Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology-EIT) internet sitesinde 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan ve metni ekte paylaşılan basın duyurusunda, Enstitü ve Enstitü’ye bağlı dokuz Bilgi ve İnovasyon Topluluğu (Knowledge and Innovation Community-KIC) tarafından yürütülen tüm girişimcilik ve beceri geliştirme faaliyetlerini bir araya getiren bir “EIT Kampüs” platformunun başlatılacağı belirtilmektedir.

 

Duyuruda, EIT Topluluğu tarafından ele alınan tematik alanlarda 250’den fazla eğitime ev sahipliği yapacak çevrim içi platform kapsamında öne çıkan ilk kursların iklim, gıda, hammaddeler ve kentsel hareketlilik alanlarında olduğu; platform kapsamındaki eğitim faaliyetlerinin ortaokul öğrencileri, üniversite öğrencileri, profesyoneller ve yükseköğretim kurumlarını hedeflediği belirtilmekte olup, söz konusu platformun 2023 yılının ortalarında tamamen aktif hale gelmesinin beklendiği ifade edilmektedir.