*English Below

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ ve diğer değişim programları çerçevesinde "tam tanınma" kuralının sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi için ODTÜ Değişim Programları Komisyonu'nun 05.02.2024 tarihli kararı ile Üniversitemizde yürütülen değişim programları kapsamında öğrenciler tarafından alınan ve başarılı/başarısız olunan tüm derslerin Üniversitemiz transkriptlerinde yer alması, başarılı olunan derslerin ayrı bir ifade ile belirtilerek ODTÜ karşılıklarının yazılması (EX) Muaf notu ile transcriptin ilgili döneminde belirtilmesi, başarısız olunan derslerin ise karşı kurumdaki isimleri ve ders kodları ile birlikte transkriptlerin sonunda yer alan notlar (remarks) kısmında belirtilmesi yönünde karar alınmıştır.

Başarısız olunan dersler yalnızca transcriptin sonunda yer alan notlar(remarks) kısmında listelenecek ve ilgili döneme herhangi bir harf notu ile işlenmeyecektir. Başarılı olunan dersler önceki uygulamada olduğu gibi EX (Muaf) notu ile transcriptin ilgili dönemine işlenecek ve öğrencilerin CGPA bilgisini etkilemeyecektir.

Bu nedenle, 05.02.2024 tarihinden itibaren Bölüm/Fakülte ve Enstitülerimizde yürütülen ders saydırma süreçlerinde güncellenmiş olan Akademik Onay Formu Dönüş belgesinin kullanılması gerekmektedir. Öğrencilerin karşı kurumda aldıkları başarılı/başarısız tüm dersleri bu formda belirterek belge onaylarını tamamlatmaları öğrenci insiyatifine bağlı olmayıp, zorunlu bir süreçtir.

İlgili belgeye buradan ulaşılabilir: https://ico.metu.edu.tr/erasmus-useful-documents

Öğrencilerimize duyurulur,

Uluslararası İş Birlikleri Ofisi

........................................

Dear Students

In order to implement the "full recognition" rule within the framework of Erasmus+ and other exchange programs in a healthy way, with the decision of METU Exchange Programs Commission dated 05.02.2024,  all courses taken by students within the scope of exchange programs must be included in the METU transcripts, the successful courses will be indicated with a separate statement, the successful courses will be substituted with (EX) exempt grade in the related semester and their METU equivalents will be written in the remarks section, and the unsuccessful courses will be listed in the remarks section of the transcripts together with their names and course codes from the host institution.

Failed courses will only be listed in the remarks section at the end of the transcript and will not be recorded in the relevant semester with any letter grade. Successful courses will be recorded in the relevant semester of the transcript with the grade EX (Exempt) as in line with the previous practice and will not affect the CGPA information of the students.

Therefore, as of 05.02.2024, the updated Academic Confirmation Form Return document must be used in the course substitution processes carried out in METU Departments/Faculties and Institutes.  It is mandatory to indicate all the successful and unsuccessful courses taken at the hosting institution in this updated form.

You can access the form here: https://ico.metu.edu.tr/erasmus-useful-documents

Best Regards,

International Cooperations Ofice