Değerli ODTÜ Personelleri,

Koronavirüs nedeni ile tüm dünyada yaşanan gelişmeler ışığında, 15.02 - 15.04.2020 tarihleri arasında alınacağı duyurulan Erasmus KA103 Avrupa İçi Hareketlilik Programı İdari Personel Başvurusu ve Erasmus KA107 Avrupa Dışı Hareketlilik Programı Akademik Personel Başvurusunun alınma takvimi ertelenmiştir. Yeni başvuru takvimi daha sonra yine web sitemizde ilan edilecektir ve email adreslerine duyuru gönderilecektir.

Elimizde olmayan gelişmelerden ötürü başvuruları ertelemek zorunda kaldığımız için üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.


Dear METU Members,

In the light of latest news about Coronavirus outbreak worldwide, Erasmus KA103 European Mobility Staff Training Applications and Erasmus KA107 Non-European Mobility Teaching Staff Applications, which were announced to be open between 15.02.2020 and 15.04.2020, have been postponed. The new application date will be both announced later on our website and emailed individually to our members. 

We are sorry that we have to postpone the application period for compelling reasons.