2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Avrupa İçi (KA103) Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

* An English version of the announcement follows below.

2019-2020 akademik yılında Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmak üzere seçilmiş olan öğrencilerin listesine (Liste1)  ve başvuran tüm öğrencilerin yerleştirme detaylarına (Liste2) aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

2019-2020 Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi (Liste1)

2019-2020 Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi (Liste 2)

Liste 2 aşağıdaki şekilde incelenmelidir:

Yeşil renk: Öğrencilerin tercih etmiş olduğu üniversiteleri belirtmektedir.

Mavi Renk: Öğrencilerin yerleştirilmiş oldukları tercihleri belirtmektedir.

Kırmızı Renk: Bölümlerin onay vermediği üniversite tercihlerini belirtmektedir.

Siyah Renk: 02 Mart 2019’da yapılan Değişim Programları İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmediği için başvurusu iptal edilen öğrencilerin tercihlerini belirtmektedir.

***Ulusal Ajansın kurumumuza vereceği toplam hibe miktarı Ağustos ayı içerisinde belli olacaktır. Bu sebeple kaç öğrencimizin hibe almaya hak kazanacağı Ulusal Ajans’tan Öğrenim Hareketliliği için üniversitemize tahsis edilecek toplam hibe miktarına bağlı olarak Ağustos ayında belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 29 Mart 2019 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne (UIO) bir dilekçe yazarak başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 05.04.2019 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

Örnek teşkil etmesi açısından; son dört yılda hibelendirilen öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:

2015-2016 hibelendirilen öğrenci sayısı: 305

2016-2017 hibelendirilen öğrenci sayısı: 365

2017-2018 hibelendirilen öğrenci sayısı: 317

2018-2019 hibelendirilen öğrenci sayısı: 335

Hibe alabilecek öğrenci sayısı belirlendikten sonra, öğrenciler “overall” puanlarına göre “hibeli asil liste” ve “hibesiz yedek liste” olmak üzere belirlenecektir. “Hibeli asil listeden” çekilen öğrenciler oldukça; hibe yine overall puan sırasına göre “hibesiz yedek listedeki” öğrencilere tahsis edilecektir.

Yukarıdaki listede öğrencilerimizin Erasmus’a katılmak üzere seçtikleri dönemler belirtilmiştir.  UIO danışmanları, öğrencilerin isimlerini karşı üniversitelere bu dönem tercihlerine göre bildireceklerdir.

Yerleştirme Kriterleri

Yerleştirme, başvuran öğrencilerin dönemi, bölümü, toplam puanı, anlaşma kontenjanları ve bölümlerin akademik değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: 

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır. Örnek:

Öğrencinin Erasmus İngilizce Yeterlik Sınavı: 80

Öğrencinin not ortalaması: 3.15

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvurusu icin kullanılacak puan : 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

Overall Puan= ( 82.18*0.5) + ( 80*0.5)=  81.09

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

Ayrica, Turkiye Ulusal Ajansi'nin belirledigi program kurallari geregi;

 • Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus programından (öğrenim, ICM ve/veya staj) yararlandığını beyan etmiş olan öğrencilerin “overall” puanlarından her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır
 • 2018-2019 Akademik yılında Erasmus+ Öğrenim, Erasmus Staj ve Erasmus ICM programlarına  yerleştirilen, ancak mücbir bir sebebe dayanmaksızın kendilerine verilmiş olan süre içerisinde programdan çekilmeyen öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır
 • 2019-2020 akademik yılı Erasmus+ ICM programına seçilen öğrencilerden 10 puan kesintisi yapılmıştır
 • 2019-2020 Akademik Yılı için Erasmus programına da başvuru yapmış ve önceliğini Erasmus Öğrenim programına vermiş olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı olan öğrencilere 10 puan eklenmiştir
 • Engelli belgesini başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanları 10 puan artırılmıştır.
 • Şehit ve Gazi yakınlığı belgesini başvuru sistemine yüklemiş olan  öğrencilerin “overall” puanları 15 puan arttırılmıştır.

Yerleştirme Sonrası Süreç:

Hem hibeli hem hibesiz öğrenciler için tüm bu işlemler zorunludur!!!!

Öğrencilerin ilk aşamada yapması gereken işlemler bu dökümanda ve 2019-2020  Giden Öğrenci Bilgi Notu’nda anlatılmıştır.

Aşağıdaki çizelgede danışmanlarınız tarafından Kütüphane, Solmaz İzdemir Salonu'nda yapılacak olan ve sonbahar döneminde gidecek olan öğrencilerimiz için bilgilendirme toplantılarının tarihleri yer almaktadır, bu toplantılarda danışmanlarınızdan bütün süreçle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bahar dönemini tercih eden olan öğrencilerimiz  için Eylül ayında ayrıca toplantı yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin belirtilen toplantılara şu anda katılmalarına gerek bulunmamaktadır.

Yerleştirilen her öğrencinin UİO'da bir danışmanı olacaktır. Danışmanların adları ve iletişim bilgileri de yukarıdaki listede yer almaktadır. Danışmalarınıza ofiste birebir soru sormanız mümkün olamayacağından aşağıdaki toplantılara katılımınız zorunludur.  Öğrencilerimiz kendi danışmanlarının toplantılarına katılamayacak olsalar bile, diğer danışmanların toplantılarına katılabilirler.

 DANIŞMAN TOPLANTILARI GÜN VE SAATLERİ

Erasmus programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını en geç 30 Nisan 2019’a kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri son derece önemlidir. Bu tarihten sonra mücbir sebep dışında bir gerekçe ile programa katılmaktan vazgeçen öğrencilerin sonraki yıllarda aynı öğrenim seviyesi için yaptıkları Erasmus başvurularında toplam puanları 10 puan düşürülecektir.

