If you would like to object to the writing section of EPEEP results, you need to do it using the following link:

 http://144.122.235.253/epe-objections/

* Objections can be made through the system until 08.04.2021, 17:00.

* Objections will be read by an independent commission; as a result of the objection, your grade may decrease, remain the same or increase.

* No objection is received for the 1st part of the exam.

* Objections can only be made to the writing section of the exam.

-------------------

 13 MART EPEEP sonuçları için itirazlar  http://144.122.235.253/epe-objections/ üzerinden yapılacaktır. 

* Sistem üzerinden itirazlar 08.04.2021 saat 17:00 a kadar yapılabilmektedir.
* İtirazlar bağımsız bir komisyon tarafından okunmaktadır; itiraz sonucunda notunuz düşebilir, aynı kalabilir veya artabilir.
* Sınavın 1. Bölümü için itiraz alınmamaktadır.
* İtirazlar sınavın sadece yazma bölümüne (writing) yapılabilmektedir.