INTERNATIONAL COOPERATIONS OFFICE


2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Staj Yerleştirme Sonuçları/ Erasmus Traineeship Placement Results


 

* An English version of the announcement follows below.

 

2017-2019 Bütçe yılında Erasmus Staj programından hibe almak üzere seçilmiş olan öğrencilerin detaylı listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

 

2017-2018 Erasmus Staj Programı Yerleştirme Listesi

 

Üniversitemize tahsis edilen 2017-2019  Bütçesi hibe miktarına göre geçerli başvuruda bulunan öğrencilerimiz hibeli ve yedek olarak ilan edilmiştir. Hibeli öğrencilerden çekilme oldukça, sırayla yedek listeden öğrenciler hibelendirilecektir. Bazı başvurular YİTAK konsorsiyumu tarafından hibelendirilecektir. YİTAK hibeli öğrenciler, Erasmus Stajı kapsamında hibe alacak öğrencilerle aynı miktarda hibe alacak ve  belgelerin teslimi ile alakalı esrak@metu.edu.tr adresinden bilgi almaları gerekmektedir.


Erasmus Staj Faaliyeti ile ilgili süreçler ve merak ettikleriniz hakkında 15.03.2018 tarihinde Kütüphane Binası Solmaz İzdemir Salonunda 10:30 - 11:30 saatleri arasında bilgilendirme toplantısı olacaktır.

 

Staj faaliyeti en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, faaliyetin 2018 yaz aylarında gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

 

Yerleştirme Kriterleri

 

 Başvuran öğrencilerin toplam (overall) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

 

Erasmus+ yerleştirmeleri %50 CGPA ve %50 DPİYS dikkate alınarak yapılmaktadır.

Ancak öğrencinin ağırlıklı not ortalaması belirlenirken, kümülatif not ortalaması (CGPA), kendi bölümündeki ve dönemindeki diğer öğrencilerin kümülatif not ortalamasına oranlanır. Örnek: Öğrenci CGPA: 3.15


İlgili bölümün ve dönemin öğrencilerinin CPGA: 2.89

Oran: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Erasmus başvuru puanı: 3.15x26.09 = 82.18 olarak belirlenir.

 

*%50 ortalama almak için kullanılan not dönüştürme katsayısı=25

    

-Türkiye Ulusal Ajansı’nın belirlediği program kuralları gereği, daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus programından (öğrenim, ICM ve/veya staj) yararlandığını beyan etmiş olan öğrencilerin “overall” puanlarından her bir katılım için 10 puan kesinti yapılmıştır.

-2017-2018 Akademik yılında Erasmus’a yerleştirilen, ancak mücbir bir sebebe dayanmaksızın kendilerine verilmiş olan süre içerisinde programdan çekilmeyen öğrencilerden de 10 puan kesinti yapılmıştır.

-Engelli olduğu bilgisi tarafımıza iletilen öğrencilerin “overall” puanları 10 puan artırılmıştır.

-Şehit ve Gazi çocuğu olduğu bilgisi tarafımıza iletilen öğrencilerin “overall” puanları ise 15 puan arttırılmıştır.

 

Yerleştirme Sonrası Süreç:

 

Öğrencilerin ilk aşamada yapması gereken işlemler  Giden Öğrenci Bilgi Notu’nda anlatılmıştır. Gerekli belgelere http://ico.metu.edu.tr/useful-documents-0 adresinden ulaşılabilir.

 

Yerleştirilen her öğrencinin Uluslararası İşbirliği Ofisi'nde(UİO)bir danışmanı olacaktır. Danışmanların adları ve iletişim bilgileri de yukarıdaki listede yer almaktadır. 

 

 

Erasmus Staj programına katılmaktan vazgeçmiş olan öğrencilerin kararlarını en geç 16 Nisan 2018’e kadar ofis danışmanlarına bildirmeleri son derece önemlidir. Bu tarihten sonra mücbir sebep dışında bir gerekçe ile programa katılmaktan vazgeçen öğrencilerin sonraki yıllarda aynı öğrenim seviyesi için yaptıkları Erasmus başvurularında toplam puanları 10 puan düşürülecektir.

 

Önemli Hatırlatma:

 

Erasmus Staj Programı dönüşünde, faaliyetin ODTÜ’de ders saydırılması gerekmektedir. Zorunlu Stajı olan bölüm öğrencileri, zorunlu staj dersleriyerine saydırabilirler; zorunlu stajı olmayan bölümlerin öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler tüm bölümler için açılmış olan “International Student Practice” veya “International Graduate Student Practice” dersleri yerine saydırma yapabilirler.

 

____________________________________________________

 

Dear Prospective Erasmus Traineeship Students,

 

Selection results for the Erasmus Traineeship programme for 2017-2019 Budget Year can be found below: 

 

2017-2018 Erasmus Traineeship Selection List

 

Under  2017-2019 budget, students  who had a valid application were placed as  “main list” and “reserve list”. If the students in the main list withdraw from the program, scholarship will be allocated to the one in the reserve list. Moreover, some students awarded schoalrship through YITAK consortium. The amount of scholarship is the same for these students, however the required documents may change. The students who were awarded YITAK scholarship should contact with esrak@metu.edu.tr

 

An information session concerning Erasmus Traineeship program will be organized on 15th of March, 2018 between 10:30 - 11:30 at Solmaz İzdemir Hall, Library Building. 


The traineeship activity, which lasts at least two months, can be carried out until May 31, 2019. However, we strongly recommend the selected students to perform it during summer months 2018.

 

Selection Criteria:

 

Overall scores were calculated as follows: 

 

According to the regulations of the Turkish National Agency, 50% of CGPA and 50% of the English language test score are taken into account in electing prospective Erasmus students. Besides, before calculating the 50% of the CGPA, a coefficient is applied on the CGPA according to the applicants' department and semester information as below:

 

Student CGPA: 3.15

 

CGPA of the related department's students in the same semester with the applicant: 2.89

Ratio: 3.15/2.89 = 1.09

25*+1.09=26.09

Overall Erasmus application score: 3.15x26.09 = 82.18

*the convergent factor to calculate 50% of the CGPA = 25

 

-  15 points was added to the overall score of the students who are the childrens of martyries and veterans.

-  10 points was added to the overall score of students with disabilities.

-  10 points was decreased from the overall score of the students for each participation of the Erasmus KA103/ Erasmus Traineeship and Erasmus KA107 in the same study cycle.

 

Procedures After Selection:

 

What is expected from the students on the first phase is explained in  Traineeship Outgoing Information Document.

 

 

Each student will have an advisor in International Cooperations Office (ICO). The contact information of the advisors can be found in the list above. 

 

Students who would like to withdraw from the Erasmus Traineeship programme should also inform their ICO advisors of their withdrawal decision latest by April 16, 2018. Please bear in mind that students who withdraw from the programme after 16 April 2018, except for the force-majeure cases, will lose 10 points in their future Erasmus applications at the same study cycle (academic level).

 

Important Notice:

1)  It is compulsory to make traineeship activity be recognized at METU after return. The students with compulsory traineeship course in their curriculum may transfer their traineeship activity to that course. For other students who do not have compulsory traineeship course in their curriculum or graduate students may use “International Student Practice” or “International Graduate Student Practice” courses for recognition.