* An English version of the announcement follows below.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Uluslararası İşbirliği Ofisi yüzyüze danışmanlık veremeyecektir. Bu sebeple ofis danışmanlarımıza ofise gelmeden telefon veya e-mail yolu ile ulaşmanız gerekmektedir.

Erasmus Staj programından hibe almak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

2019-2022 Proje Dönemi  Erasmus Staj Programı Yerleştirme Listesi

Üniversitemize tahsis edilen Erasmus+ KA103 Staj Programı 2019-2022 bütçesi kapsamında geçerli başvuruda bulunan öğrencilerimiz hibeli (100 öğrenci) ve yedek olarak ilan edilmiştir. Bütçe kısıtı nedeniyle, 3 aydan fazla kabul mektubu almış öğrencilerimize en fazla 3 aylık hibe tahsis edilmiştir. 3 aydan daha az kabul almış öğrencilerimiz, kabul mektuplarında belirtilen gün sayısı kadar hibelendirilecektir. Ancak, program kuralları gereği staj süresi 60 günden az olamaz. Hibeli öğrencilerden çekilme olması durumunda, sırayla yedek listeden öğrenciler hibelendirilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne bir dilekçe yazarak e-mail yoluya europeanmobility@metu.edu.tr adresine başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 10.08.2020 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

SÜREÇ İLE İLGİLİ ONLİNE DANIŞMAN TOPLANTILARI GÜN VE SAATLERİ DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR. LÜTFEN SİTEMİZİ TAKİP EDİNİZ.

 

**Staj faaliyetini mezuniyetinizi takip eden 18 ay içinde gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Ancak, staj faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle (3-26 Şubat başvuru dönemi ve 2019-2022 bütçe dönemi) staj faaliyetiniz çevrimiçi başlayarak, fiziksel olarak devam etmesi mümkündür. Ancak, Türkiye’de başlayan çevrimiçi hareketlilikler için hibe ödemesi yapılmayacak; yalnızca misafir olunacak ülkede gerçekleştirilecek fiziksel hareketlilik için hibe ödemesi mümkün olacaktır.

Yine seçildiğiniz ülke ile ilgili seyahat kısıtlamaları ve karantina kuralları ile ilgili bilgilere aşağıda verilen linklerden ulaşabilirsiniz. Ancak aşağıda verilen linklerde bulunmayan uçuş kısıtlamalarının olması halinde Uluslararası İşbirliği Ofisi (UİO) herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en

https://reopen.europa.eu/en/map/ESP

 

1)      Yerleştirme Kriterleri

 Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS veya İYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır.

Örnek:

Öğrenci CGPA: 3.15

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

-Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği,

 • daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus programından (öğrenim, ICM ve/veya staj) yararlandığını beyan etmiş olan öğrencilerin “overall” puanlarından her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır
 • 2019-2020 Akademik yılında Erasmus+ Öğrenim, Erasmus Staj ve Erasmus ICM programlarına  yerleştirilen, ancak mücbir bir sebebe dayanmaksızın kendilerine verilmiş olan süre dışında programdan çekilen öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır
 • 2020-2021 akademik yılı Erasmus+ ICM programına seçilen öğrencilerden 10 puan kesintisi yapılmıştır
 • 2020-2021 Akademik Yılı için Erasmus programına da başvuru yapmış ve önceliğini Erasmus Öğrenim programına vermiş olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı olan öğrencilere 10 puan eklenmiştir
 • Engelli belgesini başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 10 puan eklenmiştir
 • Şehit ve Gazi çocuğu olduğu belgesini başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 15 puan eklenmiştir

 2) Yerleştirme Sonrası Süreç 

 Erasmus staj programı ile ilgili bilgilere Staj Öğrenci Bilgi Notu'ndan sahip olabilirsiniz. 

Program kuralları gereği Erasmus Staj programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını ACİLEN  ofis danışmanlarına bildirmeleri GEREKMEKTEDİR.

