25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete ilanında belirtilmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlük Uluslararası İş Birlikleri Ofisi'ne alınacak 2 öğretim görevlisi başvurusuna istinaden ilgili yönetmelik (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) esaslarına uygun olarak, %40 ALES Eşit Ağırlık ve %60 Yabancı Dil sonucu dikkate alınarak yapılmış ön değerlendirmeye göre adaylar en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmışlardır.

İlgili yönetmelik gereği ALES sınavından muafiyet talep etmiş adayların ALES Eşit Ağırlık puanları 70 puan üstünden değerlendirilmiştir. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, UİO'ya alınacak 2 personel ilanı bulunması nedeniyle bunun on katı kadar olan ve ön değerlendirmeye göre en yüksek puanı almış ilk 20 aday yazılı giriş sınavına davet edilmiştir. İlk 20 adayımız için yazılı giriş sınavı, Resmi Gazete'de de duyurulduğu gibi 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 13.30'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi C salonunda düzenlenecektir. Yazılı giriş sınavına girecek adayların yanlarında kendilerini tanıtıcı ve geçerliği bulunan TC Kimlik Kartı, TC Nüfus Cüzdanı ya da TC Pasaportu ile kurşun kalem, silgi, su vb ihtiyaç malzemelerini bulundurmaları gerekmektedir. Adayların sınavdan en geç 10 dk önce sınav salonunda hazır bulunmaları önerilmektedir. Sınav İngilizce dilinde yapılacak olup özellikle Türkçe yanıtlanması istenen sorular dışında tüm diğer sorulara İngilizce yanıt verilmesi zorunludur. Sınava girişte kimlik kontrolü yapılacak ve sınava katılım için imza alınacaktır. Bu sınava katılım nihai değerlendirme için zorunludur. 

Ön değerlendirme sonucuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=367