The results of EPEEP for Erasmus+ Student and Traineeship Mobility can be found at https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=103 

You can also check your results from  https://oibs2.metu.edu.tr/Epe_Application/

*Please note that the applications of those who did not attend the exam without a valid excuse have been canceled. 

**DETAILED INFORMATION ABOUT THE PLACEMENT PROCESS FOR ERASMUS STUDENT MOBILITY WILL BE GIVEN SOON ON THE LIGHT OF THE EXPLANATIONS MADE BY TURKISH NATIONAL AGENCY. 

***PLACEMENT OF ERASMUS TRAINEESHIP WILL BE DONE AS ANNOUNCED BEFORE. 

IMPORTANT NOTE:

As it is known, as of January 1, 2021, the new Erasmus + Program has started. Changes in the rules and grant amounts are expected for the 2021 contract year. When these rules are finalized, there may be changes in the grant amounts and mobility periods, as well as the loss of the deserved rights. On the other hand, 2021 is the Year of the Delegation Agreement 2021-2027 with the new Erasmus + program participation agreement between the European Union and Turkey has not yet been signed. Neither METU nor the Turkish National Agency can be held responsible for material or moral losses that may arise from the said agreement process in case of any delays and disruptions. 

The earliest project start date for the 2021 contract year is expected to be 01 September 2021. Therefore, it is not possible to determine the activity start date for the education mobility before this date in terms of the grants to be allocated within the scope of the 2021 contract.

Bilindiği gibi 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yeni Erasmus+ Programı başlamıştır. 2021 sözleşme yılı için kurallarda ve hibe miktarlarında değişiklik beklenmektedir. Sözkonusu kurallar kesinleştiğinde hak edilen hibe miktarlarında ve  hareketlilik sürelerinde  değişiklik olabileceği gibi kazanılan hakkın yitirilmesi de söz konusu olabilir. Diğer taraftan,  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2021-2027 yeni Erasmus+ programına katılım anlaşması ile 2021 Yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmamıştır. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek  maddi veya manevi kayıplardan  kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

2021 sözleşme yılı için en erken proje başlangıç tarihinin 01 Eylül 2021 olması beklenmektedir. Dolayısıyla 2021 sözleşmesi  kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından bu tarihten önce, öğrenim  hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir.