* An English version of the announcement follows below.

 

Değerli öğrencilerimiz,

ERASMUS+ KA103 2020 Proje Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları sonuçları listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Link: ERASMUS+ KA103 2020 Proje Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları 

Üniversitemize tahsis edilen Erasmus+ KA103 Staj Programı 2020 proje yılı bütçesi kapsamında, 25.04.2022-11.05.2022 tarihleri arasında geçerli başvuruda bulunan öğrencilerimiz "Asil (hibeli)" olarak yerleştirilmiştir. Başvuru tarihleri içerisinde sisteme kabul mektubu yüklememiş olan öğrencilerin başvuruları, başvuru duyurusunda açıkça belirtilmiş kuralar gereği reddedilmiştir. Bütçe kısıtı nedeniyle, 3 aydan fazla kabul mektubu almış öğrencilerimize en fazla 3 aylık hibe tahsis edilmiştir. 3 aydan daha az kabul almış öğrencilerimiz, kabul mektuplarında belirtilen gün sayısı kadar hibelendirilecektir. Ancak, program kuralları gereği staj süresi 60 günden az olamaz. 

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 5 Haziran 2022 saat 23:59a kadar Uluslararası İş Birlikleri Ofisi'ne bir dilekçe yazarak e-mail yoluya europeanmobility@metu.edu.tr adresine başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 12.06.2022 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

 

Staj faaliyetinizin kabul mektuplarında belirtildiği üzere en az 60 gün olması ve en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

1)      Yerleştirme Kriterleri

Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS veya İYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

 

Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği,

 

·    Daha önce aynı eğitim seviyesinde Erasmus+ programlarından (Erasmus+ Öğrenim, Staj) birine katılmış olan öğrencilerden her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır. 

·    2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı olan öğrencilere 10 puan eklenmiştir.

·    Engel durumunu gösterir geçerli resmi belgeyi başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 10 puan eklenmiştir.

·    Şehit ve Gazi çocuğu olduğunu gösterir geçerli resmi belgeyi başvuru sistemine yükleyen öğrencilerin “overall” puanlarına 15 puan eklenmiştir.

 

2) Yerleştirme Sonrası Süreç 

Erasmus staj programı ile ilgili bilgilere Staj Öğrenci Bilgi Notu'ndan sahip olabilirsiniz. 

Program kuralları gereği Erasmus Staj programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını 20 Haziran 2022 tarihine kadar ofis danışmanlarına (europeanmobility@metu.edu.tr) bildirmeleri GEREKMEKTEDİR.

 

Önemli Hatırlatma:

Erasmus Staj Programı dönüşünde, faaliyetin ODTÜ’de ders olarak saydırılması gerekmektedir. Zorunlu stajı olan bölüm öğrencileri, zorunlu staj dersleri yerine saydırabilirler; zorunlu stajı olmayan bölümlerin öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler tüm bölümler için açılmış olan “International Student Practice” veya “International Graduate Student Practice” dersleri yerine saydırma yapabilirler.

 

Uluslararası İş Birlikleri Ofisinden danışmanlarınız ileriki bir tarihte atanacak ve sizlerle e-mail yoluyla iletişime geçeceklerdir. Süreçle ilgili acil sorularınızı/belge taleplerinizi europeanmobility@metu.edu.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Uluslararası İş Birliği Ofisi yüz yüze danışmanlığı minimum seviyede tutuyoruz. Bu sebeple ofis danışmanlarımıza ofise gelmeden telefon veya e-mail yolu ile ulaşmanız gerekmektedir. Bu duyuru metninde cevabı yer alan sorular cevaplanmayacaktır.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ENGLISH VERSION: 

 

Dear students,

The results for the ERASMUS+ KA103 2020 PROJECT TERM MOBILITY PROGRAM FOR STUDENT TRAINEESHIP APPLICATIONS can be found below:

 Link: 

ERASMUS+ KA103 2020 PROJECT TERM MOBILITY PROGRAM FOR STUDENT TRAINEESHIP APPLICATION RESULTS

 

 

Students who had a valid application were placed as “granted”. The applications of those students, who did not provide acceptance letters to the system within the application period (25.04.2022-11.05.2022), were rejected according to the rules that were clearly stated in the application call. Due to the budget limitations, the students who had an acceptance letter more than 3 months will be granted for a maximum of 3-months scholarship. Other students whose acceptance letters are less than 3-months will be granted based on the dates on the letters. 

 

If you would like to object to selection results, you should email a scanned petition to International Cooperations Office (europeanmobility@metu.edu.tr) until June 05, 2022. ICO will respond to the petition until June 12, 2022 through the e-mail address indicated in the petition.

  

The traineeship activity, which must last at least two months (60 days), must be carried out before May 31, 2023.

 

1)      Selection Criteria

Overall scores were calculated as follows:

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the EPEEP are taken into account in selecting prospective Erasmus students.

 

· 10 points are decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103 student mobility/ Erasmus Traineeship in the same study cycle.

· 15 points are added to the overall score of the students who are the children of martyries and veterans. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

· 10 points are added to the overall score of students with disabilities. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

· 10 points are added to the overall score of the students who are who have been under protection by 2828 Social Services Law. The proving documents must be submitted to the online application system during the application period.

 

2)      Procedures After Selection

What is expected from the students on the first phase is explained in  Traineeship Outgoing Information Document.

 

Each student will have an advisor in International Cooperations Office (ICO), (to be appointed at a later date). The advisors will get in contact with you through e-mail addresses you provided during your applications.

If you have urgent questions and/or urgent document requests please get in contact with europeanmobility@metu.edu.tr

 

Due to the coronavirus pandemic, the International Cooperation Office will minimize face-to-face counseling. For this reason, you should reach our office consultants by phone or e-mail before coming to the office.

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus Traineeship program should also inform ICO advisors (europeanmobility@metu.edu.tr) of their withdrawal decision until 20 June 2022.

 

Important Notice:

 

1)  It is compulsory to make traineeship activity be recognized at METU after the return. The students with compulsory traineeship courses in their curriculum may transfer their traineeship activity to that course. For other students who do not have compulsory traineeship courses in their curriculum or graduate students may use “International Student Practice” or “International Graduate Student Practice” courses for recognition.