* An English version of the announcement follows below.

 

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Uluslararası İş Birliği Ofisi yüz yüze danışmanlığı minimum seviyede tutuyoruz. Bu sebeple ofis danışmanlarımıza ofise gelmeden telefon veya e-mail yolu ile ulaşmanız gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz. Düzenlenecek olan çevrimiçi danışman toplantısı ile ilgili detayları aşağıda yer almaktadır. Bu toplantılarda açıklanacak olan veya bildiri metninde cevabı yer alan sorular cevaplanmayacaktır.

 

Erasmus Staj programından hibe almak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

 

Link: https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=435

Liste: Staj Yerleştirme Sonuçları (PDF versiyonu)

 

Üniversitemize tahsis edilen Erasmus+ KA131 Staj Programı 2022 bütçe dönemi kapsamında geçerli başvuruda bulunan ilk 65 öğrencimiz "hibeli" olarak yerleştirilmiştir. Bütçe kısıtı nedeniyle, 3 aydan fazla kabul mektubu almış öğrencilerimize en fazla 3 aylık hibe tahsis edilmiştir. 3 aydan daha az kabul almış öğrencilerimiz, kabul mektuplarında belirtilen gün sayısı kadar hibelendirilecektir. Ancak, program kuralları gereği staj süresi 60 günden az olamaz. 

 

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 15 Nisan 2022 tarihine kadar Uluslararası İş Birliği Ofisi'ne bir dilekçe yazarak e-mail yoluya europeanmobility@metu.edu.tr adresine başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 15.05.2022 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

 

Staj faaliyetinizin kabul mektuplarında belirtildiği üzere en az 60 gün olması ve en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

1)      Yerleştirme Kriterleri

Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS veya İYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır.

Örnek:

Öğrenci CGPA: 3.15

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği,

 

·    

2021-2022 Akademik Yılı için Erasmus programına da başvuru yapmış ve önceliğini Erasmus Öğrenim programına vermiş olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır.

·    

Daha önce aynı eğitim seviyesinde Erasmus+ programlarından (Erasmus+ Öğrenim, Staj) birine katılmş olan öğrencilerden her katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır. 

·    

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı olan öğrencilere 10 puan eklenmiştir.

·    

Engel durumunu gösterir geçerli resmi belgeyi başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 10 puan eklenmiştir.

·    

Şehit ve Gazi çocuğu olduğunu gösterir geçerli resmi belgeyi başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 15 puan eklenmiştir.

·    

Stajlarını “Digital Opportunity Traineeships” kapsamında gerçekleştirmeyi planlayan ve kabul mektupları bu kapsama giren öğrencilerin “overall” puanlarına 5 puan eklenmiştir.

 

2) Yerleştirme Sonrası Süreç 

Erasmus staj programı ile ilgili bilgilere Staj Öğrenci Bilgi Notu'ndan sahip olabilirsiniz. 

Program kuralları gereği Erasmus Staj programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını 30 Nisan 2022 tarihine kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri GEREKMEKTEDİR.

 

Önemli Hatırlatma:

Erasmus Staj Programı dönüşünde, faaliyetin ODTÜ’de ders olarak saydırılması gerekmektedir. Zorunlu Stajı olan bölüm öğrencileri, zorunlu staj dersleri yerine saydırabilirler; zorunlu stajı olmayan bölümlerin öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler tüm bölümler için açılmış olan “International Student Practice” veya “International Graduate Student Practice” dersleri yerine saydırma yapabilirler.

 

UİO Danışman Listesi ve İletişim Bilgileri: 

DANIŞMAN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Eren Aslıhak (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

Yasin Altun (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr

Tuana Bıldırcın (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7178 tuana@metu.edu.tr

Eray Canlar (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7070 ecanlar@metu.edu.tr

Işıl Tipioğlu (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 210 7179, isilt@metu.edu.tr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ENGLISH VERSION: 

Due to the coronavirus pandemic, the International Cooperation Office will minimize face-to-face counseling. For this reason, you should reach our office consultants by phone or e-mail before coming to the office.

Selection results for the Erasmus Traineeship program for 2022 Budget Year can be found below:

 

Link: https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=435

 List: Placement Results (PDF version)

Students who had a valid application and was in the first 65 students were placed as “granted list”.  Due to the budget limitations, the students who had an acceptance letter more than 3 months will be granted for a maximum of 3-months scholarship. Other students whose acceptance letters are less than 3-months will be granted based on the dates on the letters. 

 

If you would like to object to selection results, you should email a scanned petition to International Cooperations Office (europeanmobility@metu.edu.tr) until April 30, 2022. ICO will respond to the petition until April 15, 2022 through the e-mail address indicated in the petition.

  

The traineeship activity, which must last at least two months (60 days), must be carried out before May 31, 2023.

 

1)      Selection Criteria

Overall scores were calculated as follows:

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the EPEEP are taken into account in selecting prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

 

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

·      

10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103 student mobility/ Erasmus Traineeship in the same study cycle.

·      

The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference was indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized.

·      

15 points will be added to the overall score of the students who are  the childrens of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

·      

10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

·      

10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828 Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

·      

5 points will be added to the overall score of the students who will do a traineeship activity that’s in scope of Digital Opportunity Traineeships (cybersecurity, big data, digital marketing, software development, social media management etc.). You can select this option during your online application and your acceptance letters will be examined by ICO to confirm that your traineeship is in this scope.

 

2)      Procedures After Selection

What is expected from the students on the first phase is explained in  Traineeship Outgoing Information Document.

 

Each student will have an advisor in International Cooperations Office (ICO). The contact information of the advisors can be found in the list above.

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus Traineeship program should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision until 30 April 2021.

Important Notice:

 

1)  It is compulsory to make traineeship activity be recognized at METU after the return. The students with compulsory traineeship courses in their curriculum may transfer their traineeship activity to that course. For other students who do not have compulsory traineeship courses in their curriculum or graduate students may use “International Student Practice” or “International Graduate Student Practice” courses for recognition.

 

ICO Advisors and Contact Details 

Eren Aslıhak (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

Yasin Altun (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr

Tuana Bıldırcın (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7178 tuana@metu.edu.tr

Eray Canlar (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7070 ecanlar@metu.edu.tr

Işıl Tipioğlu (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 210 7179, isilt@metu.edu.tr