1.0. Asil ve Yedek Sonuç Listesi

2018-2019 Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru sonuçları bu linkte sunulmuştur.

Asil ve yedek sıralı listede yer alan personellerimiz, kendilerine e-mail ile iletilen başvuru numarasını kullanarak sonuçları kontrol edebilirler. Başvuru numarasını unutan/kaybeden personelimiz akkol@metu.edu.tr adresi ile iletişime geçerek başvuru numarasını tekrar öğrenebilir. 

Listelerde kullanılan ODTÜ hizmet süreleri, 30 Kasım 2018 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığı’ndan edinilmiştir. Önceki program katılımları ve buna bağlı hesaplamalar yapılırken, adayların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gerçekleştirmiş oldukları hareketlilikler dikkate alınmıştır.

Seçilen adayların bir sonraki Erasmus+ personel hareketliliği başvurularında (Avrupa içi veya Avrupa dışı ülkelerle) puan kesintisi uygulanacaktır. Puan kesintisi uygulaması için adayların bu başvuru dönemi kapsamında seçilmiş olmaları (hareketlilik faaliyetlerini henüz gerçekleştirmeseler dahi) yeterli olacaktır.

Asil adaylardan çekilen olması durumunda açılan kontenjan, yedek listedeki adaylara puan sırası baz alınarak kullandırılacaktır ve ilgili katılımcıyla Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından bilgi sağlanacaktır.  

 

2.0. Seçim Kriterleri

2018-2019 yerleştirmelerinde kullanılan ve 3 Kasım 2016 tarihli ODTÜ Değişim Programları Komisyon toplantısında onaylanan kriterler ekte  görülebilir.

 

3.0. Seçilen Personelin İzlemesi Gereken Süreç

Başvuru sırasında gidilmesi planlanan kurumdan alınan resmi kabul mektubunu teslim etmemiş olan katılımcıların 28 Aralık 2018 tarihine kadar ilgili kurumdan imzalı ve mühürlü davet mektubunu edinmeleri ve akkol@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Programa katılmaktan vazgeçen adayların 28 Aralık 2018 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi’ni bilgilendirmeleri gerekmektedir. Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne bu tarihten sonra bildirilen çekilme kararları için adayların bir sonraki başvurularında 10 puan kesinti uygulanacaktır.

 

4.0. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü olmalıdır. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken minimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 2 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat günlerinin faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

Eğitim alma faaliyetinin 15 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleşmesi gerekmektedir. Yararlanıcıların 15 Mayıs 2019 tarihinden sonra faaliyete katılmaları mümkün değildir.

 

5.0. 2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde Kullanılacak Belgeler

Hareketlilik Öncesinde

  • Karşı kurumdan alınmış resmi davet/kabul mektubunun UİO’ya teslim edilmesi
  • Erasmus+ HE Staff Mobility agreement – training formunun doldurulması ve gerekli kurumlardan imza alınarak UİO’ya teslim edilmesi (katılımcıların eğitim alma faaliyetine ilişkin programlarını ilgili formun “activities to be carried out” kısmına, programın her gününe bir eğitim alma faaliyeti olacak şekilde detaylıca eklemeleri gerekmektedir; Erasmus+ kurum koordinatörü imzası UİO danışmanı tarafından alınacaktır)
  • ODTÜ Vakıfbank şubesinde açılmış Euro hesabı bilgilerinin UİO’ya iletilmesi ve
  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibe Sözleşmesinin UİO danışmanı ile birlikte doldurulması gerekmektedir.

 

Hareketlilik Sonrasında

  • Karşı kurum tarafından onaylanmış katılım sertifikasının orjinali ile
  • Uçak bileti ve/veya biniş kartlarının UİO’ya teslim edilmesi ve
  • UİO tarafından iletilecek olan çevrimiçi AB anketinin doldurularak UİO’ya bilgi verilmesi gerekmektedir.  

 

6.0. Erasmus+ Hibeler

 

6. 1. Erasmus+ Günlük Hibe Miktarları

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma faaliyetinden yararlanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı tüm ülkeler için günlük 160 Avro’dur. 14 günü aşan hareketliliklerde günlük hibe miktarı 112 Avro olmaktadır. Programdan hibesiz olarak yararlanmak da mümkündür.

(Seyahat günleri hariç) hafta sonu günleri için hibe ödemesi yapılmaz. Toplam seyahat süresinin 2 günü aştığı durumlarda aşan günler için hibe ödenmemektedir (seyahat günleri için maksimum 2 günlük ödenir).

 

6.2. Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir.

Seyahat desteği çift yönlü bilet ücretinden bağımsız olarak verilmektedir. Gidiş-dönüş bilet ücreti toplam seyahat desteğinden fazla olursa ek seyahat desteği verilmeyecek, az olursa kalan meblağ geri istenmeyecektir.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Mesafe “km”

Seyahat Desteği (€)

100-499 km

180

500-1999 km

275

2000-2999 km

360

3000-3999 km

530

4000-7999 km

820

+8000 km

1.100

 

 

6.3. Örnek Hibe Hesaplaması

Örneğin Ukrayna’da gerçekleşecek 5 günlük eğitim alma faaliyeti için aşağıdaki şekilde hibe hesaplaması yapılır:

160*5 (hareketlilik günleri) + 160*2 (seyahat günleri) + 275 (seyahat desteği) = 1395 €.

 

7.0.  Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

8.0. Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılmış seçim sonuçlarına itirazı olan personelin ilan tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne yazılı olarak başvuru yaparak itirazını dile getirmesi gerekmektedir. Yapılacak itirazlar Üniversite Değişim Programları Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne ulaşabilirsiniz: Burcu Akpınar, akkol@metu.edu.tr; 210 7180