2019-2020 akademik yılı için ikinci bir Erasmus yerleştirmesi yapılmayacaktır. Erasmus öğrenim programı sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin yerleştikleri üniversitelerde değişiklik yapılması mümkün değildir.

Önemli Hatırlatma:

1) Erasmus Değişim Programı öncesi (Learning Agreement (LA) Before the Mobility) en az 30 ECTS almak zorunludur. Erasmus Değişim Programı sonunda, başlangıçta alınmış olan 30 ECTS’den az 20 ECTS krediden başarılı olmayan öğrencilerin toplam hibelerinin %20’si ödenmez.

2) Erasmus Değişim Programı dönüşünde karşı üniversitede alınan derslerden başarılı olunan derslerin ODTÜ’de saydırılması zorunludur.

 3) Sonbahar dönemi öğrencileri için Mayıs ayında düzenlenecek ve Bahar Dönemi öğrencileri için Kasım ayında düzenlenecek olan Giden Öğrenci Oryantasyonu’na katılım hibeli-hibesiz tüm öğrenciler için zorunludur.

4) Yerleştirilmiş olduğunuz üniversitenin başvurusuna ilişkin ders seçimi, eğitim dili, ECTS kredileri gibi detayları ilgili üniversitelerin web sayfalarından kontrol ediniz. Yerleştirildiğiniz üniversite ile anlaşmamız olması; bu üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olduğu anlamına gelmemektedir.

 


Dear Prospective Erasmus Students,

Selection results (List 1) and the details of selection (List 2) for the Erasmus Student Mobility programme for 2019-2020 academic year can be found below: 

2019-2020 Erasmus Student Mobility Selection (List 1)

2019-2020 Erasmus Student Mobility Selection Details (List 2)

The details of List 2 is given below:

Green: Indicates students’ choices.

Blue: Indicates students’ placements.

Red: Indicates the choices that are not approved by the department.

Black: Indicates the choices of the students who did not participate the EPEEP.

Turkish National Agency will announce the budget allocated to our university in August time period. Therefore, whether you will be able to get Erasmus grant will be determined after August depending on our total budget allocated by Turkish National Agency. You can find the last four year’s students’ who were granted.

If you would like to object to the selection results, you should submit a written petition to International Cooperations Office until March 29, 20198.  ICO will respond to the petition until April 05, 2019 through the e-mail address indicated in the petition. 

Last four years' statistics for granted students:

2015-2016 Number of Students with Grant: 305

2016-2017 Number of Students with Grant: 365

2017-2018 Number of Students with Grant: 317

2018-2019 Number of Students with Grant: 335

 After the number of students with grant is decided based on overall grades, two lists will be announced namely, “main list students with grant” or “waiting list students without grant”. When students from the “main list” withdraw from the program, the grant will be given the students on the “waiting list” based on their overall grades.

In the list above, the semester preferences of the students are also published. International Cooperations Office (ICO) advisors will nominate the students according to these preferences.

Selection Criteria:

Students’ department, overall grade and agreement quotas and agreement specifications (Agreement details) as well as academic assessment of the departments have been taken into consideration during the selection process. Overall scores were calculated as follows: 

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are taken into account in electing prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

Student English Proficency Score: 80

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

Overall Score of the Student: ( 82.18*0.5) + ( 80*0.5)=  81.09

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 • 10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103student mobility/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.
 • 10 points will be decreased from overall score of the students if they withdraw from 2018/2019 Erasmus program (study or internship programs with European or non-European countries ) after the announced deadlines.
 • 10 points will be decreased from the overall score of the students who have been selected for Erasmus KA107 for 2019-2020 academic year.
 • The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference was indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized.
 • 15 points will be added to the overall score of the students who are  the childrens of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.
 • 10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.
 • 10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828  Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

Procedures After Selection:

 These procedures are valid for both students with and without grant!!!

What is expected from the students on the first phase are explained in Giden Öğrenci Bilgi Notu.

You may find the time schedule for info sessions of the ICO advisors, you will be able to get detailed information for all Erasmus process from your advisors in these meetings.

Each student will have an advisor in ICO. The contact information of the advisors can be found in the list above. As it will not be possible to ask individual questions to your advisor, it is compulsory to attend these meetings.

An information sessions concerning Erasmus Student Mobility program will be organized at Solmaz İzdemir Hall, Library Building. The details are as follows;

 

In case, you have a class on the date of your advisor’s info session, you can also attend other advisors’ sessions.

Students who would like to withdraw from the Erasmus programme should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision latest by April 30, 2019. Please bear in mind that students who withdraw from the programme after April 30, except for the force-majeure cases, will lose 10 points in their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

There will not be a second round for Erasmus placement for 2019-2020 academic year and it is not possible to change the university you are placed.

Important Notice:

1) Before Erasmus programme (Learning Agreement Before (LA) Before the Mobility) you are expected to take 30 ECTS courses . After the program, if the students cannot be successful from at least 20 ECTS credits out of 30, 20% of their grant will not be paid.

2) The courses completed successfully in the host university must be recognized in METU after return.

3) There will be Erasmus Outgoing Student Orientation in May for Fall semester students and in December for Spring semester students.

4)Please check the websites of the universities you have been placed. Having a bilateral agreement between METU and host university doesn’t necessarily guarantee that you will be able to find courses offered in English. So, you are responsible for checking the deadlines, offered courses, ECTS credits in advance.