DATE: 22/04/2024

*English Below

Değerli Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi 2024-2025 akademik yılına ilişkin Erasmus+ KA131 öğrenim hareketliliği ilk başvuru sonuçları 4 Nisan 2024 tarihinde açıklanmış, sonuç duyurusunda ilgili listelerin kesin sonuç listeleri olmadığı ve kesin sonuç listesinin bölüm koordinatörlerinin değerlendirmesi ve resmi itiraz süresi sonlandıktan sonra (12 Nisan 2024) duyurulacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, sizlerden ve bölüm Erasmus Koordinatörlerinden gelen itiraz/talepler ve değerlendirmeler sonrasında, bölümlerimiz tarafından uygun bulunmayan başvurular olduğu tespit edilmiştir. Başvuru ilanımızda da belirtildiği gibi Erasmus hareketliliğine katılım konusunda bölümleriniz tarafından belirlenen bazı kurallar olabilmektedir ve bu durum ODTÜ UİO tarafından ilk başvuru ilanında ve ayrıca https://ico.metu.edu.tr/departments-restrictions-outgoing-students linki üzerinden paylaşılmıştır. Ayrıca yapılan itirazlar sonucunda bazı adayların PTE dil sınav sonucuyla başvurmuş olup, bu adayların not dönüşümünde sistem tarafından eksik hesaplandığı tespit edilmiştir.

Bu hataların düzeltilmesi ve bölümlerimiz tarafından uygun bulunmayan başvuruların ardından ilgili üniversite kotalarının boş kalmaması adına yeni ve nihai bir yerleştirme yapılmıştır.

2024 bütçe yılı Erasmus+ KA131 öğrenim programından yararlanmak üzere bir üniversiteye değişim faaliyeti gerçekleştirmek üzere yerleştirilmiş olan öğrencilerin listesine (Liste1); ve başvuran tüm öğrencilerin yerleştirme detaylarına (Liste2) aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. Bu liste Erasmus+ KA131 öğrenim hareketliliği hibe sonuç listesi değildir. EĞER Liste2'de “Sonuç” sütununu boş görüyorsanız bu herhangi bir tercihinize yerleşemediğiniz anlamına gelmektedir. Yerleşen öğrenciler yerleştikleri tercih detaylar için Liste1'i incelemelidir. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilememiş öğrenciler için yedek bir bekleme listesi bulunmamaktadır. Sadece “Tamamlanmış” durumdaki başvurular değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç listesinde “bölüm tarafından reddedilmiştir” ifadesi yer alan başvurular, bölümlerimiz tarafından uygun bulunmayan ve yukarıda bahsi geçen bölüm kısıtları kapsamında değerlendirilen başvurulardır. Bölümlerimizin uygun bulmadığı başvurular için Uluslararası İş Birliği Ofisi’nin herhangi bir değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır.

 

Liste 1 (Yerleşen öğrenciler): Buradan ulaşabilirsiniz

 

Liste 2 (Tüm Başvurular): Buradan ulaşabilirsiniz

 

 

*English Below

Dear Students

As you know, the first application results for Erasmus+ KA131 study mobility for the 2024-2025 academic year were announced on April 4, 2024, and it was stated in the result announcement that the relevant lists are not the final result lists and the final result list will be announced after the evaluation of the department coordinators and the official objection period ends (April 12, 2024). In this context, after the objections/requests and evaluations received from you and the departmental Erasmus Coordinators, it has been determined that there are applications that are not deemed appropriate by our departments. As stated in our application announcement, there may be some rules determined by your departments regarding participation in Erasmus mobility and this situation was shared by METU IIO in the first application announcement and also via the link https://ico.metu.edu.tr/departments-restrictions-outgoing-students. In addition, as a result of the objections made, it was determined that some candidates applied with PTE language exam results and the system underestimated the grade conversion of these candidates.

 

After the correction of these errors and the applications that were found inappropriate by our departments, a new and final placement was made in order not to leave the relevant university quotas empty.

 

The list of students who have been placed in a university for an exchange activity to benefit from the Erasmus+ KA131 study mobility program for the budget year 2024 (List1); and the placement details of all students who applied (List2) can be found at the link below. This list is not the Erasmus+ KA131 study mobility grant result list. If you see the "Result" column blank in List2, it means that you were not placed in any of your preferences. Placed students should check List1 for the details of their preferences. There is no waiting list for students who have not been placed in any university. Only applications in "Completed" status are taken into consideration. Applications with the phrase "rejected by the department" in the result list are the applications that are deemed inappropriate by our departments and evaluated within the scope of the departmental restrictions mentioned above. The International Cooperation Office does not have any evaluation authority for applications that our departments do not find appropriate.

 

Başvuru sırasında seçmiş olduğu dönem tercihini değiştirmek isteyen öğrencilerin 24 Nisan 2024 tarihine kadar europeanmobility@metu.edu.tr adresine taleplerini bildirmeleri gerekmektedir. Dönem tercihi Bir Akademik Yıl olan öğrencilerin dönem uzatma talepleri kurumların karşılıklı onayına tabidir. Uzatılan dönemin hibelendirilmesi mümkün değildir.  Daha önce dönem değişiklik talep maili atan öğrencilerinde yeniden dönem değişikliği için mail atması gerekmektedir.

 

Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 24 Nisan 2024 tarihine kadar Uluslararası İş Birlikleri Ofisi'ne bir dilekçe yazarak e-mail yoluyla europeanmobility@metu.edu.tr adresine başvurabilirler. Dilekçede belirtilen e-posta iletişim adresine UIO tarafından 30 Nisan 2024 tarihine kadar geri dönüş yapılacaktır.

 

 

 

 

List 1 (Placement): Click here

 

List 2 (All Applications): Click here