* An English version of the announcement follows below.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Uluslararası İşbirliği Ofisi yüzyüze danışmanlık veremeyecektir. Bu sebeple ofis danışmanlarımıza ofise gelmeden telefon veya e-mail yolu ile ulaşmanız gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

1)      YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020-2022 bütçe yılı Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmak üzere seçilmiş olan öğrencilerin listesine (Liste1); pandemi nedeniyle 2020-2021 Sonbahar Dönemi ile ilgili bazı üniveristelerin almış olduğu kararlara (Liste2) ve başvuran tüm öğrencilerin yerleştirme detaylarına (Liste3) aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

2020-2022 Bütçe Yılı  Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi (Liste1)

2020-2020 Bütçe Yılı Erasmus Öğrenim Programı Üniversitelerle İlgili Sonbahar Dönemine Ait Detaylar (Liste2)

 2020-2022 Bütçe Yılı Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi (Liste 3)

 Liste 3 aşağıdaki şekilde incelenmelidir:

Yeşil renk: Öğrencilerin tercih etmiş olduğu üniversiteleri belirtmektedir.

Mavi Renk: Öğrencilerin yerleştirilmiş oldukları tercihleri belirtmektedir.

Kırmızı Renk: Bölümlerin onay vermediği üniversite tercihlerini belirtmektedir.

Siyah Renk: 29 Şubat 2020’de yapılan Değişim Programları İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmediği için başvurusu iptal edilen öğrencilerin tercihlerini belirtmektedir.

*Devam etmekte olan Koronavirüs pandemisi nedeniyle, bazı üniversitelerin 2020-2021 akademik yılı Sonbahar döneminde öğrenci kabul etmeme/ online eğitime geçiş gibi durumları ortaya çıkmıştır. Şu ana kadar UİO’ya iletilen bilgilere Liste2 den ulaşabilirsiniz. Ancak bu listede sunulan bilgiler ülke ve pandeminin gidişatına göre değişiklik gösterebilecektir.

Yine seçildiğiniz ülke ile ilgili seyahat kısıtlamaları ve karantina kuralları ile ilgili bilgilere aşağıda verilen linklerden ulaşabilirsiniz. Ancak aşağıda verilen linklerde bulunmayan uçuş kısıtlamalarının olması halinde Uluslararası İşbirliği Ofisi (UİO) herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

1)    https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

2)    https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/

3)    https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en

4)    https://reopen.europa.eu/en/map/ESP

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne bir dilekçe yazarak e-mail yoluyla europeanmobility@metu.edu.tr adresine başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 10.08.2020 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

2)      HİBELER

Hibe alabilecek öğrenci sayısı üniversitemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilen bütçe miktarına göre “365” olarak belirlenmiştir. Detaylar Liste1’de yer almaktadır.

Öğrenciler “overall” puanlarına göre “hibeli asil liste” ve “hibesiz yedek liste” olmak üzere belirlenmiştir. “Hibeli asil listeden” çekilen öğrenciler oldukça; hibe yine overall puan sırasına göre “hibesiz yedek listedeki” öğrencilere tahsis edilecektir.

3)      FAALİYETTEN YARARLANMA DÖNEMİ

Yukarıdaki listede (Liste1) öğrencilerimizin Erasmus’a katılmak üzere seçtikleri dönemler belirtilmiştir. Ancak yaşanan pandemi nedeniyle, sizlere sunulan dönem tercihleri 2020-2021 Sonbahar dönemi, 2020-2021 Bahar dönemi ve 2021-2022 Sonbahar dönemi şeklinde olabilecektir. Dönem tercihlerinizi bildirmek üzere https://forms.gle/ngTDpYNwnAY6nujA8  formunu 03.08.2020 ye kadar doldurmanız gerekmektedir. Ancak, çok sayıda öğrencinin 2020-2021 Bahar dönemi  tercih etmesi / üniversitelerin ilgili dönemde kotaları azaltması/ ilgili dönemin son başvuru tarihi geçmiş olması  vb. durumlarda dönem tercihleri öğrencilerin overall puanlarına göre  belirlenebilecektir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi’ndeki (UİO) danışmanlar, öğrencilerin isimlerini karşı üniversitelere bu dönem tercihlerine göre bildireceklerdir.

