* An English version of the announcement follows below.

 Daha önce ilan edildiği üzere 26.03.2018-30.03.2018 tarihleri arasında yerleştirme sonuçlarına itiraz eden öğrencilerin itirazları incelenmiş ve uygun görülenler işleme konulmuştur. 2018-2019 akademik yılında Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

 2018-2019 Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi


As it has been announced, the objections to the placement result have been taken during 26.03.2018-30.03.2018. As a result of the objections, necessary amendments were made and the recent list can be found below: 

 2018-2019 Erasmus Student Mobility Selection List