* An English version of the announcement follows below.

 

2017-2018 akademik yılında Erasmus Staj programından hibe almak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

 

2017-2018 Erasmus Staj Programı Yerleştirme Listesi

 

Üniversitemize tahsis edilen 2016-2017 Bütçesi hibe miktarı yeterli olduğundan geçerli başvuruda bulunan tüm öğrencilerimiz hibe almaya hak kazanmıştır.

 

Staj faaliyeti en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, faaliyetin 2017 yaz aylarında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

 

Yerleştirme Kriterleri

 

 Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

 

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır. Örnek:

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

 

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

 

 

            Öğrenci CGPA: 3.15

 

Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği, daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus programından (öğrenim ve/veya staj) yararlandığını beyan etmiş olan öğrencilerin “overall” puanlarından her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır. Ayrıca, 2016-2017 Akademik yılında Erasmus’a yerleştirilen, ancak mücbir bir sebebe dayanmaksızın kendilerine verilmiş olan süre içerisinde programdan çekilmeyen öğrencilerden de 10 puan kesinti yapılmıştır.

 

Engelli olduğu bilgisi tarafımıza iletilen öğrencilerin “overall” puanları 10 puan artırılmıştır. Şehit ve Gazi çocuğu olduğu bilgisi tarafımıza iletilen öğrencilerin “overall” puanları ise 15 puan arttırılmıştır.

 

Yerleştirme Sonrası Süreç:

 

Öğrencilerin ilk aşamada yapması gereken işlemler bu dökümanda ve 2016-2017 Giden Öğrenci Bilgi Notu’nda anlatılmıştır.

 

Yerleştirilen her öğrencinin Uluslararası İşbirliği Ofisi'nde(UİO)bir danışmanı olacaktır. Danışmanların adları ve iletişim bilgileri de yukarıdaki listede yer almaktadır. 

 

 

Erasmus Staj programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını en geç 10 Mayıs 2017’ye kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri son derece önemlidir. Bu tarihten sonra mücbir sebep dışında bir gerekçe ile programa katılmaktan vazgeçen öğrencilerin sonraki yıllarda aynı öğrenim seviyesi için yaptıkları Erasmus başvurularında toplam puanları 10 puan düşürülecektir.

 

Önemli Hatırlatma:

 

 Erasmus Staj Programı dönüşünde, faaliyetin ODTÜ’de ders saydırılması gerekmektedir. Zorunlu Stajı olan bölüm öğrencileri, zorunlu staj dersleriyerine saydırabilirler; zorunlu stajı olamyan bölümlerin öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler tüm bölümler için açılmış olan “International Student Practice” veya “International Graduate Student Practice” dersleri yerine saydırma yapabilirler.

 

____________________________________________________

 

Dear Prospective Erasmus Traineeship Students,

 

Selection results for the Erasmus Traineeship programme for 2017-2018 academic year can be found below: 

 

2017-2018 Erasmus Traineeship Selection List

 

The traineeship activity which lasts two months can be carried out until May 31, 2018. However, we strongly recommend the selected students to perform it during summer months 2017.

 

Selection Criteria:

 

Overall scores were calculated as follows: 

 

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are taken into account in electing prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

 

Student CGPA: 3.15

 

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 

-  15 points was added to the overall score of the students who are the childrens of martyries and veterans.

-  10 points was added to the overall score of students with disabilities.

-  10 points was decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.

-  10 points was decreased from overall score of the students if they withdraw from 2016/2017 Erasmus program after 8 April 2016. 

 

Procedures After Selection:

 

What is expected from the students on the first phase is explained in this document and 2016-2017 Giden Öğrenci Bilgi Notu.

 

You may find the time schedule for info sessions of the ICO advisors, you will be able to get detailed information for all Erasmus process from your advisors in these meetings.

 

Each student will have an advisor in International Cooperation Office (UİO). The contact information of the advisors can be found in the list above. 

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus Traineeship programme should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision latest by April 10, 2017. Please bear in mind that students who withdraw from the programme after May 10, except for the force-majeure cases, will lose 10 points in their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

 

Important Notice:

1)  It is compulsory to make traineeship activity be recognized at METU after return. The students with compulsory traineeship course in their curriculum may transfer their traineeship activity to that course. For other students who do not have compulsory traineeship course in their curriculum or graduate students may use “International Student Practice” or “International Graduate Student Practice” courses for recognition.