2019-2020 Bahar döneminde Erasmus'a  gidecek  öğrencilerimiz için bilgilendirme  toplantıları danışmanlar tarafından aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Toplantı yeri ODTÜ Kütüphane Binası Solmaz İzdemir Salonu'dur ( Uluslararası İşbirliği Ofisi yanı). Erasmus süreci ile ilgili tüm bilgiler bu toplantılarda anlatılacağından, bu toplantılara katılımınız büyük önem arz etmektedir. Her öğrencinin kendi danışmanının toplantısına katılması gerekmektedir ancak danışmanının gün ve saati uymayan öğrenciler diğer danışmanların toplantılarına da katılabilirler.

  1 Ekim 2019 Salı 2 Ekim 2019 Çarşamba 3 Ekim 2019 Perşembe 4 Ekim 2019 Cuma
10:00 - 11:00 Betül Bulut Şahin Faruk Çam

Ummahan Çataloğlu

Eren Aslıhak
11:00 - 12:00   Eren Aslıhak Seda Okur Seda Okur
14:00 - 15:00       Ummahan Çataloğlu
15:00 - 16:00   Faruk Çam Betül Bulut Şahin (English)

 

-----------------------------------------------------------------

Information sessions by Erasmus advisors for the students who will participate in Erasmus program during 2019-2020 Spring semester will be held at the dates below. Meeting place will be METU Library Solmaz İzdemir Hall (next to International Cooperations Office). All requirements and procedures of Erasmus mobility will be covered at these sessions, it's very crucial for you to attend to these meetings. Students are required to attend to their advisors' sessions, however, in case of unavailability, you are also welcome to attend other sessions.

  1 October 2019 Tue. 2 October 2019 Wed. 3 October 2019 Thu. 4 October 2019 Fri.
10:00 - 11:00 Betül Bulut Şahin Faruk Çam  Ummahan Çataloğlu Eren Aslıhak
11:00 - 12:00   Eren Aslıhak Seda Okur Seda Okur
14:00 - 15:00       Ummahan Çataloğlu
15:00 - 16:00 Faruk Çam Betül Bulut Şahin (English)