Erasmus Agreements List for Student Exchange ( Please note that some agreements are offered to "All available fields", which means that you should check that partner university's website and make sure that your department at METU has a corresponding department in that partner university before finalizing your university preferences in the application system !!! )

2024 Proje Bütçesi Erasmus+ KA131 (Avrupa Hareketlilik Programı) 2024-2025 Akademik Yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları // Applications for 2024 Project Budget Erasmus+ KA131 (European Mobility Program) Student Mobility for Studies in the 2024-2025 Academic Year

 

*English Below

2024 Proje Bütçesi Erasmus+ KA131 (Avrupa Hareketlilik Programı) 2024-2025 Akademik Yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları 12.02.2024- 12.03.2024 (saat 17:00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru detayları, anlaşma listeleri ve geçen yılın istatistikleri aşağıda yer almaktadır.

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERLERİ

Öğrencilerin aşağıdaki hususları dikkate almalarını rica ederiz:

-Erasmus Programına katılmayı planladığı dönem için en az 30 AKTS'lik ODTÜ ders yüküne sahip olmalıdır.

-Ev sahibi üniversitede 30 AKTS ders yükü almalıdır.

-30 AKTS'lik derslerin başarıyla tamamlandığında ilgili derslerin bölümleri tarafından tanınacağından emin olmalıdır.

-Derslerini tamamlamış olan lisansüstü (MA, Ph.D.) öğrencileri de başvurabilir. Yurtdışında aldıkları dersler tez çalışması olarak kabul edilecektir.

 

Kimler başvurabilir?

-Başvuru sahipleri, başvuru sırasında ODTÜ'de tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmalıdır. Statüleri Aktif Öğrenci olmalıdır.

-Başvuru sahipleri ODTÜ'de en az bir yarıyılı tamamlamış olmalıdır.

-Bilimsel Hazırlık öğrencileri ve Temel İngilizce Bölümünde okuyan öğrenciler başvuramazlar.

 

Lütfen unutmayın:

Öğrenciler Erasmus programına aynı düzeydeki öğrenimleri sırasında katılabilirler (lisans öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında, yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans öğrenimleri sırasında, doktora öğrencileri doktora öğrenimleri sırasında programa katılabilirler).

 

Başvurunun Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

2024/25 akademik yılı için başvuru süresi 12.02.2024 ve 12.03.2024 (saat 17:00'ye kadar)

 

Nasıl Başvuru Yapılır?

Öğrenciler https://turnaportal.ua.gov.tr/  adresinden online başvuru yaparlar.

 

Başvuru rehberine Türkçe ve İngilizce olarak ulaşabilirsiniz.

Başvurular yılda sadece bir kez ve her zaman bir sonraki akademik yıl için alınır.

Öğrenciler mevcut üniversiteler arasından en fazla 4 tercih yapabilirler. Başvurunuzu yaptıktan sonra seçtiğiniz üniversiteleri değiştirmenizin mümkün olmadığını lütfen unutmayın.

Bölüm ve seviyeye göre Erasmus Anlaşma Listesi (en güncel son versiyon 12 Şubat 2024 tarihinde yayınlanacaktır): http://ico.metu.edu.tr/erasmus-eu-agreements-0

** Lütfen UİO'nun partner üniversitelerin tüm kısıtlamalarını duyurmakla sorumlu olmadığını unutmayın.  Partner üniversiteler tarafından sağlanan bilgiler "Restrictions" altındaki linkte duyurulmaktadır.  Öğrenciler burada yazılı olmayan kısıtlamalar konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

 

Başvuru için Minimum CGPA Şartı

Erasmus programına başvurmayı düşünen lisans öğrencilerinin en az 2,5 ; yüksek lisans öğrencilerinin ise 4,0 üzerinden en az 3,0 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

Değişim Programları için İngilizce Yeterliliği

Uluslararası İş Birlikleri Ofisi, 29 Aralık 2021 tarihli Üniversite Senatosu kararına dayanarak artık Değişim Programları için İngilizce Yeterlilik Sınavı (EPEEP) düzenlememektedir.

Bu karar nedeniyle, 2022'deki yeni başvuru dönemimizden itibaren, ODTÜ tarafından tanınan sınavlara ek olarak, ICO ÖSYM (YDS/e-YDS/YÖKDİL) tarafından düzenlenen İngilizce dil sınavlarını da kabul edecektir. Erasmus+, Yurtdışı Değişim veya Mevlana gibi ICO programlarına başvurmak isteyen öğrenciler, son başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde alınmış bu İngilizce dil puanlarından herhangi birini sunabileceklerdir.

