Sizlere daha önce yapılan Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği bilgilendirme  toplantılarında da bilgi verilmiş olduğu üzere 2021-2027 dönemi için Erasmus+ programlarını kapsayacak kurallar ve/veya hibeler konusunda çeşitli değişiklikler beklenmektedir. Ancak söz konusu değişiklikleri içeren Program Rehberi için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlıkları devam etmekte olduğundan, henüz bu döneme ait Erasmus+ Program Rehberi yayınlanmamıştır. Türkiye Ulusal Ajansı’da üniversitelerimizi bilgilendirerek program rehberi açıklanmadan 2021 proje dönemi için seçim ve yerleştirme yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur. 

 

Bu kapsamda program kuralları ve hibeler konusunda yenilikler olabileceğinden, program yerleştirme takviminde güncelleme gereği duyulmuştur. Buna göre başvurular ve İngilizce sınavı planlandığı şekilde yapılacak ancak YERLEŞTİRME yeni program rehberi açıklandığında yapılacaktır. Program rehberinin ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmediğinden, 2021-2022 SONBAHAR dönemi için bazı üniversitelerin son başvuru tarihlerinin geçebileceği düşünülmektedir. Bu durumda hareketliliklerin 2021-2022 BAHAR dönemine ertelenmesi söz konusu olabilecektir. 

 

Yukarıda bahsi geçen durumları göz önüne alarak tercihlerinizde güncelleme/ değişiklik yapmak isterseniz 10 Mart 2021 17.00’dan önce yapmanız gerekmektedir. 

 

Erasmus Staj Programı başvuruları 2020 proje dönemine ait olduğundan; staj programı yerleştirme takviminde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 

 

NOT: Lütfen bu konu ile ilgili tek tek e-mail göndermeyiniz. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirme yapılacak/ web sayfamız güncellenecektir. 

 

Söz konusu durum 2021 projesi kapsamında öğrenci seçimi yapacak olan Türkiye’deki tüm üniversiteler için geçerlidir. 

 

 

 


 

 

As you have been informed in the previous Erasmus + Student and Traineeship Mobility Programs info sessions, several changes are expected for the rules and / or grants for Erasmus + programs for the 2021-2027 period. However, since the preparations for the Program Guide containing the aforementioned changes are continuing by the European Commission, the Erasmus + Program Guide for this period has not been published yet. Turkish National Agency has informed all universities that they should not do any selection before the program guide is published. 

 

In this context, as there may be some changes in program rules and grants, it was necessary to update the program placement calendar. Accordingly, the applications and the English exam will be made as planned, but PLACEMENT will be done when the new program guide is announced. Since it is not clear when the program guide will be published, it is thought that the application deadlines of some universities may overdue for the FALL 2021-2022 period. In this case, it may be required to postpone the mobilities to the 2021-2022 SPRING period.

 

If you want to update / change your preferences considering the above-mentioned situations, you must do it before March 10, 2021, 17:00.

 

Erasmus Traineeship Program applications are for the 2020 project period; There will be no change in the internship program placement schedule.

 

NOTE: Please do not send individual e-mails on this subject. You will be informed as soon as there are developments on the subject. This situation applies to all universities that are planning to make  student selection within the scope of the 2021 project.