1.0. Asil ve Yedek Sonuç Listesi

 

2020-2023 Proje Dönemi Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru dönemi sonuçları bu linkte (https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=598) ve E-Devlet Kariyer Kapısı platformunda (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/girissunulmuştur. E-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Listelerde kullanılan ODTÜ hizmet süreleri, 4 Ekim 2022 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığı’ndan edinilmiştir. 

Başvuru ilanındaki kurum/hibe listesinde belirtildiği üzere yerleştirme sürecinde, diğer hareketlilik türlerinden kalan bütçelere göre maksimum hareketlilik sürelerinde artış yaşanan bölgeler söz konusu olabilmiştir. Ayrıca yine başvuru ilanında açıklandığı üzere aynı bölgede yer alan ülkeler arasında bütçe ve kota aktarımı yapılarak üniversitemiz bünyesinde daha çok sayıda personelin programdan yararlanmasını sağlamak amacıyla, adayların puanlama ve ülke tercihleri kapsamında maksimum sayıda personelimizin programa hibeli olarak yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Asil adaylardan çekilen olması durumunda açılan kontenjan, yedek listedeki adaylara puan sırası baz alınarak kullandırılacaktır ve ilgili katılımcıyla Uluslararası İşbirliği Ofisi tarafından bilgi sağlanacaktır.  

Seçilen adayların bir sonraki Erasmus+ KA107 personel hareketliliği başvurularında puan kesintisi uygulanacaktır. Puan kesintisi uygulaması için adayların bu başvuru dönemi kapsamında seçilmiş olmaları (hareketlilik faaliyetlerini henüz gerçekleştirmeseler dahi) yeterli olacaktır.

2.0. Seçim Kriterleri

 Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri ekte görülebilir.

 

3.0. Seçilen Personelin İzlemesi Gereken Süreç

 Başvuru sırasında gidilmesi planlanan kurumdan alınan resmi kabul mektubunu teslim etmemiş olan katılımcıların 30 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili kurumdan imzalı ve mühürlü davet mektubunu edinmeleri ve akkol@metu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Programa katılmaktan vazgeçen adayların da 30 Aralık 2022 tarihine kadar Uluslararası İşbirliği Ofisi’ni bilgilendirmeleri gerekmektedir. Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne bu tarihten sonra bildirilen çekilme kararları için adayların bir sonraki başvurularında 10 puan kesinti uygulanacaktır.

 

4.0. Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

 Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü olmalıdır. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken minimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 2 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat günlerinin faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

Eğitim alma faaliyetinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleşmesi gerekmektedir. Yararlanıcıların 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra faaliyete katılmaları mümkün değildir.

 

5.0. 2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde Kullanılacak Belgeler

 

Hareketlilik Öncesinde

  • Karşı kurumdan alınmış resmi davet/kabul mektubunun UİO’ya teslim edilmesi
  • Erasmus+ HE Staff Mobility agreement – training formunun doldurulması ve gerekli kurumlardan imza alınarak UİO’ya teslim edilmesi (katılımcıların eğitim alma faaliyetine ilişkin programlarını ilgili formun “activities to be carried out” kısmına, programın her gününe bir eğitim alma faaliyeti olacak şekilde detaylıca eklemeleri gerekmektedir; Erasmus+ kurum koordinatörü imzası UİO danışmanı tarafından alınacaktır)
  • Uçak biletlerinin elektronik kopyası
  • Personelin yurtdışında geçireceği süreyi ve ülkeyi kapsayan sağlık sigortasının poliçesi
  • ODTÜ Vakıfbank şubesinde açılmış Euro hesabı bilgilerinin UİO’ya iletilmesi
  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Hibe Sözleşmesinin UİO danışmanı ile birlikte doldurulması gerekmektedir.

Hareketlilik Sonrasında

  • Karşı kurum tarafından onaylanmış katılım sertifikasının orjinali ile
  • Biniş kartlarının (boarding pass) ve/veya pasaportun giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfalar ile kimlik sayfasının UİO’ya teslim edilmesi
  • UİO tarafından iletilecek olan çevrimiçi AB anketinin doldurularak UİO’ya bilgi verilmesi gerekmektedir.  

6.0. Erasmus+ Hibeler

6. 1. Erasmus+ Günlük Hibe Miktarları

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma faaliyetinden yararlanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı tüm ülkeler için günlük 180 Avro’dur. 14 günü aşan hareketliliklerde günlük hibe miktarı 126 Avro olmaktadır. Programdan hibesiz olarak yararlanmak da mümkündür.

Toplam seyahat süresinin 2 günü aştığı durumlarda aşan günler için hibe ödenmemektedir (seyahat günleri için maksimum 2 günlük ödenir). Seyahat günleri adına bireysel hibe ödemesi yapılabilmesi için seyahat günlerinin, eğitim alma faaliyetinin gerçekleştiği günlerden farklı günlerde gerçekleşmesi gerekmektedir.

6.2. Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir.

Seyahat desteği çift yönlü bilet ücretinden bağımsız olarak verilmektedir. Gidiş-dönüş bilet ücreti toplam seyahat desteğinden fazla olursa ek seyahat desteği verilmeyecek, az olursa kalan meblağ geri istenmeyecektir.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

 Toplam hibenin %70'i program başında, %30'u ise program sonunda ve hareketliliğin tamamlanmasının ardından ödenmektedir. 

6.3. Örnek Hibe Hesaplaması

Örneğin Arnavutluk’ta gerçekleşecek 5 günlük eğitim alma faaliyeti için aşağıdaki şekilde hibe hesaplaması yapılır:

180*5 (hareketlilik günleri) + 180*2 (seyahat günleri) + 275 (seyahat desteği) = 1535 €.

 

7.0.  Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği ve kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

8.0. Engelli Yararlanıcılar için Ek Hibe Desteği

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır.

 

9.0. Seçim Sonuçlarına İtiraz Süresi

Yukarıda belirtilen kriterlere göre yapılmış seçim sonuçlarına itirazı olan personelin ilan tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne yazılı olarak başvuru yaparak itirazını dile getirmesi gerekmektedir. Yapılacak itirazlar Üniversite Değişim Programları Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

 

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne ulaşabilirsiniz: Burcu Akpınar, akkol@metu.edu.tr; 210 7180