* An English version of the announcement follows below.

 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ!!!!

Sevgili Öğrenciler,

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan hibe dağıtım sonuçlarına göre 2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim programı kapsamında Üniversitemize tahsis edilmiş program bütçesi çerçevesinde ve overall puan sıralaması itibarıyla ilk 230 kişi içerisinde yer alan öğrencilerimiz hibelendirilebilecektir. Bir üniversiteye yerleştirilmiş ancak en üst ilk 230’da yer bulamayan öğrencilerimiz hibe sıralaması olarak "Yedek" statüsünde olacak ve ilk 230’dan herhangi bir öğrenci programdan çekildiğinde, yedek liste güncellenecektir. Hibe sırası size geldiği takdirde Uluslararası İş Birlikleri Ofisi (UIO) danışmanınız tarafından bilgilendirileceksiniz. Bu durum ile ilgili ayrıca bir şey yapmanız gerekmemektedir. 

Yukarıda açıklandığı üzere hibelendirilen öğrenci sayısı program ülke gruplarına göre belirlenmiştir. Üniversitemiz bünyesinde Erasmus+ öğrenim programlarına yerleştirilmiş öğrencilerimizin çoğunluğu 1. ve 2. Grup program ülkelerini tercih edip bu gruptaki ülkelere yerleştirildiğinden, hibelendirilen öğrenci sayısı, Türkiye Ulusal Ajansı'nın öngördüğü sayılara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumun sebebi Türkiye Ulusal Ajansı’nın öngörülen hibeli öğrenci sayısını belirlerken 1., 2. ve 3. Grup program ülkelerinin ortalama hibe tutarlarını baz alması ve ortalama bir Erasmus+ öğrenim süresini göz önünde bulundurmasıdır. Ancak, Üniversitemiz öğrencileri hem hibesi daha yüksek olan 1. ve 2. Grup ülkeleri tercih edip yerleşmekte hem de Almanya gibi eğitim süresi ortalamanın üstünde süren ülkelere daha çok hareketlilik gerçekleştirmektedirler. Bu durum sonucu, Türkiye Ulusal Ajansı’nın ortalama öğrenci sayısı ile Üniversitemiz ortalama öğrenci sayısı arasında fark oluşmaktadır.

Hibe dağıtım sonuçları ve güncel sıralamaların olduğu listeye aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

Link 1: HİBE SONUÇLARI

Link 2: https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=474

2022-2023 Erasmus+ Student Mobility Grants in Euros (monthly)

1. and 2. Group Program Countries

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein,

Norway, Sweden, Belgium, Cyprus (Güney Kıbrıs),

Germany, Greece, Iceland, Luxemburg, The Netherlands, Portugal, Spain, Malta

600€

 

 

 

3. Group Program Countries

Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland,

Romania, Slovakia, Macedonia, Czech Republic, Croatia,

Slovenia, Serbia

450€

 

……………………………………….


 

PLEASE READ THE EXPLANATIONS BELOW CAREFULLY!!

Dear Students, 

The Turkish National Agency has announced the grant allocation decision to the universities. According to the grant amount allocated to METU,  the first 230 students according to the overall grades will have the “granted” status. Whenever a student withdraws from the program, the waiting list will be updated. You will be informed if you get the grant later on by your ICO advisor.  

The number of granted students is determined according to the program country groups. Since most of our students have been placed to 1st and 2nd Group program countries, the number of granted students might differ from the number envisaged by the Turkish National Agency, which uses the average grant amounts of 1st, 2nd and 3rd Group program countries for an average mobility period.  

You can see the list of granted and waiting list students in the below links: 

Link 1: GRANT RESULTS

Link 2: https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=474

 

2022-2023 Erasmus+ Student Mobility Grants in Euros (monthly)

1. and 2. Group Program Countries

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Liechtenstein,

Norway, Sweden, Belgium, Cyprus (Güney Kıbrıs),

Germany, Greece, Iceland, Luxemburg, The Netherlands, Portugal, Spain, Malta

600€

 

 

 

3. Group Program Countries

Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland,

Romania, Slovakia, Macedonia, Czech Republic, Croatia,

Slovenia, Serbia

450€