*For English version, please see below.

KISA SÜRELİ DOKTORA HAREKETLİLİĞİ

 

Kısa Süreli Doktora Hareketliliği (Staj) Tanıtım

Bu program, eğitimlerine devam eden doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek adına doktora öğrencileri ve yeni mezunların (‘post-docs’[1]) yurtdışında kısa dönemli staj hareketliliği gerçekleştirebilmelerine imkân tanımak üzere oluşturulmuştur. Program kapsamında staj hareketliliği asgari 5 gün azami 30 gün arasında gerçekleştirilebilir.  

 

Kısa Dönem Doktora Hareketliliği Koşulları

· Kısa Dönem Doktora Hareketliliği kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirecek olan doktora öğrencileri/yeni mezunlar (post-doc) yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde faaliyetini gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği, doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini içerebilmektedir.

· Yeni mezun (post-doc) olarak başvuran adaylar, post-doc çalışmalarını ODTÜ bünyesinde yapmaktalarsa kısa doktora hareketliliği için başvuru yapabilirler. Diğer üniversitelerde post-doc çalışmasını sürdüren adaylar programa başvuru yapamazlar.

· Programa başvuru yapacak ODTÜ doktora öğrencisi/yeni mezunlar (post-doc) konferans/sempozyum gibi etkinliklerden alacakları kabul belgeleri ile kısa süreli doktora hareketliliği gerçekleştiremezler. Fakat hareketliliklerinden bağımsız olarak ilgili etkinliklere hareketlilik süresince katılabilirler, ancak bu tip akademik toplantılara katılımları için kendilerine bir hibelendirme yapılmamaktadır.

· Kısa Süreli Doktora Hareketliliği (staj) için yeni bir kurumlararası anlaşmaya ihtiyaç bulunmamaktadır.

· Kısa Süreli Doktora Hareketliliği (staj) için ODTÜ’de doktora yapan ya da post doc çalışması yürüten Araştırma Görevlilerine ayrı bir kota ayrılacaktır. Doktora eğitimleri devam eden adaylardan dersleri devam ederken hareketliliğini gerçekleştirmeyi planlayanların ders takipleri ve dersten izinli olma durumları kendi sorumluluğundadır.

· Mevcut Erasmus+ KA131 bütçesi olanakları kapsamında bu hareketlilik türü için seçilecek adaylara en az 5 en fazla 14 gün için hibelendirme yapılacaktır.

Kısa Süreli Doktora Hareketliliğinin Değerlendirme Süreci

-Doktora eğitimlerine devam eden ya da post doc çalışması yürüten ODTÜ Araştırma Görevlileri için ayrı bir kota ayrılacak olup Araştırma Görevlileri için ayrılan bu kotadan kullanılmayanlar değerlendirme neticesi oluşacak uygun hibe ve boşalacak kotalara diğer adayların yerleştirilmeleri yapılabilecektir.  

-Ulusal Ajans’ın kuralları gereği adayların bu programa yerleştirme puanları %50 CGPA ve %50 İngilizce Dil puanına göre yapılacaktır.

- Şehit/Gazi yakını olan adaylara başvuru sırasında resmî belge ibraz etmeleri durumunda +15 puan verilecektir.

- 2828 Sayılı Kanun kapsamında koruma altında olan adaylara başvuru sırasında resmî belge ibraz etmeleri durumunda +10 puan verilecektir.

-Engelli adaylara, başvuru sırasında engellilik raporlarını ibraz etmeleri durumunda +10 puan verilecektir.

-Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alan adaylar e-devletten alacakları belgeyi ibraz etmeleri durumunda +10 puan verilecektir.

-Kısa Doktora Staj Hareketliliğinden yararlanmış/seçilen adaylardan -10 puan kesilecektir.

-Vatandaşlığının bulunduğu ülkeye başvuran adaylardan -10 puan kesilecektir.

 

Kısa Süreli Doktora Hareketliliğine Başvuru Şartları

- Adayların başvuru sırasında ODTÜ’de bir doktora programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmaları veya ODTÜ’de post-doc çalışmaları sürdürüyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların staj yapacakları kurumdan imzalı ve mühürlü resmi kabul mektubuna sahip olmaları ve bu mektupları başvuru sırasında çevrimiçi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında ön kabul mektubu/e-posta mesajı da kabul edilecektir.

-  Adayların en az 3.00 (4.00 üstünde) CGPA sahip olması gerekmektedir.

- Adayların ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce sınavlarından herhangi birine son 5 yıl içinde girmiş olmaları ve bu sınav sonucuna sahip olmaları gerekmektedir. Geçerli ve ilgili dil sınav sonucunun başvuru sırasında çevrimiçi sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Geçerli sınavlar ve puanlamalara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Programla İlişkili Ülke ya da Programla İlişkili Olmayan Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 79 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 56 Avro

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir.