Lütfen ÖSYM tarafından hangi sınavların düzenlendiğini linkten kontrol ediniz ve geçerli puanınızı hazırlayınız.

*Uluslararası geçerliliği olan sınavların (IELTS ve TOEFL) kabul edilmesi için özel şartlar olduğunu lütfen unutmayınız, ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın aşağıdaki linkine bakınız:

https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

Eşdeğerlik Tablosu:

İngilizce Dil Sınavları için Eşdeğerlik Tablosu

Tam zamanlı uluslararası öğrenciler, ODTÜ’ye girişleri sırasında İngilizce sınavından muaf olduklarına dair Uluslararası Öğrenci Ofisi'nden (ISO) aldıkları e-postayı yükleyebilirler. Bu öğrencilerin başvuru sırasında İngilizce puanı olarak "Üniversite Kendi Sınavı" seçeneğini seçmeleri ve notlarını 100 olarak yazmaları gerekmektedir.

 

Seçim Kriterleri

Türkiye Ulusal Ajansı'nın yönetmeliğine göre, Erasmus öğrenci seçiminde genel not ortalamasının %50'si ve İngilizce dil sınavı puanının %50'si dikkate alınır.

Ayrıca, genel not ortalamasının %50'si hesaplanmadan önce, başvuru sahibinin bölüm ve dönem bilgilerine göre genel not ortalamasına aşağıdaki şekilde bir katsayı uygulanır:

Öğrenci CGPA: 3.15

İlgili bölümün başvuru sahibi ile aynı dönemdeki öğrencilerinin genel not ortalaması: 2.89

Oran: 3,15/2,89 = 1,09

25*+1.09=26.09

Genel Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18

*CGPA'nın %50'sini hesaplamak için yakınsak faktör = 25

- Şehit ve gazi çocuğu olan öğrencilerin genel puanına 15 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin başvuru süresi içerisinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- Engelli öğrencilerin genel puanına 10 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin başvuru süresi içinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altında olan öğrencilerin genel puanına 10 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin başvuru süresi içinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- Kendisi veya birinci derece yakını AFAD'dan yardım alan öğrencilerin genel puanına 10 puan eklenecektir. Kanıtlayıcı belgelerin (AFAD yardımını gösterir belge e-devlet sisteminden indirilebilir) başvuru süresi içerisinde online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

- Uluslararası öğrencilerden vatandaşı oldukları ülkeler için başvuru yapanların genel notundan 10 puan düşülecektir.

- Erasmus KA103/131 Hareketlilik programlarına her bir katılım için (öğrenim veya staj için) öğrencilerin genel puanından 10 puan düşülecektir.

- Hem Erasmus öğrenci hem de staj hareketliliğine başvuran öğrencilerden tercihlerinden birine öncelik vermeleri beklenecektir. Tercih online başvuru sırasında belirtilecektir. Öncelik verilmeyen tercihten 10 puan düşülecektir. 

Hareketlilik Öğrencileri için Hibe Miktarı****

Ülke Grupları

Ülkeler

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

1. ve 2. Grup Program Countries

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Yunanistan, Letonya, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya,

Birleşik Krallık, İsviçre*

600€

 

 

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan

450€

 

* Hibe tahsis sürecinde Birleşik Krallık ve İsviçre için 2023 proje bütçesinden toplam 5 öğrenci kontenjanı ayrılacaktır.

**2024-2025 Erasmus öğrenci hareketliliği hibeleri aylık Avro cinsinden belirlenmektedir. 2024-2025 akademik yılı resmi el kitabı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlandığında hibe miktarları değişebilir.

 

Hareketlilik Öğrencileri için Seyahat Desteği ***

Elde Edilen "km" Değeri

Yeşil Seyahat

Hibe Tutarı (€)

Standart Seyahat Hibe Tutarı (€)

10-99 km

56

 28

100-499 km

285

211

500-1999 km

417

309

2000-2999 km

535

395

3000-3999 km

785

580

4000-7999 km

1188

 1188

+8000 km

1735

 1735

 

 

 

 

 

 

 

 

***Bu seyahat desteği sadece 2024 proje bütçesinden hibe alacak öğrencilere verilebilecektir. 

 

2024-2025 akademik yılı için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ODTÜ'ye tahsis edilecek toplam hibe miktarı henüz açıklanmamıştır. Duyurunun 2024 yaz ayında yapılması beklenmektedir.  

