Lütfen Bilgilendirme Toplantıları saat ve tarihleri için aşağıdaki afişe bakınız.

Afiş