INTERNATIONAL COOPERATIONS OFFICE


2017-2018 Erasmus Student Mobility Results Announcements

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

 

* An English version of the announcement follows below.

 

2017-2018 akademik yılında Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

 

2017-2018 Erasmus Öğrenim Programı Yerleştirme Listesi

 

***Ulusal Ajansın kurumumuza vereceği toplam hibe miktarı Temmuz-Eylül ayı içerisinde belli olacaktır. Bu sebeple kaç öğrencimizin hibe almaya hak kazanacağı Ulusal Ajans’tan Öğrenim Hareketliliği için üniversitemize tahsis edilecek toplam hibe miktarına bağlı olarak Temmuz ayından sonra belirlenecektir.

 

Örnek teşkil etmesi açısından; son üç yılda hibelendirilen öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir:

 

2014-2015 hibelendirilen öğrenci sayısı: 284

2015-2016 hibelendirilen öğrenci sayısı: 305

2016-2017 hibelendirilen öğrenci sayısı: 365

 

Hibe alabilecek öğrenci sayısı belirlendikten sonra, öğrenciler “overall” puanlarına göre “hibeli asil liste” ve “hibesiz yedek liste” olmak üzere belirlenecektir. “Hibeli asil listeden” çekilen öğrenciler oldukça; hibe yine overall puan sırasına göre “hibesiz yedek listedeki” öğrencilere tahsis edilecektir.

 

Yukarıdaki listede öğrencilerimizin Erasmus’a katılmak üzere seçtikleri dönemler belirtilmiştir.  Uluslararası İşbirliği Ofisi’ndeki (UİO) danışmanlar, öğrencilerin isimlerini karşı üniversitelere bu döenm tercihlerine göre bildireceklerdir. Bu nedenle mücbir sebep olmadıkça dönem tercihlerinde değişiklik yapılmayacaktır.

 

Yerleştirme Kriterleri

 

Yerleştirme, başvuran öğrencilerin dönemi, bölümü, toplam puanı, anlaşma kontenjanları ve bölümlerin akademik değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: 

 

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır. Örnek:

İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

 

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

 

 

            Öğrenci CGPA: 3.15

 

Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği, daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus programından (öğrenim ve/veya staj) yararlandığını beyan etmiş olan öğrencilerin “overall” puanlarından her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır. Ayrıca, 2016-2017 Akademik yılında Erasmus’a yerleştirilen, ancak mücbir bir sebebe dayanmaksızın kendilerine verilmiş olan süre içerisinde programdan çekilmeyen öğrencilerden de 10 puan kesinti yapılmıştır.

 

Engelli olduğu bilgisi tarafımıza iletilen öğrencilerin “overall” puanları 10 puan artırılmıştır. Şehit ve Gazi çocuğu olduğu bilgisi tarafımıza iletilen öğrencilerin “overall” puanları ise 15 puan arttırılmıştır.

 

 

Yerleştirme Sonrası Süreç:

 

Hem hibeli hem hibesiz öğrenciler için tüm bu işlemler zorunludur!!!!

 

Öğrencilerin ilk aşamada yapması gereken işlemler bu dökümanda ve 2017-2018 Giden Öğrenci Bilgi Notu’nda anlatılmıştır. Karşı üniversitelere evrakları göndermek için son tarihlere ve ilgili üniversitelerin web sayfalarına 2017-2018UniversiteListesi’nden ulaşılabilir.

 

Aşağıdaki çizelgede danışmanlarınız tarafından Kütüphane, Solmaz İzdemir Salonu'nda yapılacak olan bilgilendirme toplantılarının tarihleri yer almaktadır, bu toplantılarda danışmanlarınızdan bütün süreçle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Yerleştirilen her öğrencinin Uluslararası İşbirliği Ofisi'nde(UİO)bir danışmanı olacaktır. Danışmanların adları ve iletişim bilgileri de yukarıdaki listede yer almaktadır. Danışmalarınıza ofiste birebir soru sormanız mümkün olamayacağında aşağıdaki toplantılara katılımınız zorunludur.

 

 DANIŞMAN TOPLANTILARI GÜN VE SAATLERİ

 

Erasmus Öğrenim Danışman Toplantıları

 

 

 

Gün

Saat

Danışmanlar

 

 

27 Mart 2017 Pazartesi

10:30 - 11:30

Burcu Akpınar

Erasmus Öğrenim

 

 

 

28 Mart 2017 Salı

09:30 - 10:30

Ummahan Çataloğlu

Erasmus Öğrenim

10:30 - 11:30

Seda Okur

Erasmus Öğrenim

29 Mart 2017 Çarşamba

13:30 - 14:30

Betül Bulut Şahin

Erasmus Öğrenim

14:30 - 15:30

Seda Okur

Erasmus Öğrenim

 

 

 

30 Mart 2017 Perşembe

13:30 - 14:30

Betül Bulut Şahin

Erasmus Öğrenim

 

 

 

31 Mart 2017 Cuma

09:30 - 10:30

Ummahan Çataloğlu

Erasmus Öğrenim

10.30 -11.30 

 Burcu Akpınar

 Erasmus Ögrenim

 

 

 

 

Kendi danışmanınızın toplantı saatinde dersiniz olması durumunda; diğer danışmanların toplantılarına da katılabilirsiniz.

 

 

Erasmus programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını en geç 10 Nisan 2017’ye kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri son derece önemlidir. Bu tarihten sonra mücbir sebep dışında bir gerekçe ile programa katılmaktan vazgeçen öğrencilerin sonraki yıllarda aynı öğrenim seviyesi için yaptıkları Erasmus başvurularında toplam puanları 10 puan düşürülecektir.

 

2017-2018 akademik yılı için ikinci bir Erasmus yerleştirmesi yapılmayacaktır. Erasmus öğrenim programı sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin yerleştikleri üniversitelerde değişiklik yapılması mümkün değildir.

 

Önemli Hatırlatma:

 

1) Erasmus Değişim Programı öncesi (Learning Agreement (LA) Before the Mobility) en az 30 ECTS veya 5 ders* almak zorunludur. Erasmus Değişim Programı sonunda, başlangıçta alınmış olan 30 ECTS’den az 20 ECTS** krediden başarılı olmayan öğrencilerin toplam hibelerinin %20’si ödenmez.

 

*Partner üniversitenin ECTS ders ağırlıkları tüm dersler için sistematik bir şekilde düşük (2-3 ECTS) ise ders sayısı bazında değerlendirme yapılır.

 

**Alınan 5 derste 20 ECTS yükünü sağlamayan öğrenciler için alınan derslerden 3/5 dersten geçilmesi gerekir.

 

2) Erasmus Değişim Programı dönüşünde karşı üniversitede alınan derslerden başarılı olunan derslerin ODTÜ’de saydırılması gerekmektedir.

 

 3) Sonbahar dönemi öğrencileri için Mayıs ayında düzenlenecek ve Bahar Dönemi öğrencileri için Kasım ayında düzenlenecek olan Giden Öğrenci Oryantasyonu’na katılım hibeli-hibesiz tüm öğrenciler için zorunludur.

 

 ___________________________________________________________


Dear Prospective Erasmus Students,

 

Selection results for the Erasmus Student Mobility programme for 2017-2018 academic year can be found below: 

 

2017-2018 Erasmus Student Mobility Selection List

 

***Turkish National Agency will announce the budget allocated to our university in July- August time period. Therefore, whether you will be able to get Erasmus grant will be determined after July depending on our total budget allocated by Turkish National Agency. You can find the last three year’s students’ with granted.


Last three years Students Numbers with Grant

2014-2015 Number of Students with Grant: 284

2015-2016 Number of Students with Grant: 305

2016-2017 Number of Students with Grant: 365

 

 After the number of students with grant is decided based on overall grades, two lists will be announced namely, “main list students with grant” or “waiting list students without grant”. When students from the “main list” withdraw from the program, the grant will be given the students on the “waiting list” based on their overall grades.

 

In the list above, the semester preferences of the students are also published. As International Cooperations Office advisors will nominate the students according to these preferences, it will not be possible to change semester preference without the force-majeure cases.

 

Selection Criteria:

 

Students’ semester, department, overall grade and agreement quotas as well as academic assessment of the departments have been taken into consideration during the selection process. Overall scores were calculated as follows: 

 

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are taken into account in electing prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

 

Student CGPA: 3.15

 

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 

-  15 points was added to the overall score of the students who are the childrens of martyries and veterans.

-  10 points was added to the overall score of students with disabilities.

-  10 points was decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.

-  10 points was decreased from overall score of the students if they withdraw from 2016/2017 Erasmus program after 8 April 2016. 

 

 

Procedures After Selection:

 

 This procedures are valid for both students with and without grant!!!

 

What is expected from the students on the first phase are explained in this document and 2017-2018 Giden Öğrenci Bilgi Notu. The deadlines to send the application documents to the host universities and the websites can be found in 2017-2018UniversiteListesi.

 

You may find the time schedule for info sessions of the ICO advisors, you will be able to get detailed information for all Erasmus process from your advisors in these meetings.

 

Each student will have an advisor in International Cooperation Office (UİO). The contact information of the advisors can be found in the list above. As it will not be possible to ask individual questions to your advisor, it is compulsory to attend these meetings.

 

Erasmus Student Mobility Info Sessions

 

 

 

Day

Time

Advisors

 

 

27 March  2017 Monday

10:30 - 11:30

Burcu Akpınar

Erasmus Student Mobility

 

 

 

28 March 2017 Tuesday

09:30 - 10:30

Ummahan Çataloğlu

Erasmus Student Mobility 

10:30 - 11:30

Seda Okur

Erasmus

29 March 2017 Wednesday

13:30 - 14:30

Betül Bulut Şahin

Erasmus Student Mobility

14:30 - 15:30

Seda Okur

Erasmus Student Mobility

 

 

 

30 March 2017 Thursday

13:30 - 14:30

Betül Bulut Şahin

Erasmus Student Mobility

 

 

 

31 March 2017 Friday

09:30 - 10:30

Ummahan Çataloğlu

Erasmus Student Mobility

10.30-11.30 

 Burcu Akpınar

 Erasmus Student Mobility

 

 

 

 

 

In case, you have a class on the date of your advisor’s info session, you can also attend another advisors’ sessions.

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus programme should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision latest by April 10, 2017. Please bear in mind that students who withdraw from the programme after April 10, except for the force-majeure cases, will lose 10 points in their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

 

There will not be a second round for Erasmus placement for 2017-2018 academic year and it is not possible to change the university you are placed.

 

 

Important Notice:


1) Before Erasmus programme (Learning Agreement Before (LA) Before the Mobility) you are expected to take 30 ECTS of 5 courses*. After the program, if the students cannot pass at least 20 ECTS credits out of 30, 20% of their grant will not be paid.

 

If partner university’s credits are systematically low (2-3 ECTS) for all courses, ECTS course weights are evaluated on a number of courses basis.

*The courses taken in the host university must be recognized at METU after return.

**Students who cannot satisfy 20 ECTS course load with five courses are required to pass 3/5 of the courses taken


2) The courses completed successfully in the host university must be transferred into METU after resturn.

3) There will be Erasmus Outgoing Student Orientation in May for Fall semester students and in December for Spring semester students.