* An English version of the announcement follows below.

  Erasmus Staj programından hibe almak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

2018-2019  Erasmus Staj Programı Yerleştirme Listesi

Üniversitemize tahsis edilen Erasmus+ KA103 Staj Programı 2018-2020 bütçesi kapsamında geçerli başvuruda bulunan öğrencilerimiz hibeli ve yedek olarak ilan edilmiştir. Bütçe kısıtı nedeniyle, 3 aydan fazla kabul mektubu almış öğrencilerimize en fazla 3 aylık hibe tahsis edilmiştir. 3 aydan daha az kabul almış öğrencilerimiz, kabul mektuplarında belirtilen gün sayısı kadar hibelendirilecektir. Hibeli öğrencilerden çekilme olması durumunda, sırayla yedek listeden öğrenciler hibelendirilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 29 Mart 2019 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi'ne bir dilekçe yazarak başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 05.04.2019 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

Erasmus Staj Faaliyeti ile ilgili süreçler ile ilgili aşağıda belirtilen tarihlerde Kütüphane Binası Solmaz İzdemir Salonunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

 

 Staj faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yerleştirme Kriterleri

 Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır.

Örnek: 

Öğrenci CGPA: 3.15

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

-Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği,

 • daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus programından (öğrenim, ICM ve/veya staj) yararlandığını beyan etmiş olan öğrencilerin “overall” puanlarından her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır
 • 2018-2019 Akademik yılında Erasmus+ Öğrenim, Erasmus Staj ve Erasmus ICM programlarına  yerleştirilen, ancak mücbir bir sebebe dayanmaksızın kendilerine verilmiş olan süre dışında programdan çekilen öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır
 • 2019-2020 akademik yılı Erasmus+ ICM programına seçilen öğrencilerden 10 puan kesintisi yapılmıştır
 • 2019-2020 Akademik Yılı için Erasmus programına da başvuru yapmış ve önceliğini Erasmus Öğrenim programına vermiş olan öğrencilerden 10 puan kesinti yapılmıştır.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı olan öğrencilere 10 puan eklenmiştir
 • Engelli belgesini başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 10 puan eklenmiştir
 • Şehit ve Gazi çocuğu olduğu belgesini başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 15 puan eklenmiştir

Yerleştirme Sonrası Süreç:

Öğrencilerin ilk aşamada yapması gereken işlemler  Giden Öğrenci Bilgi Notu’nda anlatılmıştır. Gerekli belgelere https://ico.metu.edu.tr/useful-documents-1 adresinden ulaşılabilir.

Yerleştirilen her öğrencinin Uluslararası İşbirliği Ofisi'nde(UİO) bir danışmanı olacaktır. Danışmanların adları ve iletişim bilgileri de yukarıdaki listede yer almaktadır. 

Erasmus Staj programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını en geç 30 Nisan 2019’a kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri son derece önemlidir. Bu tarihten sonra mücbir sebep dışında bir gerekçe ile programa katılmaktan vazgeçen öğrencilerin sonraki yıllarda aynı öğrenim seviyesi için yaptıkları Erasmus başvurularında toplam puanları 10 puan düşürülecektir.

Önemli Hatırlatma:

Erasmus Staj Programı dönüşünde, faaliyetin ODTÜ’de ders olarak saydırılması gerekmektedir. Zorunlu Stajı olan bölüm öğrencileri, zorunlu staj dersleri yerine saydırabilirler; zorunlu stajı olmayan bölümlerin öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler tüm bölümler için açılmış olan “International Student Practice” veya “International Graduate Student Practice” dersleri yerine saydırma yapabilirler.


Dear Prospective Erasmus Traineeship Students,

Selection results for the Erasmus Traineeship programme for 2018-2020 -Budget Year can be found below: 

2018-2019 Erasmus Traineeship Selection List

Under  2018-2020 budget, students  who had a valid application were placed as  “granted list” and “waiting list”. Due to the budget limitations, the students who had an acceptance letter more than 3 months will be granted for a maximum 3-months scholarship. Other students whose acceptance letters are less than 3-months will be granted based on the dates on the letters. If the students in the main list withdraw from the program, scholarship will be allocated to the one in the reserve list.

If you would like to object to selection results, you should submit a written petition to International Cooperations Office until March 29, 2019. ICO will respond to the petition until April 05, 2019 thorugh the e-mail address indicated in the petition. 

Information sessions concerning Erasmus Traineeship program will be organized at Solmaz İzdemir Hall, Library Building. The details are as follows;

 

The traineeship activity, which lasts at least two months, can be carried out until May 31, 2020.

Selection Criteria:

Overall scores were calculated as follows: 

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the EPEEP are taken into account in selecting prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 

 • 10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103 student mobility/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.
 • 10 points will be decreased from overall score of the students if they withdraw from 2018/2019 Erasmus program (study or internship programs with European or non-European countries ) after the announced deadlines.
 • 10 points will be decreased from the overall score of the students who have been selected for Erasmus KA107 for 2019-2020 academic year.
 • The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference was indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized. 

 

 • 15 points will be added to the overall score of the students who are  the childrens of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.
 • 10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.
 • 10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828  Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

Procedures After Selection:

What is expected from the students on the first phase is explained in  Traineeship Outgoing Information Document. 

Each student will have an advisor in International Cooperations Office (ICO). The contact information of the advisors can be found in the list above. 

Students who would like to withdraw from the Erasmus Traineeship programme should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision latest by April 30, 2019. Please bear in mind that students who withdraw from the programme after 30 April 2019, except for the force-majeure cases, will lose 10 points in their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

Important Notice:

1)  It is compulsory to make traineeship activity be recognized at METU after return. The students with compulsory traineeship course in their curriculum may transfer their traineeship activity to that course. For other students who do not have compulsory traineeship course in their curriculum or graduate students may use “International Student Practice” or “International Graduate Student Practice” courses for recognition.