YETERLİ BAŞVURU SAYISINA ULAŞILMASI SEBEBİYLE BU İLAN KAPSAMINDA DAHA FAZLA BAŞVURU ALINMAYACAKTIR

Uluslararası İşbirliği Ofisi (UİO) bünyesinde kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı öğrenci asistanı alımı yaplacaktır.

Kriterler:

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı (özel öğrenci hariç) lisans düzeyinde öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında herhangi bir disiplin soruşturması açılmamış olmak,

c) Kayıt donduran öğrenci olmamak,

ç) Yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

d) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek.

e) En az 3. dönem öğrencisi olmak,

f) Genel not ortalamasının en az 2.50 / 4.00 olması,

g) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

h) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

Çalışma Şartları:

a) Öğrenci asistanları haftada 15 saat fiziksel olarak UİO'da görev yapacak ve bu çalışması karşılığında saatlik 23.38 TL ödeme alacaktır.

b) Öğrenci asistanı adayı, UİO'yu ziyaret eden yabancı uyruklu öğrenci ve personellerle iletişim sağlamasına olanak tanıyacak düzeyde İngilizce bilmelidir.

c) Öğrenci asistanı adayı, basit ofis görevlerini başarıyla tamamlayabilecek düzeyde genel bilgisayar ve Microsoft Office programları bilmelidir.

Başvurmak için; https://pdb.metu.edu.tr/tr/diger-formlar linkinde yer alan FORM B'nin ("IBAN No" ve "yapılacak iş" hariç) doldurularak berkk@metu.edu.tr adresine en geç 13.03.2024 12.00 tarihine kadar e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Not: Gerekli görülmesi halinde UİO, adayları ön görüşme için davet edebilecektir.