Değerli ODTÜ Mensupları,

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği 1. başvuru dönemi (2017-19 proje dönemi kapsamında) 22 Ekim-28 Kasım, 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ arasında Erasmus+ anlaşmasının bulunması şartı aranmaktadır. Mevcut başvuru dönemine ait ortak ülkeler ve anlaşmalı üniversitelerin listesi ekte görülebilir. Program bütçesi yalnızca ekteki listede yer alan partner kurumlar için kullanılabilir. Listede yer almayan ve ODTÜ ile Erasmus+ anlaşması bulunmayan kurumların ziyaret edilmesi mümkün değildir.

Bu faaliyet kapsamında idari görev yapmak üzere istihdam edilen personelin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri, organize personel hareketliliği haftaları gibi) alması mümkündür. Bu faaliyette personelin mevcut kurum ve biriminde verdiği hizmetlerin kalitesini attırması, iyi uygulama örneklerini kurumuna ve birimine aktarması ve bu yönde bir tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

1) Başvuru Koşulları

  • Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu olmaları ve fiilen görev yapmaları gerekmektedir.
  • Üniversitemizde Daire Başkanlıkları, Rektörlüğe bağlı birimler, akademik bölümler ve merkezlerde memur, uzman, eğitim-öğretim planlayıcısı, çevirici, 33.madde kadrolarında çalışan personelin bu faaliyet türüne katılmaları uygun görülmektedir. 50/D kadrosundaki personelden yalnızca tam zamanlı idari görevi bulunan personelin bu faaliyet türüne katılması uygundur.
  • Adayların başvuru sırasında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu (minimum koşullar: YDS/YÖKDİL C, İYS 59.5, IELTS 6.0, TOEFL IBT 75) belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden lisans veya yüksek lisans diploması almış olan mensuplarımızın ilgili diploma örneğini sunmaları yeterlidir. 
  • Adaylar en fazla 3 ülke için başvuru yapabilirler. Birden fazla ülkeye başvuran adayların en çok istedikleri ülkeyi ilk tercihlerine yazmaları ve tercihlerini sıralamaları gerekmektedir.
  • Başvurulan her ülke için bir üniversiteden ön kabul alınması gerekmektedir. Tercih edilen kurum(lar) ile son başvuru tarihi olan 28 Kasım 2018 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve e-posta aracılığıyla da olsa on kabul alınmış olması beklenmektedir.
  • Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.

 

2) Başvuru Belgeleri

  • Tercih edilen üniversiteden alınan onaylı ön kabul mektubu/mesajı (ön kabul için hazırlanmış örnek davet mektubu ekte bulunabilir; üniversitelerin kendi davet mektuplarını kullanmaları da mümkündür)
  • Başvuru formu (ekte)
  • Yabancı dil bilgisine ait belge

Başvuru belgelerinin 28 Kasım 2018 tarihine kadar akkol@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

 

3) Seçim Kriterleri 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri ekte görülebilir.

 

4) Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgari ve Azami Süreler 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü olmalıdır. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken minimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 2 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat günlerinin faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde daha çok sayıda personelin programdan yararlanmasını sağlamak amacıyla, ilgili ülkenin bütçesine göre, maksimum hareketlilik süresi 1 ya da 2 hafta olarak belirlenmiştir. Talebin yüksek olması durumunda, hareketlilik süresi tüm ülkeler için 1 hafta ile de sınırlandırılabilecektir.

Partner listesindeki “Maksimum Hareketlilik Süresi” kısmı, ilgili ülkede hibelendirilebilecek maksimum faaliyet süresini göstermektedir. Bir haftadan daha uzun hareketlilikleri desteklemek üzere hibe bulunan ülkelerde, yalnızca bir başvuru olması durumunda, tüm ülke bütçesinin bir adaya verilmesi mümkündür. Birden fazla başvuru olması durumunda ise mevcut ülke bütçesi, program kuralları kapsamında en yüksek puanlı adaylar arasında paylaştırılacaktır.

Eğitim alma faaliyetinin 15 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleşmesi gerekmektedir. Yararlanıcıların 15 Mayıs 2019 tarihinden sonra faaliyete katılmaları mümkün değildir.

 

5) Erasmus+ Hibe Miktarları

5. 1) Erasmus+ Günlük Hibe Miktarları

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma faaliyetinden yararlanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı tüm ülkeler için günlük 160 Avro’dur. 14 günü aşan hareketliliklerde günlük hibe miktarı 112 Avro olmaktadır. Programdan hibesiz olarak yararlanmak da mümkündür.

(Seyahat günleri hariç) hafta sonu günleri için hibe ödemesi yapılmaz. Toplam seyahat süresinin 2 günü aştığı durumlarda aşan günler için hibe ödenmemektedir (seyahat günleri için maksimum 2 günlük ödenir).

 

5.2) Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir.

Seyahat desteği çift yönlü bilet ücretinden bağımsız olarak verilmektedir. Gidiş-dönüş bilet ücreti toplam seyahat desteğinden fazla olursa ek seyahat desteği verilmeyecek, az olursa kalan meblağ geri istenmeyecektir.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

 

100-499 km arası

180

500-1999 km arası

275

2000-2999 km arası

360

3000-3999 km arası

530

4000-7999 km arası

820

8000 km ve üzeri

1.100

 

5.3) Örnek Hibe Hesaplaması

Örneğin Ukrayna’da gerçekleşecek 5 günlük eğitim alma faaliyeti için aşağıdaki şekilde hibe hesaplaması yapılır:

160*5 (hareketlilik günleri) + 160*2 (seyahat günleri) + 275 (seyahat desteği) = 1395 €.

 

6) Hibesiz Yararlanma Durumu

İdari personelin kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılması mümkündür. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

7) Engelli Yararlanıcılar için Ek Hibe Desteği

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

 

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne ulaşabilirsiniz: Burcu Akpınar, akkol@metu.edu.tr; 210 7180

NOT: 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2. başvuru dönemi (2018-20 proje dönemi kapsamında) Nisan-Mayıs ayları arasında (kesinleşen başvuru tarihleri daha sonra ilan edilecektir) gerçekleştirilecektir. 2. başvuru döneminde ABD, Avustralya, Japonya, Kanada, Kolombiya, Sırbistan, Tayland ve Ukrayna gibi ülkelerin yer aldığı farklı bir kurum listesi yer alacaktır. 2. başvuru dönemi kapsamındaki hareketliliklerin 15 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekecektir. İki başvuru dönemi planlanmasının sebebi, Erasmus+ proje dönemlerinin her birinde üniversitemize farklı ülkeler özelinde tahsis edilen farklı bütçe ve hibe miktarlarıdır.