* An English version of the announcement follows below.

Covid-19 pandemisi nedeniyle Uluslararası İşbirliği Ofisi yüzyüze danışmanlık veremeyecektir. Bu sebeple ofis danışmanlarımıza ofise gelmeden telefon veya e-mail yolu ile ulaşmanız gerekmektedir.

 

Erasmus Staj programından hibe almak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=104

Üniversitemize tahsis edilen Erasmus+ KA103 Staj Programı 2020-2022 bütçesi kapsamında geçerli başvuruda bulunan öğrencilerimizin hepsi "hibeli" olarak değerlendirilmiştir. Bütçe kısıtı nedeniyle, 3 aydan fazla kabul mektubu almış öğrencilerimize en fazla 3 aylık hibe tahsis edilmiştir. 3 aydan daha az kabul almış öğrencilerimiz, kabul mektuplarında belirtilen gün sayısı kadar hibelendirilecektir. Ancak, program kuralları gereği staj süresi 60 günden az olamaz. 

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 30 Nisan 2021 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne bir dilekçe yazarak e-mail yoluya europeanmobility@metu.edu.tr adresine başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 15.05.2021 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

***ERASMUS STAJ SÜRECİNİ ANLATAN ONLINE DANIŞMAN TOPLANTISI İLE İLGİLİ DETAYLAR AŞAĞIDA YER ALMANKTADIR. BU TOPLANTIYA KATILMANIZ VE SORULARINIZI BURADA SORMANIZ GEREKMEKTEDİR. ***

2020-2021 ERASMUS STAJ TOPLANTISI

https://metu.webex.com/metu/j.php?MTID=mbd35cffc026c9b35aa6f15fd444d6b32

Wednesday, Apr 21, 2021 2:00 pm | 2 hours | (UTC+03:00) Istanbul

Meeting number: 121 728 1834

Password: J7hrxq3bJJ2

Staj faaliyetinizin kabul mektuplarında belirtilidği üzere en az 60 gün olması ve en geç 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Staj yapacağınız kurum ve ülke ile ilgili Covid19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan / seyahat kısıtlamaları / uçuş iptalleri vb. durumlardan UİO sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle (15 Şubat-10 Mart 2021 başvuru dönemi ve 2020-2022 bütçe dönemi) staj faaliyetiniz çevrimiçi başlayarak, fiziksel olarak devam etmesi mümkündür. Ancak, Türkiye’de başlayan çevrimiçi hareketlilikler için hibe ödemesi yapılmayacak; yalnızca misafir olunacak ülkede gerçekleştirilecek fiziksel hareketlilik için hibe ödemesi mümkün olacaktır.

 

1)      Yerleştirme Kriterleri

 Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS veya İYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır.

Örnek:

Öğrenci CGPA: 3.15

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği,

 • 2021-2022 akademik yılı Erasmus+ ICM programına seçilen öğrencilerden 10 puan kesintisi yapılmıştır.
 • 2021-2022 akademik yılı için Erasmus programını ertelemiş olan (2020-2021 dönemi öğrencilerinden) 10 puan kesintisi yapılmıştır.
 • 2021-2022 Akademik Yılı için Erasmus programına da başvuru yapmış ve önceliğini Erasmus Öğrenim programına vermiş olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır.
 • Daha önce aynı eğitim seviyesinde Erasmus+ programlarından ( Erasmus+ Öğrenim, Staj, ICM) birine katılmş olan öğrencilerden her katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır. 
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı olan öğrencilere 10 puan eklenmiştir
 • Engel durumunu gösterir belgeyi başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 10 puan eklenmiştir
 • Şehit ve Gazi çocuğu olduğu belgesini başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 15 puan eklenmiştir

 

2) Yerleştirme Sonrası Süreç 

 Erasmus staj programı ile ilgili bilgilere Staj Öğrenci Bilgi Notu'ndan sahip olabilirsiniz. 

Program kuralları gereği Erasmus Staj programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri GEREKMEKTEDİR.