Kısa Süreli Doktora Hareketliliği kapsamında, dezavantajlı katılımcılara talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez.


[1]

“Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

SHORT TERM DOCTORAL MOBILITY

Short Term Doctoral Mobility (Internship) Introduction

This program has been created to enable doctoral students and recent graduates ('post-docs'[1]) to perform short-term internship mobility abroad in order to better meet the diverse learning and training needs of doctoral candidates continuing their education and to ensure equal opportunities. Within the scope of the program, internship mobility can be carried out between a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

Short Term Doctoral Mobility Requirements

• Doctoral students/new graduates (post-doc) who will perform internship mobility within the scope of Short-Term Doctoral Mobility can carry out their activities in a business abroad, a research institute, a laboratory, an organization or another relevant workplace. Internship mobility may include related research activities of doctoral candidates.

• Candidates applying as new graduates (post-doc) can apply for short doctoral mobility if they are doing their post-doc studies at METU. Candidates who continue their post-doc studies at other universities cannot apply to the program.

• METU doctoral students/new graduates (post-doc) who will apply to the program cannot perform short-term doctoral mobility with the acceptance documents they will receive from events such as conferences/symposiums. However, regardless of their mobility, they can participate in these relevant activities during their mobility, but they are not given a grant for their participation in such academic meetings.

• There is no need for a new inter-institutional agreement for Short Term Doctoral Mobility (internship).

• For Short Term Doctoral Mobility (internship), a separate quota will be allocated to Research Assistants who are doing their doctorate or post-doc work at METU. It is the responsibility of the candidates who are continuing their doctorate courses to follow their courses and take leave from the course during their mobility.

• Candidates to be selected for this type of mobility within the scope of the existing Erasmus+ KA131 budget opportunities will be granted for a minimum of 5 days and a maximum of 14 days.

 

Evaluation Process of Short-Term Doctoral Mobility

-A separate quota will be allocated for Research Assistants who are continuing their doctoral studies or carrying out post-doc studies. If this quota is not met, other candidates may be placed in the available quotas at the end of the evaluation.

- According to the rules of the National Agency, the placement scores of the candidates in this program will be based on 50% CGPA and 50% English Language score.

- Candidates who are relatives of Martyrs / Veterans will be given +15 points if they submit an official document during their application.

- Candidates who are under protection under the Law No. 2828 will be given +10 points if they submit an official document during their application.

- Disabled candidates will be awarded +10 points if they submit their disability report during their application.

-10 points will be added to the overall score of the students who themselves or their first-degree relatives receive disaster aid from AFAD. The proving documents (the document which shows the AFAD aid could be downloaded from e-devlet system) must be submitted to the online application system during the application period.

-10 points will be deduced from the overall grade of the students who have benefited from Short-Term Doctoral Erasmus applications. Even though the participants do not conduct their mobility yet; 10 points will be deducted because of being selected and granted before.

-10 point will be deduced from the overall grade of those international students who apply for the countries that they have their citizenships.

 **To get these additional points, applicants have to submit their official proofs until the deadline of application to online application from e-Devlet. It is the applicants’s own responsibility to provide valid and reliable proofs.

Application Requirements for Short-Term Doctoral Mobility

- Candidates must be full-time students enrolled in a doctoral program at METU or continuing their post-doc studies at METU at the time of application.

-Candidates must have a signed and stamped official acceptance letter from the institution where they will do their traineeship and upload these letters to the online system during the application. A pre-admission letter/e-mail message will also be accepted during the application process.

- Candidates must have a CGPA of at least 3.00 (out of 4.00).

- Candidates must have taken any of the English exams accepted by METU within the last 5 years and must have this exam result. Valid and relevant language test result must be uploaded to the online system at the time of application.

Grant Calculations

Duration of Activity

Grant Amount (Program-Related and Non-Programme-Related Countries)

Up to and including 14 days of physical mobility

79 € (per day)

From 15 to 30 days of physical mobility

56 € (per day)

An individual support grant can be awarded for one travel day before the activity and one travel day following the activity.

Within the scope of Short-Term Doctoral Mobility, the following amounts of Additional Grant Support can be provided to participants with fewer opportunities.

Top-up Amount

Duration of Activity

Top-up amount for students with fewer opportunities

Up to and including 14 days of physical mobility*

100 € (per day)

From 15 to 30 days of physical mobility*

150 € (per day)

* In this case, no additional support is given for the traineeship.

[1] Post-docs may participate in traineeships with the same requirements as any other recent graduate within 12 months of graduating.