.0. Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

 

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılmış seçim sonuçlarına itirazı olan personelin ilan tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne yazılı olarak başvuru yaparak itirazını dile getirmesi gerekmektedir. Yapılacak itirazlar Üniversite Değişim Programları Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

 

Program hakkındaki sorularınız için aşağıdaki yazışma adresini kullanarak Uluslararası İşbirliği Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz:

europeanmobility@metu.edu.tr