4)      YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

Yerleştirme, başvuran öğrencilerin dönemi, bölümü, toplam puanı, anlaşma kontenjanları ve bölümlerin akademik değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

 Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS veya İYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır. Örnek:

Öğrencinin Erasmus İngilizce Yeterlik Sınavı: 80

Öğrencinin not ortalaması: 3.15

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvurusu icin kullanılacak puan : 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

Overall Puan= ( 82.18*0.5) + ( 80*0.5)=  81.09

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

 

Ayrica, Turkiye Ulusal Ajansi'nin belirlediği program kurallari gereği;

·  Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus programından (öğrenim, ICM ve/veya staj) yararlandığını beyan etmiş olan öğrencilerin “overall” puanlarından her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır

·   2019-2020 Akademik yılında Erasmus+ Öğrenim, Erasmus Staj ve Erasmus ICM programlarına  yerleştirilen, ancak mücbir bir sebebe dayanmaksızın kendilerine verilmiş olan süre içerisinde programdan çekilmeyen öğrencilerden de 10 puan kesinti yapılmıştır

·   2020-2021 akademik yılı Erasmus+ ICM programına seçilen öğrencilerden 10 puan kesintisi yapılmıştır

·   2020-2021 Akademik Yılı için Erasmus programına da başvuru yapmış ve önceliğini Erasmus Öğrenim programına vermiş olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır

·   2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı olan öğrencilere 10 puan eklenmiştir

·   Engelli belgesini başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanları 10 puan artırılmıştır.

·   Şehit ve Gazi yakınlığı belgesini başvuru sistemine yüklemiş olan  öğrencilerin “overall” puanları ise 15 puan arttırılmıştır.

5)      YERLEŞTİRME SONRASI SÜREÇ

Hem hibeli hem hibesiz öğrenciler için tüm bu işlemler zorunludur!!!!

Öğrencilerin ilk aşamada yapması gereken işlemler https://drive.google.com/file/d/1dhOU-c8eBmm8HSw63IvS0Ju7mP6Lv8SS/view?usp=sharing linkindeki kısa videoda anlatılmıştır.

Ayrıca süreç ile ilgili bilgiler yine https://prezi.com/wyzhs0108io3/erasmus-sureci-yapilmasi-gerekenler/?utm_campaign=share&utm_medium=copy linkindeki sunumda anlatılmıştır.

Genel bilgilendirmelere ise Erasmus Giden Öğrenci Bilgi Notu'ndan ulaşabilirsiniz. 

**SÜREÇ İLE İLGİLİ ONLİNE DANIŞMAN TOPLANTILARI GÜN VE SAATLERİ DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR. LÜTFEN SİTEMİZİ TAKİP EDİNİZ.

2020-2022 bütçe dönemi için ikinci bir Erasmus yerleştirmesi yapılmayacaktır. Erasmus öğrenim programı sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin yerleştikleri üniversitelerde değişiklik yapılması mümkün değildir. Yalnızca öğrencilerin hibe durumlaru değişiklik gösterebilecektir. 

6)      KORONAVİRÜS PANDEMİSİ  SEBEBİ İLE SÖZKONUSU SEÇİM DÖNEMİ (3-26 ŞUBAT 2020 BAŞVURU ve  2020-2022 BÜTÇE DÖNEMİ) UYGULANACAK KURALLAR

