Değerli ODTÜ Mensupları,

 

Erasmus+ KA107 Projesi Eğitim Alma Programı Personel Hareketliliği 1. başvuru dönemi (2020-2023 proje dönemi kapsamında) 15 Eylül-30 Ekim, 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Bu faaliyet kapsamında idari görev yapmak üzere istihdam edilen personelin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri, organize personel hareketliliği haftaları gibi) alması mümkündür. Bu faaliyette personelin mevcut kurum ve biriminde verdiği hizmetlerin kalitesini attırması, iyi uygulama örneklerini kurumuna ve birimine aktarması ve bu yönde bir tecrübe edinmesi amaçlanmaktadır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

1. Partner Listesi

 

Erasmus+ KA107 Projesi Eğitim Alma Programı Personel Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile ODTÜ arasında Erasmus+ anlaşmasının bulunması şartı aranmamaktadır. Anlaşmalı bir üniversiteye gidilmek istenmesi durumunda, personel hareketliliğine yönelik üniversitemizin mevcut anlaşma listesi ekte görülebilir. Personelin, eğitim almak üzere ortak ülkede akademik olmayan bir kuruma gidebilmesi mümkün değildir; hareketlilik gerçekleştirilecek kurumun bir yükseköğretim kurumu olması beklenmektedir. 

 

Yükseköğretim kurumları Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında kabul edecekleri personel için haftalık özel programlar düzenleyebilmektedirler. Bu programlar Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan personele açık olabilmektedir. Uluslararası İş Birlikleri Ofisi’ne, Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumları tarafından iletilen Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği ilanlarına aşağıdaki sayfadan ulaşılabilir:

https://ico.metu.edu.tr/training-mobility-3

2. Başvuru Koşulları

 

1) ODTÜ Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ODTÜ'de "üniversite personeli" olarak tanımlanan Üniversitemiz bünyesindeki tüm personel “Eğitim Alma Hareketliliği” programına başvuru yapabilir. Adayların başvuru sırasında ODTU mensubu ve fiilen görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

2) Adayların başvuru sırasında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğunu (minimum koşullar: YDS/YÖKDİL C, İYS 59.5, IELTS 6.0, TOEFL IBT 75) belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden (eğitim dili %100 İngilizce olan) lisans veya lisans üstü diploması almış olan mensuplarımızın ilgili diploma örneğini sunmaları yeterlidir. ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından idari personele yönelik düzenlenen İngilizce kurslarının “advanced” seviyesindeki kurunun tamamladığına dair onaylı sertifika da kabul edilmektedir.    

3) Adaylar en fazla 3 ülke için başvuru yapabilirler. Birden fazla ülkeye başvuran adayların en çok istedikleri ülkeyi ilk tercihlerine yazmaları ve tercihlerini sıralamaları gerekmektedir.

4) Başvurulan her ülke için bir üniversiteden ön kabul alınması gerekmektedir. Bu durumda adaylar, ilgili kabul mektuplarını tercih sıralarına göre tek bir PDF dokümanı haline getirerek başvuru sistemine yükleyebilirler.

5) Tercih edilen kurum(lar) ile son başvuru tarihi olan 30 Ekim 2022 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve e-posta aracılığıyla da olsa on kabul alınmış olması beklenmektedir.

Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili ön kabulün karşı kurumlarda rektörlük/dekanlık düzeyinde olması şartı aranmamaktadır, faaliyetin gerçekleşeceği birimden onay alınması yeterlidir.

3. Başvuru Belgeleri

 

  • Online başvuru formu; tüm başvuru ve sonuç işlemleri E-Devlet Kariyer Kapısı platformu üzerinden (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) yürütülecektir. Adayların bu platform üzerinden başvurularını tamamlamaları ve başvuru belgelerini de bu platforma yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru platformu 15-30 Ekim tarihleri arasında açık olacak ve 30.10.2022 tarihinde saat 23:59'da kapanacaktır.
  • Tercih edilen üniversiteden alınan onaylı ön kabul mektubu/mesajı (Ön kabul için hazırlanmış örnek davet mektubu ekte bulunabilir; üniversitelerin kendi davet mektuplarını kullanmaları veya e-posta ile onay vermeleri de mümkündür. İlgili ön kabul, online başvuru formuna yüklenecektir)
  • Yabancı dil bilgisine ait belge (online başvuru formuna yüklenecektir)

 

Başvuru belgelerinin 30 Ekim 2022 tarihine kadar online başvuru formuna yüklenerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir.

 

4. Seçim Kriterleri

 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri ekte görülebilir.

 

Ulusal Ajans Uygulama El Kitabı’na göre Eğitim Alma Faaliyetinde “idari personel önceliklendirilir.” Söz konusu uygulamaya istinaden; ODTÜ Personel Dairesi Başkanlığı tarafından “idari personel” kategorisinde tanımlanan personel ile Üniversitemiz uygulamalı birimlerinde çalışan ve söz konusu birimlerde iş yükü ağırlığı idari işler olan Araştırma Görevlileri ve 7100 sayılı yasa ile istihdam edilmiş Öğretim Görevlileri, Erasmus+ programları kapsamında yalnızca Eğitim Alma Faaliyetine başvuru hakkı bulunan ve bu sebeple öncelik puanı verilecek aday gruplarıdır.