 

Ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan ve 3294 sayılı kanun (Sosyal Yardımlaşma Teşviki) kapsamında muhtaç aylığı alan öğrenciler, seçim sürecinin ardından ek fon (aylık ek 100 avro) alacaktır. Öğrencinin bu durumu kanıtlayacak resmi belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Bütçe kısıtları olması durumunda, seçim süreci sonunda mevcut kontenjanlardan birine yerleştirilmeniz halinde hibe almadan da programa katılmanız mümkündür. Sıfır hibeli katılımcılar programın hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

Erasmus programından çekilmek isteyen öğrenciler en geç 31 Temmuz 2024 tarihine kadar çekilme kararını ICO'ya bildirmelidir. Mücbir sebepler dışında, 31 Temmuz’dan sonra programdan çekilen öğrencilerin, aynı öğrenim döngüsünde (akademik düzeyde) gelecekteki Erasmus başvuruları için 10 puan kaybedeceklerini lütfen unutmayın.

 

Başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi: Sonuçlar 2024 yılı Mart ayı sonuna doğru açıklanması beklenmektedir.

 

ÖNEMLİ UYARI:

Erasmus hareketliliğine katılım konusunda bölümleriniz tarafından belirlenen bazı kurallar olabilir. Bize bildirilen bölüm kısıtlamaları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ico.metu.edu.tr/departments-restrictions-outgoing-students

Lütfen tüm bölüm kısıtlamaları için bilgilendirilmeyebileceğimizi unutmayın. Bu nedenle, bölümünüzün Erasmus koordinatörlerine danışmalı ve daha fazla ayrıntı için bölümlerinizin web sayfalarını kontrol etmelisiniz.

http://ico.metu.edu.tr/departmental-coordinators

 

Sorularınız için iletişime geçebilirsiniz: europeanmobility@metu.edu.tr  

 

Bilgi Belgeleri:

 https://ico.metu.edu.tr/erasmus-useful-documents

 

Bilgilendirme toplantılarına ve sunumlara buradan ulaşabilirsiniz: https://ico.metu.edu.tr/duyuru/erasmus-ka131-ogrenci-ogrenimstaj-hareketlilikleri-basvuru-takvimi-ve-bilgilendirme-toplanti

 

……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………

 

 

The applications of 2024 Project Budget Erasmus+ KA131 (European Mobility Program) Student Mobility for Studies in the 2024-2025 Academic Year will be held between 12.02.2024 and 12.03.2024 (by 17:00). The details of the application, agreement lists, and last year’s statistics can be found below.

 

KEY ELIGIBILITY CRITERIA

Please bear in mind that students:

-Must have METU course load of minimum 30 ECTS for the semester in which s/he plans to participate Erasmus Programme

-Must take 30 ECTS course load at the host university

-Make sure that 30 ECTS courses will be recognized by their departments upon successful completion

-Graduate (MA, Ph.D.) students who have completed their course can also apply. Their courses taken abroad will be recognized as thesis studies.

 

Who can apply?

Applicants must be registered at METU as full-degree students at the time of application. Their status should be Active Student.

Applicants must complete at least one semester at METU.

Conditional Program (Bilimsel Hazırlık) students and students studying in the Department of Basic English are not eligible to apply.

Please note that:

Students can participate in the Erasmus program during their studies at the same level (undergraduate students can participate in the program during their undergraduate studies, master's students can participate in the program during their master's studies, Ph.D. students can participate in the program during their Ph.D. studies). 

 

Start and End Dates of the Application

Application period for the 2024/25 academic year is 12.02.2024 and 12.03.2024 (by 17:00)

How to Apply?

Students apply online via https://turnaportal.ua.gov.tr/

You can access the application guide in Turkish and English. 

Applications are received only once a year and always for the following academic year.

Students can make a maximum 4 choices from the available universities. Please bear in mind that it is not possible to change your chosen universities after submitting the application.

Erasmus Agreement List Based on Department and Level (a final most updated version will be available on February 12, 2024):

http://ico.metu.edu.tr/erasmus-eu-agreements-0

** Please bear in mind that ICO is not responsible to announce all restrictions of the partner universities.  The information provided by partner universities are announced in the link under “Restrictions”.  The students cannot claim any right to the restrictions which are not written here.

 

Minimum CGPA Requirement for Application

Undergraduate students who are considering to apply for the Erasmus program should have at least 2, 5 CGPA, and graduate students should have at least 3, 0 CGPA over 4, 0.

 

English Proficiency for Exchange Programs

International Cooperations Office is no longer holding English Proficiency Exam for Exchange Programs (EPEEP) based on the University Senate decision given on December 29, 2021.