 

 

 Önemli Hatırlatma:

Erasmus Staj Programı dönüşünde, faaliyetin ODTÜ’de ders olarak saydırılması gerekmektedir. Zorunlu Stajı olan bölüm öğrencileri, zorunlu staj dersleri yerine saydırabilirler; zorunlu stajı olmayan bölümlerin öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler tüm bölümler için açılmış olan “International Student Practice” veya “International Graduate Student Practice” dersleri yerine saydırma yapabilirler.

 

Seda Okur, PhD, C. (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 3405, seokur@metu.edu.tr

Faruk Çam ( Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 70 70, farukcam@metu.edu.tr

Eren Aslıhak, M.S. (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

 Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

 Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

 Yasin Altun, (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

Dear Prospective Erasmus Traineeship Students,

Due to the coronavirus pandemic, the International Cooperation Office will not be able to provide face-to-face counseling. For this reason, you should reach our office consultants by phone or e-mail before coming to the office.

 

Selection results for the Erasmus Traineeship programme for 2019-2022 -Budget Year can be found below:

2019-2022 Erasmus Traineeship Selection List

Under  2019-2022 budget, students  who had a valid application were placed as  “granted list” and “waiting list”. Due to the budget limitations, the students who had an acceptance letter more than 3 months will be granted for a maximum 3-months scholarship. Other students whose acceptance letters are less than 3-months will be granted based on the dates on the letters. If the students in the main list withdraw from the program, scholarship will be allocated to the one in the reserve list.

If you would like to object to selection results, you should email a scanned petition to International Cooperations Office (europeanmobility@metu.edu.tr) until July 31, 2020. ICO will respond to the petition until August 10, 2020  thorugh the e-mail address indicated in the petition.

ONLINE INFORMATION SESSIONS WILL BE ORGANIZED BY ICO. PLEASE KEEP CHECKING OUR WEBSITE FOR DETAILED INFORMATION ABOUT THESE MEETINGS.

Due to the coronavirus pandemic (specific to 3-26 February application period and 2019-2022 budget year), it is possible to start your internship online in Turkey  and continue physically in the host country. However,; it will only be possible to pay a grant for physical mobility in the host country.There will be no grnt payment for online mobilities in Turkey.

 

You can also find information about travel restrictions and quarantine rules for the country you selected from the links below. However, in case of flight restrictions not found in the links given below, the International Cooperation Office (ICO) cannot be held responsible in any way.

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en

https://reopen.europa.eu/en/map/ESP

The traineeship activity, which lasts at least two months (60 days), can be carried out until May 31, 2022

1)      Selection Criteria

Overall scores were calculated as follows:

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the EPEEP are taken into account in selecting prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 

 • 10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103 student mobility/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.
 • 10 points will be decreased from overall score of the students if they withdraw from 2019-2020 Erasmus program (study or internship programs with European or non-European countries ) after the announced deadlines.
 • 10 points will be decreased from the overall score of the students who have been selected for Erasmus KA107 for 2019-2020 academic year.
 • The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference was indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized.
 • 15 points will be added to the overall score of the students who are  the childrens of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.
 • 10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.
 • 10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828  Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

 

2)      Procedures After Selection

What is expected from the students on the first phase is explained in  Traineeship Outgoing Information Document.

Each student will have an advisor in International Cooperations Office (ICO). The contact information of the advisors can be found in the list above.

Students who would like to withdraw from the Erasmus Traineeship programme should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision AS SOON AS POSSIBLE.

Important Notice:

1)  It is compulsory to make traineeship activity be recognized at METU after return. The students with compulsory traineeship course in their curriculum may transfer their traineeship activity to that course. For other students who do not have compulsory traineeship course in their curriculum or graduate students may use “International Student Practice” or “International Graduate Student Practice” courses for recognition.

Seda Okur, PhD, C. (Öğrenci Danışmanı ): +90 312 210 3405, seokur@metu.edu.tr

Faruk Çam ( Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 70 70, farukcam@metu.edu.tr

Eren Aslıhak, M.S. (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7177, aslihak@metu.edu.tr

 Ummahan Çataloğlu (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 3499, ummahan@metu.edu.tr

 Cansu Bolgül (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7069, cbolgul@metu.edu.tr

 Yasin Altun, (Öğrenci Danışmanı): +90 312 210 7072, yaltun@metu.edu.tr