Erasmus+ programları kapsamında “Eğitim Alma Faaliyeti” dışında başka hareketlilik programına başvuru hakkı olan (örn. ders verme, öğrenci öğrenim/staj, kısa doktora hareketliliği) personele, bu hakkı ve olanağı bulunmayan personel gruplarına göre fırsat eşitliği yaratmak üzere, ODTÜ Değişim Programları Seçim Komitesi kararına istinaden, öncelik puanı verilmeyecektir. Yerleştirme puanlarının yetmesi ve uygun hibe ve kota kalması durumlarında öncelik puanı verilmeyen diğer personellerin de yerleştirilmeleri yapılabilecek ve bu adaylar da Personel Eğitim Alma Faaliyeti’nden diğer gruplar gibi yararlanabilecektir.

Üniversitemiz bünyesinde akademik birimlerde Yükseköğretim Kanunun 33. maddesine istinaden istihdam edilmiş araştırma görevlileri ile 7100 sayılı yasa ile istihdam edilen öğretim görevlileri de öncelik puanından uygunluk durumlarına bağlı olarak yararlanabileceklerdir.  Bu grupta yer alan kişilerin, başvurularında bağlı bulundukları akademik birim bünyesinde yükümlülüklerinin çoğunluğunun idari işler olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Bu beyanları Rektörlük Uluslararası İş Birlikleri Ofisi (UİO) tarafından ilgili akademik birimler nezdinde kontrol edilerek Üniversite Değişim Programları Komitesi’nin onayı için raporlanacaktır. Uygunluk kontrolleri sırasında, UİO ilgili adaydan durumunu kanıtlayıcı ek bilgi ve belgeler isteyebilecektir.  Akademik birimlerde yükümlülüklerinin çoğunluğunun idari işler olduğu uygunluğu tespit edilen bu gruptaki adaylara Üniversite Değişim Programları Komitesi’nce öncelik puanı verilebilecektir.

 

5. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgari ve Azami Süreler

 

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü olmalıdır. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Hibe hesaplamaları yapılırken minimum 5 günlük faaliyet süresine ek olarak 2 gün de seyahat gününe hibe sağlanır. Ancak seyahat günü hibesinin sağlanabilmesi için seyahat günlerinin faaliyet süresine dâhil olmaması gerekmektedir.

 

Üniversitemiz bünyesinde daha çok sayıda personelin programdan yararlanmasını sağlamak amacıyla, ilgili ülkenin bütçesine göre, maksimum hareketlilik süresi 1 veya 2 hafta olarak belirlenmiştir. Talebin yüksek olması durumunda, hareketlilik süresi tüm ülkeler için 1 hafta ile sınırlandırılabilecektir.

 

Partner listesindeki “Maksimum Hareketlilik Süresi” kısmı, ilgili ülkede hibelendirilebilecek maksimum faaliyet süresini göstermektedir. Bir haftadan daha uzun hareketlilikleri desteklemek üzere hibe bulunan ülkelerde, yalnızca bir başvuru olması durumunda, tüm ülke bütçesinin bir adaya verilmesi mümkündür. Birden fazla başvuru olması durumunda ise mevcut ülke bütçesi, program kuralları kapsamında en yüksek puanlı adaylar arasında min. 1 hafta olacak şekilde paylaştırılacaktır.

 

Eğitim alma faaliyetinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleşmesi gerekmektedir. Yararlanıcıların 31 Temmuz 2023 tarihinden sonra faaliyete katılmaları mümkün değildir.

 

6. Erasmus+ Hibe Miktarları

 

6. 1. Erasmus+ Günlük Hibe Miktarları

 

Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma faaliyetinden yararlanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı tüm ülkeler için günlük 180 Avro’dur. 14 günü aşan hareketliliklerde günlük hibe miktarı 126 Avro olmaktadır. Programdan hibesiz olarak yararlanmak da mümkündür.

 

Toplam seyahat süresinin 2 günü aştığı durumlarda aşan günler için hibe ödenmemektedir (seyahat günleri için maksimum 2 günlük ödenir). Seyahat günleri adına bireysel hibe ödemesi yapılabilmesi için seyahat günlerinin, eğitim alma faaliyetinin gerçekleştiği günlerden farklı günlerde gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

6.2. Mesafeye Göre Seyahat Desteği Tutarı

 

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir.

Seyahat desteği çift yönlü bilet ücretinden bağımsız olarak verilmektedir. Gidiş-dönüş bilet ücreti toplam seyahat desteğinden fazla olursa ek seyahat desteği verilmeyecek, az olursa kalan meblağ geri istenmeyecektir.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

 

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

 

Obtained “km” Value

Grant Amount (€)

10-99 km

20

100-499 km

180

500-1999 km

275

2000-2999 km

360

3000-3999 km

530

4000-7999 km

820

+8000 km

1.500

 

6.3. Örnek Hibe Hesaplaması

Örneğin Arnavutluk’ta gerçekleşecek 5 günlük eğitim alma faaliyeti için aşağıdaki şekilde hibe hesaplaması yapılır:

180*5 (hareketlilik günleri) + 180*2 (seyahat günleri) + 275 (seyahat desteği) = 1535 €.

7. Hibesiz Yararlanma Durumu

 

İdari personelin kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılması mümkündür. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

8. Engelli Yararlanıcılar için Ek Hibe Desteği

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli öğrenci ve personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Merkez her bir başvuruyu özel olarak değerlendirir; ilave hibe verilip verilemeyeceğini, verilebilecekse uygun hibe miktarını kararlaştırır. Başvuru formları, Merkezin internet sitesinde, [https://goo.gl/srJwkS] yayımlanmaktadır.

 

Programla ilgili sorularınız için Uluslararası İşbirliği Ofisi’ne ulaşabilirsiniz: Burcu Akpınar, akkol@metu.edu.tr; 210 7180