Rektörlük Uluslararası İş Birlikleri Ofisi'ne alınacak AB Proje Personeli alımı yazılı sınavı 28 Eylül Çarşamba günü ODTÜ Kültür Kongre Merkezi C salonda 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup başvuru ilk aşamasını geçerek sınava davet edilecek adayların listesi bu sayfada ilan edilecektir. Sınava katılamayacak adayların mazeretleri ve başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava davet edilecek adayların yanlarında kimliklerini, kalem, kalemtraş, silgi vb kırtasiye ihtiyaçları ile su getirmeleri önerilmektedir. Sınav salonunda cep telefonları kapatılacaktır. KKM kuralları gereği salona yiyecek getirilmemesi rica olunur. 

Yazılı sınav Uluslararası İş Birlikleri Ofisi sorumluluk alanlarıyla ilgili sorulardan oluşacak ve adaylardan durum analizi, yorumlama vb yapmaları istenecektir. Sınava davet edilen adayların başvurularında belirttikleri e-posta adreslerine ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.  

YAZILI SINAVA DAVET EDİLEN ADAYLAR:

ADI

SOYADI

Ay*****r

Co*****n

Çi*****m

Ar*****a

De*****n

Ak*****o

Er*****y

Er*****l

Iş*****u

Ac*****r

İp*****r

Ka*****l

Me*****i

Ba*****u

Mu*****t

Öz*****n

Na*****z 

Çe*****n

Ni*****n

So*****n

Sa*****h

Gü*****z

Se*****a

Ti*****e

Se*****t

Or*****k

Tu*****n 

Ça*****ı

Tu*****e 

Er*****z