 

 Önemli Hatırlatma:

Erasmus Staj Programı dönüşünde, faaliyetin ODTÜ’de ders olarak saydırılması gerekmektedir. Zorunlu Stajı olan bölüm öğrencileri, zorunlu staj dersleri yerine saydırabilirler; zorunlu stajı olmayan bölümlerin öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler tüm bölümler için açılmış olan “International Student Practice” veya “International Graduate Student Practice” dersleri yerine saydırma yapabilirler.

 UİO Danışman Listesi ve İletişim Bilgileri: 

Seda Okur, PhD, C. (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 3405, seokur@metu.edu.tr

Eren Aslıhak, M.S. (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

 Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

 Yasin Altun, (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION: 

Due to the coronavirus pandemic, the International Cooperation Office will not be able to provide face-to-face counseling. For this reason, you should reach our office consultants by phone or e-mail before coming to the office.

Selection results for the Erasmus Traineeship program for 2020-2022 -Budget Year can be found below:

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=104

Under 2020-2022 budget, students  who had a valid application were placed as  “granted list”.  Due to the budget limitations, the students who had an acceptance letter more than 3 months will be granted for a maximum of 3-months scholarship. Other students whose acceptance letters are less than 3-months will be granted based on the dates on the letters. 

If you would like to object to selection results, you should email a scanned petition to International Cooperations Office (europeanmobility@metu.edu.tr) until April 30, 2021. ICO will respond to the petition until May 15, 2021  through the e-mail address indicated in the petition.

***DETAILS ABOUT THE ONLINE ADVISOR MEETING WHICH  THE ERASMUS INTERNSHIP PROCESS WILL BE EXPLAINED CAN BE FOUND BELOW. YOU MUST PARTICIPATE IN THIS MEETING AND ASK YOUR QUESTIONS HERE.***

2020-2021 ERASMUS STAJ TOPLANTISI

https://metu.webex.com/metu/j.php?MTID=mbd35cffc026c9b35aa6f15fd444d6b32

Wednesday, Apr 21, 2021 2:00 pm | 2 hours | (UTC+03:00) Istanbul

Meeting number: 121 728 1834

Password: J7hrxq3bJJ2

Due to the coronavirus pandemic (specific to 15 February 2021-10 March 2021 application period and 2020-2022 budget year), it is possible to start your internship online in Turkey  and continue physically in the host country. However; it will only be possible to pay a grant for physical mobility in the host country. There will be no grant payment for online mobilities in Turkey.

The traineeship activity, which must last at least two months (60 days), must be carried out before May 31, 2022.

UIO cannot be held responsible for the situations that may arise due to the Covid19 pandemic, which could be related to your institution& country / travel restrictions / flight cancellations etc. 

1)      Selection Criteria

Overall scores were calculated as follows:

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the EPEEP are taken into account in selecting prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 • 10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103 student mobility/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.

 • 10 points will be decreased from the overall score of the students who have been selected for Erasmus KA107 and postpone their Erasmus KA103 Mobilities for 2021-2022 academic year.

 • The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference was indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized.

 • 15 points will be added to the overall score of the students who are  the childrens of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

 • 10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

 • 10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828  Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

2)      Procedures After Selection

What is expected from the students on the first phase is explained in  Traineeship Outgoing Information Document.

Each student will have an advisor in International Cooperations Office (ICO). The contact information of the advisors can be found in the list above.

Students who would like to withdraw from the Erasmus Traineeship program should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision until 31 May 2021.

Important Notice:

1)  It is compulsory to make traineeship activity be recognized at METU after the return. The students with compulsory traineeship courses in their curriculum may transfer their traineeship activity to that course. For other students who do not have compulsory traineeship courses in their curriculum or graduate students may use “International Student Practice” or “International Graduate Student Practice” courses for recognition.

ICO Advisors and Contact Details 

Seda Okur, PhD, C. (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 3405, seokur@metu.edu.tr

Eren Aslıhak, M.S. (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

 Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

 Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

 Yasin Altun, (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr