INTERNATIONAL COOPERATIONS OFFICE


2018-2019 Akademik Yılı Erasmus Avrupa İçi (KA103) Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları


* An English version of the announcement follows below.

 

2018-2019 akademik yılında Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

 

2018-2019 Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi

 

***Ulusal Ajansın kurumumuza vereceği toplam hibe miktarı Temmuz-Eylül ayı içerisinde belli olacaktır. Bu sebeple kaç öğrencimizin hibe almaya hak kazanacağı Ulusal Ajans’tan Öğrenim Hareketliliği için üniversitemize tahsis edilecek toplam hibe miktarına bağlı olarak Temmuz ayından sonra belirlenecektir.

 

Örnek teşkil etmesi açısından; son üç yılda hibelendirilen öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:

 

2014-2015 hibelendirilen öğrenci sayısı: 284

2015-2016 hibelendirilen öğrenci sayısı: 305

2016-2017 hibelendirilen öğrenci sayısı: 365

2017-2018 hibelendirilen öğrenci sayısı: 317

 

Hibe alabilecek öğrenci sayısı belirlendikten sonra, öğrenciler “overall” puanlarına göre “hibeli asil liste” ve “hibesiz yedek liste” olmak üzere belirlenecektir. “Hibeli asil listeden” çekilen öğrenciler oldukça; hibe yine overall puan sırasına göre “hibesiz yedek listedeki” öğrencilere tahsis edilecektir.

 

Yukarıdaki listede öğrencilerimizin Erasmus’a katılmak üzere seçtikleri dönemler belirtilmiştir.  Uluslararası İşbirliği Ofisi’ndeki (UİO) danışmanlar, öğrencilerin isimlerini karşı üniversitelere bu dönem tercihlerine göre bildireceklerdir. Bu nedenle mücbir sebep olmadıkça dönem tercihlerinde değişiklik yapılmayacaktır.

 

26.03.2018-30.03.2018 tarihleri arası yerleştirme sonuçlarına itiraz süresi olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde itirazlar değerlendirilecek; gerekli görüldüğü halde listede güncelleme yapılarak yeniden yayınlanacaktır. 

 

Yerleştirme Kriterleri

 

Yerleştirme, başvuran öğrencilerin dönemi, bölümü, toplam puanı, anlaşma kontenjanları ve bölümlerin akademik değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: 

 

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır. Örnek:

 

Öğrencinin Erasmus İngilizce Yeterlik Sınavı: 80

Öğrencinin not ortalaması: 3.15

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvurusu icin kullanılacak puan : 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

Overall Puan= ( 82.18*0.5) + ( 80*0.5)=  81.09

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

 

 

           

 

Ayrica, Turkiye Ulusal Ajansi'nin belirledigi program kurallari geregi;

- Daha once ayni ogrenim seviyesinde Erasmus programindan (ogrenim ve/veya staj) yararlanan ogrencilerin puaninda yararlanma sayisi kadar 10 puan kesintisi yapilmistir.
- Engelliğin belgelenmesi kaydıyla engelli öğrencilerimizden gelen başvurularda 10 puan eklenmistir.
- Şehit ve Gazi çocuklarından yakinligini belgeleyen ogrencilerimize 15 puan eklenmistir.

  

Yerleştirme Sonrası Süreç:


Hem hibeli hem hibesiz öğrenciler için tüm bu işlemler zorunludur!!!!

 

 

Öğrencilerin ilk aşamada yapması gereken işlemler bu dökümanda ve 2018-2019  Giden Öğrenci Bilgi Notu’nda anlatılmıştır. Karşı üniversitelere evrakları göndermek için son tarihlere ve ilgili üniversitelerin web sayfalarına 2017-2018UniversiteListesi’nden ulaşılabilir.

 

Aşağıdaki çizelgede danışmanlarınız tarafından Kütüphane, Solmaz İzdemir Salonu'nda yapılacak olan ve sonbahar döneminde gidecek olan öğrencilerimiz için bilgilendirme toplantılarının tarihleri yer almaktadır, bu toplantılarda danışmanlarınızdan bütün süreçle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bahar dönemini tercih eden olan öğrencilerimiz  için Eylül ayında ayrıca toplantı yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin belirtilen toplantılara şu anda katılmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Yerleştirilen her öğrencinin Uluslararası İşbirliği Ofisi'nde(UİO)bir danışmanı olacaktır. Danışmanların adları ve iletişim bilgileri de yukarıdaki listede yer almaktadır. Danışmalarınıza ofiste birebir soru sormanız mümkün olamayacağından aşağıdaki toplantılara katılımınız zorunludur.  Öğrencilerimiz kendi danışmanlarının toplantılarına katılamayacak olsalar bile, diğer danışmanların toplantılarına katılabilirler.

 

 DANIŞMAN TOPLANTILARI GÜN VE SAATLERİ

 

 

Tarih

Saat

Danışman

2 Nisan 2018 Pazartesi

09.30-10.30

 Faruk Çam- Betül Bulut Şahin

10.30-11.30

 Seda Okur

4 Nisan 2018 Çarşamba

13.30-14.30

 Eren Aslıhak

14.30-15.30

Ummahan Çataloğlu

5 Nisan 2018 Perşembe

13.30-14.30

Seda Okur

14.30-15.30

Faruk Çam- Betül Bulut Şahin

10 Nisan 2018 Salı

09.30-10.30

Ummahan Çataloğlu

10.30-11.30

Faruk Çam- Betül Bulut Şahin- İngilizce

11 Nisan 2018 Çarşamba

14.30-15.30

Eren Aslıhak

12 Nisan 2018 Perşembe

10.30-11.30

Seda Okur- İngilizce

 

Kendi danışmanınızın toplantı saatinde dersiniz olması durumunda; diğer danışmanların toplantılarına da katılabilirsiniz.

 

 

Erasmus programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını en geç 16 Nisan 2018’e kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri son derece önemlidir. Bu tarihten sonra mücbir sebep dışında bir gerekçe ile programa katılmaktan vazgeçen öğrencilerin sonraki yıllarda aynı öğrenim seviyesi için yaptıkları Erasmus başvurularında toplam puanları 10 puan düşürülecektir.

 

2018-2019 akademik yılı için ikinci bir Erasmus yerleştirmesi yapılmayacaktır. Erasmus öğrenim programı sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin yerleştikleri üniversitelerde değişiklik yapılması mümkün değildir.

 

Önemli Hatırlatma:

 

1) Erasmus Değişim Programı öncesi (Learning Agreement (LA) Before the Mobility) en az 30 ECTS almak zorunludur. Erasmus Değişim Programı sonunda, başlangıçta alınmış olan 30 ECTS’den az 20 ECTS krediden başarılı olmayan öğrencilerin toplam hibelerinin %20’si ödenmez.

 

2) Erasmus Değişim Programı dönüşünde karşı üniversitede alınan derslerden başarılı olunan derslerin ODTÜ’de saydırılması gerekmektedir.

 

 3) Sonbahar dönemi öğrencileri için Mayıs ayında düzenlenecek ve Bahar Dönemi öğrencileri için Kasım ayında düzenlenecek olan Giden Öğrenci Oryantasyonu’na katılım hibeli-hibesiz tüm öğrenciler için zorunludur.

 


 

 

 

Dear Prospective Erasmus Students,

 

Selection results for the Erasmus Student Mobility programme for 2018-2019 academic year can be found below: 

 

2018-2019 Erasmus Student Mobility Selection List

 

Turkish National Agency will announce the budget allocated to our university in July- August time period. Therefore, whether you will be able to get Erasmus grant will be determined after July depending on our total budget allocated by Turkish National Agency. You can find the last three year’s students’ with granted.

 

Last three years Students Numbers with Grant:


2014-2015 Number of Students with Grant: 284

2015-2016 Number of Students with Grant: 305

2016-2017 Number of Students with Grant: 365

2017-2018 Number of Students with Grant: 317

 

 

 After the number of students with grant is decided based on overall grades, two lists will be announced namely, “main list students with grant” or “waiting list students without grant”. When students from the “main list” withdraw from the program, the grant will be given the students on the “waiting list” based on their overall grades.

 

In the list above, the semester preferences of the students are also published. As International Cooperations Office advisors will nominate the students according to these preferences, it will not be possible to change semester preference without the force-majeure cases.

 

Selection Criteria:

 

Students’ semester, department, overall grade and agreement quotas as well as academic assessment of the departments have been taken into consideration during the selection process. Overall scores were calculated as follows: 

 

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are taken into account in electing prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

 

Student English Proficency Score: 80

Student CGPA: 3.15

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

Overall Score of the Student: ( 82.18*0.5) + ( 80*0.5)=  81.09

 

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 

-  15 points was added to the overall score of the students who are the childrens of martyries and veterans.

-  10 points was added to the overall score of students with disabilities.

-  10 points was decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.

-  10 points was decreased from overall score of the students if they withdraw from Erasmus program after the given deadline for withdrawal.

 

Procedures After Selection:

 

 These procedures are valid for both students with and without grant!!!

 

What is expected from the students on the first phase are explained in  2018-2019 Outgoing Student Information Form. The deadlines to send the application documents to the host universities and the websites can be found in 2017-2018UniversityList.

 

You may find the time schedule for info sessions of the ICO advisors, you will be able to get detailed information for all Erasmus process from your advisors in these meetings.

 

Each student will have an advisor in International Cooperation Office (UİO). The contact information of the advisors can be found in the list above. As it will not be possible to ask individual questions to your advisor, it is compulsory to attend these meetings.

 

Date

Time

Advisor

2 April 2018 Monday

09.30-10.30

 Faruk Çam- Betül Bulut Şahin

10.30-11.30

 Seda Okur

4 April 2018 Wednesday

13.30-14.30

 Eren Aslıhak

14.30-15.30

Ummahan Çataloğlu

5 April 2018 Thursday

13.30-14.30

Seda Okur

14.30-15.30

Faruk Çam- Betül Bulut Şahin

10 April 2018 Tuesday

09.30-10.30

Ummahan Çataloğlu

10.30-11.30

Faruk Çam- Betül Bulut Şahin- in English

11 April 2018 Wednesday

14.30-15.30

Eren Aslıhak

12 April 2018 Thursday

10.30-11.30

Seda Okur- in English

 

 

In case, you have a class on the date of your advisor’s info session, you can also attend other advisors’ sessions.

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus programme should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision latest by April 16, 2018. Please bear in mind that students who withdraw from the programme after April 16, 2018 except for the force-majeure cases, will lose 10 points in their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

 

There will not be a second round for Erasmus placement for 2018-2019 academic year and it is not possible to change the university you are placed.

 

Important Notice:

1) Before Erasmus programme (Learning Agreement Before (LA) Before the Mobility) you are expected to take 30 ECTS courses . After the program, if the students cannot pass at least 20 ECTS credits out of 30, 20% of their grant will not be paid.

2) The courses completed successfully in the host university must be transferred into METU after return.

3) There will be Erasmus Outgoing Student Orientation in May for Fall semester students and in December for Spring semester students.