Avrupa içi (Erasmus+ KA103) Personel Ders Verme Hareketliliği başvurusu

Avrupa içi (Erasmus+ KA103) Personel Ders Verme Hareketliliği başvuru dönemi 15 Eylül -15 Kasım 2018  tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

2018-2020 dönemi KA103 projesi kapsamında, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize 17 öğretim üyesi için hibe tahsis edilmiştir.

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Erasmus+ KA103 Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ’deki ilgili akademik birim arasında Erasmus+ anlaşmasının olması gerekmektedir. Üniversitemizin mevcut anlaşma listesine aşağıdaki web sayfasından (Erasmus Agreements Lists for Academic Staff Exchange) ulaşılabilir:

https://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-3

Öğretim üyelerimiz ancak kendi alanlarından anlaşma yapılmış kurumlara gitmek üzere başvurabilirler.

Üniversitemiz (veya ilgili akademik birim) ile Erasmus+ anlaşması olmayan kurumlara gitmek isteyen öğretim elemanlarımız aynı web sayfasında bulunan anlaşma formatını kullanarak (Erasmus Agreement Draft) anlaşma yapılmasını görüşebilirler. Ancak yeni anlaşmanın başvuru döenimde imzalanmış olması gerekmektedir. Anlaşma imzalandan gidilmesi mümkün değildir.

1. Başvuru Koşulları (Asgari Şartlar):

·Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu ve fiilen görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

·Tercih edilen yükseköğretim kurum(ları) ile son başvuru tarihi olan 15 Kasım 2018 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve e-posta aracılığıyla da olsa on kabul alınmış olması beklenmektedir.

·Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili ön kabulün rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği akademik bölümden onay alınması yeterlidir.

2. Başvuru Belgeleri:

·Tercih edilen üniversiteden ön kabul mektubu/mesajı 

· Başvuru formu 

Başvuru belgelerinin 15 Kasım 2018 tarihine kadar sbetul@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

3. Seçim Kriterleri

Erasmus+ KA103 Personel Ders Verme Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri aşağıdaki web sayfasından incelenebilir: https://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-3

4. Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken maksimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 1 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat gününün faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

Hareketlilik 01.12.2018 - 31.05.2020 tarihleri arasında gerçekleşmelidir.

5. Erasmus+ Hibe Miktarları

5a. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Hayat pahalılığına Göre Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları

 

1. Grup Program

Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda,

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 Avro

2. Grup Program

Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz,

Yunanistan

136 Avro

3. Grup Program

Ülkeleri

Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Makedonya, Portekiz, Slovakya, Estonya, Macaristan, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

119 Avro

5b. Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.   

Uzaklık

Seyahat Hibesi

10-99 km

20 €

100-499 km

180 €

500-1999 km

275 €

2000-2999 km

360 €

3000-3999 km

530 €

4000-7999 km

820 €

8000 km

1500 €


6. Hibesiz (“0” Hibeli) Olarak Personel Hareketliliğine Katılma

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın da faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Programla ilgili tüm sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne (210 7178 – Dr.Betül Bulut Şahin, sbetul@metu.edu.tr)  ulaşabilirsiniz.
Applications for Erasmus+ KA103 (with EU Members and Programme Countries) Staff Mobility for Teaching Assignments

The application period for Erasmus+ KA103 Staff Mobility for Teaching Assignments (with EU Members and Programme Countries) will open between September 15 to November 15, 2018.

The budget allocated to our University by Turkish National Agency for the 2018-2020 project year is for 17 teaching staff members.

Erasmus+ KA103 Staff Mobility for Teaching Assignments (STA) is a field of activity that allows HEI teaching staff of a Turkish higher education institution (holding ECHE*) to teach and carry joint academic/educational activities at a partner HEI (holding ECHE) in the program countries.

The receiving organisation must be a Programme Country HEI awarded with an ECHE. Before the mobility takes place, both the academic department in METU and partner HEI must sign an interinstitutional agreement. You may visit the below website in order to find the list of current Erasmus+ agreements within the framework of Erasmus+ KA103 STA: https://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-3

The faculty members can only apply to the universities which have agreements in their scientific field.

If applicants would like to visit a non-partner HEI, they may talk with the related institution in order to initiate Erasmus+ interinstitutional agreement which may be found in the above website (“Erasmus Agreement Draft”). The Erasmus+ interinstitutional agreement must be finalized before mobility takes place. It is not possible to apply without a valid agreement.

1. Application Conditions (Minimum Requirements):

  • Applicants must be a member of METU and they must actively work at the time of application
  • Applicants must be employed for teaching and lecturing at METU (staff who works as lecturer, Assistant Professor, Associate Professor and Professor)
  • Applicants are expected to have a contact with the preferred HEI and receive an acceptance letter (or e-mail) prior to the application deadline (15 November 2018).
  • Applications of those candidates who have not received pre-admission will not be evaluated in the selection process. It is sufficient to obtain approval from the academic department in which the activity will take place.

2. Application Forms:

Application documents must be sent to sbetul@metu.edu.tr by 15 November 2018.

3. Selection Criteria:

You may visit the below website in order to learn more about the application criteria used in the Erasmus+ KA103 STA applications:

https://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-3

4. Duration of the Activities

The teaching activity can take place between 2 days and 5 days excluding travel time. In order to provide mobility opportunity for higher number of staff, the maximum duration of the mobility period for STA is limited to 5 days (excluding travel time) by METU Exchange Programs Commission. In all cases, a teaching activity has to comprise a minimum of 8 hours of teaching per week (or any shorter period of stay). If the teaching activity/teaching hours last less than 2 days/8 hours (minimum requirement), the activity is considered as void and the grant payment is not made for the related activity.

The activity should take place between the dates: 01.12.2018-31.05.2020

5. Erasmus+ Grants

5a. Daily Grant Amounts

Country Groups According to the Cost of Living

Host Country

Daily Grants

 

1st Group Program

Countries

UK, Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden 

153 Euros

2nd Group Program

Countries

Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Cyprus, Greece, The Netherlands, Spain, Malta, Portugal

136 Euros

2rd Group Program

Countries

Bulgaria, Czech Republic, Latvia, Macedonia, Slovakia, Romania, Hungary, Poland, Estonia, Croatia, Lithuania, Slovenia 

119 Euros

 

5b. Travel Amount by Distance 

The travel amount is calculated by using the below “Distance Calculator”: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

The distance calculator is used to determine the distance between the location where the staff is resident and the place of activity. The amount of kilometer calculated by the distance calculator corresponds to the round-trip and the amount is not multiplied  by two.

Distance

Grant for travel

    10-99 km

20 €

100-499 km

180 €

500-1999 km

275 €

2000-2999 km

360 €

3000-3999 km

530 €

4000-7999 km

820 €

8000 km

1500 €

 

For disabled participants, it is possible to receive additional grants to meet their specific needs. In order for the disabled staff to be given additional grants, the beneficiary higher education institution is required to request additional grants from the Turkish National Agency. The applications for additional grants should be made during the term of the contract, but in any case up to 60 days before the contract end date. The Turkish National Agency will evaluate each application specifically and determine whether the additional grant can be granted, and if so, the appropriate grant amount. In order to learn more about the application forms, you may visit the following website: https://goo.gl/srJwkS

6. Erasmus Staff Mobility without Grant (Zero-Grant)

It is possible to also participate in Erasmus staff mobility programme without a grant. Those staff who would like to participate in the programme without a grant need to make application and their applications need to be evaluated as the others. Those participants with zero grant have to fulfill rights and obligations of the program.

If you have any further questions about the Program, you can contact the International Cooperations Office: Dr. Betül Bulut Şahin, 210 7178, sbetul@metu.edu.tr