Due to this decision, effective of our new applications period in 2022, in addition to the exams that are recognized by METU, ICO will accept English language exams that are organized by OSYM (YDS/e-YDS/YÖKDİL). Students interested in applying to ICO programs such as Erasmus+, Overseas Exchange, or Mevlana will be able to submit any of these English language scores taken within the last 5 years before the application period deadlines.

Please check which exams are organized by OSYM from the link and prepare your valid score.

*Please bear in mind that Internationally recognized exams (IELTS and TOEFL) have specific requirements for accepted exams, consult the below link by the METU Registrar:

https://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

Equivalence Table:

Equivalence Table for English Language Exams

 

**** Full-time international students can upload the e-mail that they received from International Students Office (ISO) about their exemption from English exam during their registration at METU. During the application process, these students need to choose “Üniversite Kendi Sınavı” option as English score and write their grade as 100.

 

Selection Criteria

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are considered in electing prospective Erasmus students.

Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89
Ratio: 3.15/2.89 = 1.09
25*+1.09=26.09
Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

 Student CGPA: 3.15

 

 

 

 

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 

-  15 points will be added to the overall score of the students who are the children of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

-  10 points will be added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

 

-  10 points will be added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828 Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

10 points will be added to the overall score of the students who themselves or their first-degree relatives receive aid from AFAD. The proving documents (the document which shows the AFAD aid could be downloaded from e-devlet system) must be submitted to the online application system during the application period.

- 10 point will be deduced from the overall grade of those international students who apply for the countries that they have their citizenships.

-  10 points will be decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103/131 Mobility programs (either for studies or traineeships).

- The students who apply for both Erasmus student and traineeship mobility will be expected to give priority to one of their choices. The preference will be indicated during the online application. 10 points will be decreased from the choice that is not prioritized.

 

 

Grant Amount for Mobility Students**

1. and 2. Group Program Countries

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy,

Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Cyprus (Güney Kıbrıs), Czech Republic, Estonia, Greece, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain.

United Kingdom, Switzerland*

600€

 

 

 

3. Group Program Countries

Bulgaria, Croatia, Hungary, Lithuania, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia

450€

 

* A quota of total 5 students will be reserved from the 2023 project budget for the United Kingdom and Switzerland during the grant allocation process.

**2024-2025 Erasmus student mobility grants in Euros monthly (The grant amounts might be subject to change when the official handbook for the 2024-2025 academic year will be published by the Turkish National Agency)

Travel Support for Mobility Students***

Obtained “km” Value

Green Travel

Grant Amount (€)

Non-Green Travel Grant Amount (€)

10-99 km

56

 28

100-499 km

285

211

500-1999 km

417

309

2000-2999 km

535

395

3000-3999 km

785

580

4000-7999 km

1188

 1188

+8000 km

1735

 1735

 

 

 

 

 

 

 

 

***This travel support can only be given to the students who will be granted from 2024 project budget.  

 

Please note that the total grant amount that will be allocated to METU by the Turkish National Agency for the 2024-2025 academic year is not yet announced. The announcement is expected to be received in summer 2024.   

 

The students who are economically disadvantaged and getting needy pension under the law numbered 3294 (Incentive for Social Solidary) will get additional funding (additional 100 euros per month) after the selection process. The student should submit the official documents to prove this situation.

In case of budget limitations, it is also possible to participate in the program without receiving a grant if you are placed to one of the available quotas at the end of the selection process. Those participants with zero grant have to fulfill the rights and obligations of the program.

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus programme should inform ICO about the withdrawal decision latest by July 31, 2024. Please bear in mind that students who withdraw from the programme after July 31, except for the force-majeure cases, will lose 10 points for their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

 

Announcement date of application results: The results will be announced towards the end of March, 2024 (expected)

 

IMPORTANT NOTICE:

There may be some rules set by your departments regarding participation to Erasmus mobility. You may find the departmental restrictions list notified to us in the below link:

 

https://ico.metu.edu.tr/departments-restrictions-outgoing-students

Please note that we might not be notified for all departmental restrictions. Therefore, you should consult with your departmental Erasmus coordinators and should check your departments’ web pages for further details. 

 

http://ico.metu.edu.tr/departmental-coordinators

 

For the questions, you can contact: europeanmobility@metu.edu.tr 

 

Information Documents:

 https://ico.metu.edu.tr/erasmus-useful-documents

 

You can access the information meetings and presentations here: https://ico.metu.edu.tr/duyuru/erasmus-ka131-ogrenci-ogrenimstaj-hareketlilikleri-basvuru-takvimi-ve-bilgilendirme-toplanti