  1. Koronavirüs Pandemisi sebebiyle Türkiye Ulusal Ajansı’nın yaptığı bilgilendirmeler ışığında, Erasmus hareketliliğini tamamen Türkiye’den çevrimiçi olarak ya da Türkiye’de çevrimiçi başlayıp yurtdışında fiziki olarak tamamlayabileceklerdir. Ancak, öğrenciler Türkiye’de bulundukları süre için bireysel mali destek alamayacaklardır. Maddi destek yalnızca yurtdışında geçirilecek olan süre için mümkün olacaktır.
  2. Sadece bu seçim dönemine mahsus olmak üzere bu seçim döneminde seçilen öğrenciler 2020-2021 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemleri ile 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir. Öğrencilerin hangi dönemde hareketlilik gerçekleştirmek istediklerini Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne yukarıdaki form aracılığıyla bildirir.
  3. Pandemi sebebiyle geçmiş dönemde uygulanan önlemler göz önüne alınarak gidilecek kurumda eğitimin sekteye uğraması, iptali, ulaşım imkanlarının kısıtlanması, karantina uygulamasının yapılması gibi ihtimalleri öğrenci göz önünde bulundurur.
  4. Devam etmekte olan pandemi nedeniyle, ilan edilen listelerde yer alan kurumlara/ülkelere ait bilgiler değişiklik gösterebilir. Sonuç ilanından sonra ortaya çıkabilecek uçuş yasakları, karşı üniversitede öğretimin askıya alınması gibi değişikliklerden UİO sorumlu değildir.
  5. Yukarıda belirtilen uygulama esasları Türkiye Ulusal Ajansı, Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından pandeminin seyrine göre ortaya çıkabilecek yeni durumlara karşı alınacak tedbirler ışığında değişebilir.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1) Erasmus Değişim Programı öncesi (Learning Agreement (LA) Before the Mobility) en az 30 ECTS almak zorunludur. Erasmus Değişim Programı sonunda, başlangıçta alınmış olan 30 ECTS’den az 20 ECTS krediden başarılı olmayan öğrencilerin toplam hibelerinin %20’si ödenmez.

2) Erasmus Değişim Programı dönüşünde karşı üniversitede alınan derslerden başarılı olunan derslerin ODTÜ’de saydırılması gerekmektedir.

3) Yerleştirilmiş olduğunuz üniversitenin başvurusuna ilişkin ders seçimi, eğitim dili, ECTS kredileri gibi detayları ilgili üniversitelerin web sayfalarından kontrol ediniz. Yerleştirildiğiniz üniversite ile anlaşmamız olması; bu üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olduğu anlamına gelmemektedir.

Program kuralları gereği Erasmus Öğrenim programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını mümkün olan en kısa sürede ofis danışmanlarına bildirmeleri GEREKMEKTEDİR.

DANIŞMAN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 Seda Okur, PhD, C. (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 3405, seokur@metu.edu.tr

Faruk Çam ( Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 70 70, farukcam@metu.edu.tr

Eren Aslıhak, M.S. (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

 Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

 Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

 Yasin Altun, (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

Dear Prospective Erasmus Students,

Due to the coronavirus pandemic, the International Cooperation Office will not be able to provide face-to-face counseling. For this reason, you should reach our office consultants by phone or e-mail before coming to the office.

1)      SELECTION RESULTS

Selection results (List 1and List 2) and the details of selection (List 3) for the Erasmus Student Mobility programme for 2020-2020 budget year can be found below:

2020-2022 Budget Year Selection Results (Liste1)

2020-2020 Budget Year Details for 2020-2021 Fall Semester Universities Due to Pandemic  (Liste2)

 2020-2022 Bütçe Yılı Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi (Liste 3)

The details of List 3 is given below:

Green: Indicates students’ choices.

Blue: Indicates students’ placements.

Red: Indicates the choices that are not approved by the department.

Black: Indicates the choices of the students who did not participate the EPEEP.

* Due to the ongoing coronavirus pandemic, some universities have decided to cancel 2020-2021 Fall Semester or move to online distance education.  You can reach the information conveyed to ICO so far from List2. However, the information presented in this list may change later on depending on the country and spread of  the pandemic.

You can also find information about travel restrictions and quarantine rules for the country you selected from the links below. However, in case of flight restrictions not found in the links given below, the International Cooperation Office (ICO) cannot be held responsible in any way.

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en

https://reopen.europa.eu/en/map/ESP

If you would like to object to selection results, you should email a scanned petition to International Cooperations Office (europeanmobility@metu.edu.tr) until July 31, 2020. ICO will respond to the petition until August 10, 2020  thorugh the e-mail address indicated in the petition.

2)      GRANT RESULTS

Based on Turkish National Agency’s grant results, first 365 students will get the grant in the list. Based on overall grades, two lists is announced namely, “main list students with grant” or “waiting list students without grant”. When students from the “main list” withdraw from the program, the grant will be given the students on the “waiting list” based on their overall grades.

3)      SEMESTER CHOICE

In the list above, the semester preferences of the students are also published (List 1). However, due to the pandemic experienced, the period choices offered will be  2020-2021 Fall Semester , 2020-2021 Spring Semester  and 2021-2022 Fall Semester. For this purpose please fill in the form https://forms.gle/ngTDpYNwnAY6nujA8  until 03.08.2020.  However, your semester choices may change due to the fact that if a large number of students prefer the 2020-2021 Spring semester, the host university will cancel the 2020-2021 Fall semester, the host university may put quota limitations etc. In such cases, priority will be given  based on  overall score of the students. 

