Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve Uygulama Esasları / 2018-2020 bütçe dönemi (AB Üyeleri ve Program Ülkeleri)

 

1.0. Asil ve Yedek Sonuç Listesi

Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan idari personel listesi bu linkte sunulmuştur.

Asil ve yedek sıralı listede hareketlilik hibesi kazanan personellerimiz, kendilerine e-mail ile iletilen başvuru numarasını kullanarak sonuçları kontrol edebilirler. Başvuru numarasını unutan/kaybeden personelimiz europeanmobility@metu.edu.tr adresi ile iletişime geçerek başvuru numarasını tekrar öğrenebilir. 

Listelerde kullanılan ODTÜ hizmet süreleri, 16.04.2019 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığı’ndan edinilmiştir. Önceki program katılımları ve buna bağlı hesaplamalar yapılırken, adayların 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirmiş/gerçekleştirecek oldukları hareketlilikler dikkate alınmıştır.

Asil adaylardan çekilen olması durumunda açılan kontenjan, yedek listedeki adaylara puan sırası baz alınarak kullandırılacaktır ve ilgili katılımcıyla Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından bilgi sağlanacaktır.  

2.0. Seçim Kriterleri

Yerleştirmelerinde kullanılan ve 3 Kasım 2016 tarihli ODTÜ Değişim Programları Komisyon toplantısında onaylanan kriterler Ofisimizin aşağıdaki web sayfasında ilan edilmiştir:

Seçim kriterlerine bu linkten ulaşabilirsiniz.

3.0. Seçilen Personelin İzlemesi Gereken Süreç

Başvuru sırasında gidilmesi planlanan kurumdan alınan resmi kabul mektubunu teslim etmemiş olan katılımcıların ilgili kurumdan imzalı ve mühürlü davet mektubunu edinmeleri ve europeanmobility@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Gidilecek kurumun üniversite olması durumunda ilgili üniversite ile ODTÜ arasında anlaşma olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak üniversitenin Erasmus+ beyannamesi olması şartı aranmaktadır. Erasmus+ kapsamında beyanname almaya hak kazanan üniversitelerin listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en

Ayrıca hareketlilik kapsamında üniversite dışı kurumlara da gidilebilmektedir. ODTÜ’nün mevcut anlaşma listesine ise aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ico.metu.edu.tr/teaching-mobility-3

4.0. Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

İdari personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir. Bu sebeple program süresinin 6 günü geçmemesi (5 gün faaliyet+1 gün seyahat) gerekmektedir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz, yapılan hibe ödemesi de geri alınır.

2017 Proje dönemi için Erasmus+ KA103 İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliğinin gerçekleşebileceği resmi tarihler 15.05.2019-31.05.2020 olarak belirlenmiştir.

5.0. Akademik Yılı Erasmus+ İdari Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde Kullanılacak Belgeler

Hareketlilik Öncesinde

 Karşı kurumdan alınmış resmi davet/kabul mektubunun UİO’ya teslim edilmesi

 Erasmus+ HE Staff Mobility agreement – training formunun doldurulması ve gerekli kurumlardan imza alınarak UİO’ya teslim edilmesi (katılımcıların eğitim alma faaliyetine ilişkin programlarını ilgili formun “activities to be carried out” kısmına, programın her gününe bir eğitim alma faaliyeti olacak şekilde detaylıca eklemeleri gerekmektedir)

 ODTÜ Vakıfbank şubesinde açılmış Euro hesabı bilgilerinin UİO’ya iletilmesi ve

Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibe Sözleşmesinin UİO danışmanı ile birlikte doldurulması gerekmektedir.

Hareketlilik Sonrasında

Karşı kurum tarafından onaylanmış katılım sertifikasının orjinali ile

Uçak bileti ve/veya biniş kartlarının UİO’ya teslim edilmesi ve

UİO tarafından iletilecek olan çevrimiçi AB anketinin doldurularak UİO’ya bilgi verilmesi gerekmektedir.  

6.0. Erasmus+ Hibeler

6.1. Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Hareketlilikten faydalanacak idari personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

6.2. Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak UİO danışmanı tarafından hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

7.0.  Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

8.0. Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılmış seçim sonuçlarına itirazı olan personelin ilan tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne yazılı olarak başvuru yaparak itirazını dile getirmesi gerekmektedir. Yapılacak itirazlar Üniversite Değişim Programları Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

Program hakkındaki sorularınız için aşağıdaki yazışma adresini kullanarak Uluslararası İşbirliği Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz:

sbetul@metu.edu.tr