Değerli Paydaşlarımız,

 
YTB-UNHCR ortaklığında düzenlediğimiz tecrübe paylaşımı odaklı Ortak Yaşam Kültürünü Geliştirmede Sosyal Uyum ve Çatışma Çözümü Programına davetlisiniz. Misafir ve mülteci toplulukların kendini iyi hissetme, başkalarını anlama, iletişim kurarak iyileştirebilme, sosyal uyum ve birlikte yaşama becerilerini geliştirmek için fikir alışverişi yapmak istediğimiz programa katılımınızdan mutluluk duyarız. Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan program 16 Nisan 2022 tarihinde 10:00-13:00 ve 14:00-17:30 saatleri arasında iki oturum olmak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi amfilerinde gerçekleştirilecektir. Program katılımcılarına sertifika verilecektir.

Başvuru formu: https://forms.gle/xSiaN9n6yS4fmNfc8

Etkinlik Afişi