*English below

Öğrenci (Öğrenim /Staj) Hareketlilikleri:

2024-2025 akademik yılında gerçekleşecek Avrupa ülkeleri ile yürütülen Erasmus+ KA131 Öğrenim (2024 Proje Bütçesi) ve Staj (2023 Proje Bütçesi) Hareketlilkleri için başvurular 12 Şubat– 12 Mart 2024 tarihleri arasında alınmak üzere planlanmaktadır. Erasmus+ KA131 Kısa Doktora (Staj) (2023 Proje Bütçesi) Hareketliliği için başvurular 5 Mart- 5 Nisan 2024 tarihleri arasında alınmak üzere planlanmaktadır. Başvurular Ulusal Ajans Erasmus başvuru portalından (turnaportal.ua.gov.tr) alınacak olup, ilgili başvuru klavuzuna buradan ulaşılabilir. Detaylı başvuru ilanları çok yakında websitemizde yayınlanacaktır. Bu kapsamda programların öğrencilere tanıtılması ve başvuru süreci hakkında toplantılar düzenlenecektir. Toplantı detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Toplantı 1

Toplantı türü: Çevrimiçi- Microsoft Teams

Toplantı Tarihi: 22 Ocak 2024 (Pazartesi)

Saat: 14.00

Toplantı Kaydı: Erasmus+ KA131 Student Mobility Online Information Session-20240122_140814-Toplantı Kaydı.mp4

Toplantı Sunumu: Erasmus+ KA131 Student Mobility Information Session Presentation (22.01.2024)

Toplantı 2 (Sadece Dezavantajlı Gruplar için)

Toplantı türü: Çevrimiçi- Microsoft Teams

Toplantı Tarihi: 24 Ocak 2024 (Çarşamba)

Saat: 14.00

Toplantı Kaydı: Erasmus+ KA131 Student Mobility Online Information Session for Disadvantaged Applicants-20240124_141033-Toplantı Kaydı.mp4

Toplantı Sunumu: Erasmus+ KA131 Student Mobility Information Session for Disadvantaged Applicants Presentation (24.01.2024)

Toplantı 3

Toplantı Türü: Yüz yüze

Toplantı Tarihi: 20 Şubat 2024 (Salı)

Toplantı Saati: 14.00

Toplantı Yeri: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) A Salonu

131 tr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Student (Study/Internship) Mobilities:

 

Applications for Erasmus+ KA131 Study (2024 Project Budget) and Internship (2023 Project Budget) Mobilities with European countries for the 2024-2025 academic year are planned to be received between February 12 - March 12, 2024. Applications for Erasmus+ KA131 Short-term Doctoral (Traineeship) (2023 Project Budget) Mobility are planned to be received between March 5- April 5,2024. Applications will be received from the Turkish National Agency Erasmus application portal (turnaportal.ua.gov.tr). The relevant application guide is available here. Detailed application announcements will be published on our website very soon. In order to familiarize our students with the application procedure, meetings will be organized. You can find the meeting details below.

Meeting 1

Meeting type: Online - Microsoft Teams

Meeting Date: January 22, 2024 (Monday)

Clock: 14.00

Meeting Recording: Erasmus+ KA131 Student Mobility Online Information Session-20240122_140814-Toplantı Kaydı.mp4

Meeting Presentation: Erasmus+ KA131 Student Mobility Information Session Presentation (22.01.2024)

Meeting 2 (Only for Disadvantaged Groups)

Meeting type: Online - Microsoft Teams

Meeting Date: January 24, 2024 (Wednesday)

Clock: 14.00

Meeting Recording: Erasmus+ KA131 Student Mobility Online Information Session for Disadvantaged Applicants-20240124_141033-Toplantı Kaydı.mp4

Meeting Presentation: Erasmus+ KA131 Student Mobility Information Session for Disadvantaged Applicants Presentation (24.01.2024)

Meeting 3

Meeting Type: Face to Face

Meeting Date: February 20, 2024 (Tuesday)

Meeting Time 14.00

Meeting Location: METU Culture and Convention Center (KKM) Hall A

ka131 eng