As International Cooperations Office advisors will nominate the students according to these preferences, it is crucial to decide on which semester students would like to participate in the program.

4)      SELECTION CRITERIA

Students’ department, overall grade and agreement quotas and agreement specifications (Agreement details) as well as academic assessment of the departments have been taken into consideration during the selection process. Overall scores were calculated as follows:

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are taken into account in electing prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

Student English Proficency Score: 80

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

Overall Score of the Student: ( 82.18*0.5) + ( 80*0.5)=  81.09

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

·         10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.

·         10 points will be decreased from overall score of the students if they withdraw from 2019-2020 Erasmus program (study or internship programs with European or non-European countries ) after the announced deadlines.

·         10 points will be decreased from the overall score of the students who have been selected for Erasmus KA107 for 2020-2021 academic year.

·         The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference will be indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized.

 

·         15 points will be added to the overall score of the students who are  the childrens of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

·         10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

·         10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828  Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

 

5)      PROCEDURES AFTER SELECTİON:

 These procedures are valid for both students with and without grant!!!

You can watch the short video about the procedures: https://drive.google.com/file/d/1dhOU-c8eBmm8HSw63IvS0Ju7mP6Lv8SS/view?usp=sharing

You can also check the presentation about the procedures: https://prezi.com/wyzhs0108io3/erasmus-sureci-yapilmasi-gerekenler/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

What is expected from the students on the first phase are explained in Giden Öğrenci Bilgi Notu.

ONLINE INFORMATION SESSIONS WILL BE ORGANIZED BY ICO. PLEASE KEEP CHECKING OUR WEBSITE FOR DETAILED INFORMATION ABOUT THESE MEETINGS.

Each student will have an advisor in International Cooperation Office (UİO). The contact information of the advisors can be found below:

There will not be a second round for Erasmus placement for 2020- 2022 budget year and it is not possible to change the university you are placed. Only the grant status of the students may change. 

6)      RULES TO BE APPLIED SPECIAL FOR CORONAVIRUS PANDEMIC (3-26 FEBRUARY APPLICATION AND 2020-2022 BUDGET YEAR)

  1. As a result of the Coronovirus pandemic, National Agency Erasmus has announced that online mobility completely from Turkey or abroad or mobility starting online in Turkey and continuing physically in the host country are possible only for this year. However, students will not receive financial support for the online period in Turkey.
  2. Only for this selection period, students will be able to benefit from the program in the 2020-2021 Academic Year Fall and Spring Semesters and the 2021-2022 Academic Year Fall Semesters.
  3. Considering the precautions applied in the past period due to the pandemic, each student should consider the possibilities such as disruption of education, cancellation, travel restrictions and quarantine rules applied by different countries.
  4. Due to the ongoing pandemic, information on institutions / countries included in the announced lists may vary. ICO is not responsible for changes such as flight bans that may occur; suspension of education at the host university etc. after the announcement of the results,
  5. The above-mentioned principles may change based on the decision of  Turkish National Agency, Turkish Higher Education Council and METU regarding the spread of pandemic.

IMPORTANT NOTICE

1) Before Erasmus programme (Learning Agreement Before (LA) Before the Mobility) you are expected to take 30 ECTS courses . After the program, if the students cannot be successful from at least 20 ECTS credits out of 30, 20% of their grant will not be paid.

2) The courses completed successfully in the host university must be recognized in METU after return.

3)Please check the websites of the universities you have been placed. Having a bilateral agreement between METU and host university doesn’t necessarily guarantee that you will be able to find courses offered in English. So, you are responsible for checking the deadlines, offered courses, ECTS credits in advance.

Students who would like to withdraw from the Erasmus programme should also immediately inform their ICO advisors of their withdrawal decision.

ADVISOR CONTACT DETAILS: 

Seda Okur, PhD, C. (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 3405, seokur@metu.edu.tr

Faruk Çam ( Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 70 70, farukcam@metu.edu.tr

Eren Aslıhak, M.S. (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

 Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

 Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

 Yasin Altun, (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr