Erasmus+ İngilizce Sınavı 29 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 10:30'da yapılacaktır. Ancak saat 10.00 itibariyle Temel İngilizce Bölümünde (F ve G Binaları) bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Öğrencilerin sınava girecekleri sınıflar Hazırlık F ve G binalarında 29 Şubat sabahı asılacaktır.

Eğer başvuruda sınava gireceğim seçeneğini işaretleyen öğrencilerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde olmaları beklenmektedir.  Aksi halde basvurunuz gecersiz sayılacaktır. Bu sınavı alan öğrencilerin Erasmus Puanı hesaplamasında baska bir sınav sonucu kesinlikle kullanılmayacaktır.


Erasmus English Proficiency Exam will be held on 29 February 2020, Saturday, at 10:30. However, students are expected to be at the Department of Basic English by 10:00. The exam will take place at the F and G Buildings. You can check your exam place at these buildings on the exam day.

If you have answered the relevant question during the application as I want to take EPEEP, you are obliged to take this exam. Otherwise, your application will be cancelled. Those students who took this exam on 29th of February will not be able to use any other English score for their Erasmus overall scores.